- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Glina – SI-0068

 

 

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO

SISAK

BROJ : KT-163/91

Sisak, 17. prosinac 1992.

MU/MG

 

 

 

O K R U Ž N O M      S U D U

 

S I S A K

 

 

Temeljem članka 45. stavka 2. točka 3. preuzetog Zakona o krivičnom postupku (NN. 53/91), podižem

 

 

 

O P T U Ž N I C U

 

Protiv :

 

I okr. ČUČKOVIĆ BRANKA, zvani Gula, Zmaj, sin Ilije i majke Ane

rođenog 25.08.1945. godine u Skeli, SO

Glina, gdje i prebiva na kbr. 30,  privatni

ugostitelj,

 

II okr. MARTIĆ SINIŠE sin Vladimira, rođen 13.08.1965. godine,

nadimak Šilt, s mjestom stanovanja u Glini,

Rade Grumić Rare kbr. 7,

 

III okr VILIĆ VLADIMIR ,  sin Slavka, rođen 28.11.1956. godine, s

mjestom stanovanja u Glini, Trg M. Tita kbr.

5, završio OŠ,

 

da su :

 

dana 07.07.1991. godine, oko 22,00 sata, u Glini, u ugostiteljskom objektu MB, poznati od ranije kao pripadnici ekstremne terorističke srpske grupe, susrevši u lokalu Kantar Slavka i Ferić Zorana, znajući za njih da su djelatnici MUP-a RH, a u namjeri da ih liše života, bez ikakvog povoda i razloga iz neposredne blizine iz automatske puške i pištolja ispalili više metaka u ove, pogodivši ih u tijelo, i na taj im način nanijeli : Ferić Zoranu više povreda po rukama i ekstremitetima, koje su slučajem ostale lake dok je Kantar Slavko zadobio strelnu povredu prsiju sa oštećenjem pluća, koje je dovela do snažnog krvarenja u prsištu, a koja povreda je bila teška i po život opasna, ali u svom krajnjem naumu nisu uspjeli, jer je hitnom i adekvatnom kirurškom intervencijom u bolnici MC Sisak život Kantar Slavku spašen,

dakle, s umišljajem započeli ali nisu dovršili da službene osobe pri obavljanju poslova javne i državne sigurnosti liše života,

pa da su time učinili krivično djelo protiv života i tijela – ubojstvom koje je ostalo u pokušaju – označeno i kažnjivo po čl. 35. st. toč. 5. u svezi čl. 19. preuzetog KZJ.

S T O G A      P R E D L A Ž E M

1/  da se pred Vijećem Okružnog suda u Sisku održi glavna rasprava,

2/ da se glavna rasprava temeljem čl. 300. st. 3. preuzetog ZKP-a održi u odsutnosti okrivljenih Čučković Branka, Martić Siniše i Vilić Vladimira,

3/ da se protiv I. okr. Čučković Branka, II okr. Martić Siniše i III. okr. Vilić Vladimira produži pritvor iz razloga zbog kojih je pritvor bio i određen,

4/ da se na glavnoj raspravi saslušaju kao svjedoci Ferić Zoran (30 i 31), Kantar Slavko (34), te sudsko medicinski vještak Kovačević dr. Stevo (40 i 41),

5/ da se na glavnoj raspravi uzme u uvid u zapisnik o uviđaju (4 i 6), zapisnik o vještačenju MUP-a RH (7 i 8), te nalaz i mišljenje vještaka Kovačević dr. Steve (40 i 41) i skicu i fotoelaborat lica mjesta.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Na osnovu podataka krivične prijave PU Sisak broj : K-461/91, protiv Čučković Branka bio je stavljen zahtjev za provođenjem istrage zbog osnovane sumnje da je počinio krivični djelo čl. 35. st. 2. toč. 5. KZ RH u svezi čl. 19. KZJ, sa kojim zahtjevom se u cijelosti saglasio Istražni sudac koji je pod brojem : Kio – 318/91 dana 20. siječnja 1992. godine donio rješenje o provođenju istrage. Budući tijekom istrage je utvrđeno da su inkriminirane zgode u napadu na oštećenje učestvovali Martić Siniša i Vilić Vladimir, to je istražnom sucu stavljen zahtjev za proširenje istrage protiv navedenih osoba. Istražni sudac Okružnog suda u Sisku suglasio se sa zahtjevom ovog tužilaštva za proširenje istrage te je pod brojem : Kio – 318/91 dana 26. studenog 1992. godine donio rješenje o proširenju istrage.

Tijekom istrage saslušan kao svjedok Kantar Slavko iskazao je pred Istražnim sucem da se inkriminirane zgode nalazio u ugostiteljskom objektu MB u društvu sa Ferić Zoranom. Navodi da su oboje u to vrijeme bili djelatnici MUP-a RH. Po izlasku iz navedene gostione presreli su ih dvoje muškaraca sa uperenim oružjem u ruci, sjeća se da su to bili škorpioni, dok je jedan kod sebe imao automatsku pušku. Među njima prepoznao je I. okr. Čučković Branka, koji im je pri tom rekao da su dosta rovarili. Osim I. okrivljenog pomenuti svjedok navodi da su ih okrivljeni prisilili, da se vrate u lokal, gdje više nije bilo gostiju. Narjerali su ih da legnu na pod, sa rukama na potiljku. Dok su ležali na podu pretraživali su ih, a nakon izvjesnog vremena donijeli su iz njihova automobila pištolje, govoreći im da su došli u Glinu kako bi ubijali ljude. Nakon maltretiranja, dok su ležali na podu, naredili su im da ustanu. Sjeća se da je jedan od njih rekao Ferić Zoranu da se odmakne u stranu, tako da je od njega bio udaljen metar do dva. Sjeća se da je I okr. Čučković i II. Okr. Martić te još nekoliko ljudi, koji su u međuvremenu ušli u lokal i stajali su nasuprot njih. Tvrdi nadalje da je I. okrivljeni Čučković zauzeo klečeći stav te uperio škorpion u njega, prethodno ga repetirajući pored desnog bočnog zida, gledano od ulaznih vrata, dok su ostala trojica sa uperenim oružjem pored njega. Sjeća se da je u jednom momentu otvorio vatru iz automatske puške prvi koji je stao do I. okr. Čučkovića a za kojeg sam kasnije čuo da se preziva Vilić. Nakon toga svjedok ističe da je odmah pao na pod, dok su svi prisutni u lokalu do tada napustili prostorije lokala.

Saslušan kao svjedok u toku istrage gotovo suglasno je iskazao pred Istražnim sucem i Ferdić Zoran koji se nalazio u društvu sa Kantar Slavkom. Posebno napominje da je Kantar Slavko upozoravao I. okr. Čučković Branka da se okani daljnjeg napad, međutim sjeća se da je u jednom trenutku I. okr. Čučković Granko podigao desnu ruku u smjeru Kantar Slavka, a ubrzo nakon toga čuo je rafalni pucanj. Imao je osjećaj da je iz automatske puške ispaljen rafal od 4 do 5 metaka. Osjetio je kao da ga je nešto opržilo po ruci i tijelu a zatim je primjetio kako Kantar Slavko pada na leđa u zgrčenom položaju, uzviknuvši : joj ubio si me.

Iz nalaza i mišljenja sudsko medicinskog vještaka Kovačević dr. Steve proizlazi da je Ferić Zoran zadobio više povreda po tijelu, koje povrede su bile lake naravi, dok je Kantar Slavko zadobio strelnu ranu prsišta sa oštećenjem pluća te snažnog krvarenja u prsištu, koju povredu vještak označuje kao tešku i po život opasnu.

Pri tome, istragom smatram utvrđenim da su I. okr. Čučković Branko, II. okr. Martić Siniša i III. okr. Vilić Vladimir inkriminirane zgode postupili na način pobliže opisano u dispozitivu ove optužnice.

Takvo njihovo postupanje valjalo je pravno označiti kao počinjenje krivičnog djela ubojstva koje je ostalo u pokušaju označeno u čl. 35. st. 2. toč. 5. KZ RH.

Za izvršenje ovog krivičnog djela, okrivljeni su krivično odgovorni jer su ga počinili s umišljajem koji je ne sumnjivo bio usmjeren na lišenje života oštećenih

Na ovakav zaključak ukazuje niz okolnosti, posebno činjenica da su se okrivljeni bez ikakvog stvarnog povoda i razloga, prisilili oštećene, da uđu u lokal psihički i fizički ih maltretirali, a zatim se mašili pištolja i automatske puške iz koje su ispalili više metaka iz neposredne blizine, pri čemu je Ferić Zoran zadobio povrede koje su pukim slučajem ostale lak, dok je Kantar Slavko zadobio povredu koja je bila teška i po život opasna. Okrivljeni djelujući po načelu podjele rada kao sučesnici manifestirali su svoj umišljaj koji je bio usmjeren na lišenje života oštećenih. Na takav zaključak posebno upućuje okolnost da je oštećeni Kantar Slavko pogođen u predio prsiju, gdje se nalaze najvitalniji organi za život čovjeka. Okolnost da okrivljeni u svom krajnjem naumu nisu uspjeli, ima se pripisati spletu slučajnih okolnosti, a posebno činjenici da je oštećenom Kantar Slavku hitnom u adekvatno kirurškom intervencijom život spašen, međutim ta okolnost je van domašaja volje okrivljenih.

Smatram da su I. okr. Čučković Branko, II. okr. Martić Siniša i III. okr. Vilić Vladimir svojim ponašanjem ostvarili sve subjektivne i objektivne elemente krivičnog djela ubojstva koje je ostalo u pokušaju, a činjenica da su okrivljeni bili svjesni da je njihov napad bio usmjeren prema službenim osobama, pri njihovu obavljanju poslova javne i državne sigurnosti, govori u prilog zaključka da su na taj način ostvarena sva bitna obilježja krivičnog djela iz čl. 35. st. 2. toč. 5. KZ RH, to se ova optužnica opravdanom i na zakonu osnovanom.

ZAMJENIK

OKRUŽNOG JAVNOG TUŽITELJA

MILJENKO UGARKOVIĆ

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -