- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Glina – SI-0050

 

 

OKRUŽNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

S I S A K

 

Broj: KT-63/93

Sisak, 18. listopada 1993.

 

 

MU/MV

 

 

O K R U Ž N O M   S U D U

S I S A K

 

 

Temeljem čl. 45. st. 2. toč. 3 ( čl. 41. st. 2. toč. 3 ) ZKP-a predlažem

O P T U Ž N I C U

p r o t i v:

 

I okr. HAŠIĆ MIROSLAVA, rođen 1951.god., sa prebivalištem

u Glini ul. Pere Pogledića bb, oženjen,

otac dvoje djece, stražar, Srbin

 

II okr. SVRZIKAPA DUŠANA, rođenog 1951.god. u V. Obljaju,

Srbina, neoženjenog , stražara

 

III okr. VEKIĆ RADE, sin Đure, rođen 1958.god. u Glini, gdje i sada

prebiva ul. J. Marjanovića br. 19, Srbin,

oženjen, otac dvoje djece, stražar

 

IV. okr. RELIĆ BRANKA, rođenog 1963. god. u Glini, gdje i sada prebiva

Lička ul. bb, Srbina, oženjenog, otac dvoje

djece, stražar

 

V. okr. DMITROVIĆ ZORANA, zv. „Zoc“, rođenog 1963. god. u Glini,

gdje i sada prebiva Prvomajska bb,

Srbina, neoženjenog, stražara

 

VI. okr. ARBUTINA DRAGANA, rođenog 1963. god. u Žirovcu, sada

prebiva u Glini Vinogradska bb,

Srbina, neoženjenog, stražara

 

 

 

VII. okr. MAMUZIĆ MILANA, sin Mile, rođenog 1965. god. u Glini,

gdje i sada prebiva, Kordunska ul.br. 13, Srbina, oženjenog, oca jednog   djeteta, stražara

 

VIII. okr. STOJIĆ DARKA, zv. „Toli“, rođenog 1963. god. u Glini, gdje

i sada prebiva ul. A. Blašića bb, oženjenog,

oca jednog djeteta, Srbina, stražara

 

IX. okr. ČUČKOVIĆ MILANA, rođenog 1966. god. u Glini, sada prebiva

u G. Selištu, oženjenog, oca jednog

djeteta, Srbina, stražara

 

X. okr. JOVIĆ VLADE, rođenog 1961. god. u Klasniću, sada prebiva u

Petrinji, Srbina, oženjenog, oca jednog djeteta, stražara

 

XI. okr. DOBRIĆ DUŠANA, zv. „Duco“, rođenog 1964. god. u Ravnom

Rašću, gdje i sada prebiva, Srbina,

neoženjenog, stražara

 

XII. okr. PETROVIĆ NEDJELJKA, zv. „Miš“, rođenog 1963. god. u Glini,

gdje i sada prebiva, ul. Ćire Mađarca bb,

Srbina, oženjenog, oca jednog djeteta, stražara

 

XIII. okr. LJILJAK BRANKA, rođenog 1966. god. u Obljaju, gdje i sada

prebiva, Srbina, neoženjenog, stražara

 

XIV. okr. BILJA MILJE, rođena 1961. god. u Vlahoviću, sada prebiva u

Glini ul. 29.novembra bb, Srpkinje, udate,

majke jednog djeteta, stražarke

 

XV. okr. PARIPOVIĆ MILOŠA, rođenog 1948. god. u Trenovcu, sada

prebiva u Glini, Vinogradska bb, stražara,

Srbina

 

XVI. okr. TINTOR STANKA, zv. „Ćane“, rođenog 1964.god. u

Trnovcu, sada prebiva u Glini, ul. V. Gačeše bb,

Srbina, stražara

 

XVII. okr. SAMAC PERE, rođenog 1963. god. u Brestiku, gdje i

sada prebiva, Srbina, oženjenog,

oca dvoje djece, stražara

 

XIII. okr. PAVIĆ RADISAVA, rođenog 15.08.1953. god, Srbina,

Stražara

 

 

XIX. okr. DROBNJAK MIRKA, sina Nikole, rođen 07.04.1941. god.

u malom Gracu, sada prebiva u Glini, Šurbatolova br. 7, Srbina, oženjenog, oca jednog djeteta, bivšeg direktora Doma za preodgoj

 

XX. okr. JOVIĆ BRANKA, rođenog 1950. god. u Roviškoj, sada prebiva

u Glini ul. Žrtava fašizma, Srbina, oženjenog, oca dvoje djece,

stražara

 

XXI. okr. VRGA RADE, rođenog 1963. god. u Glini, gdje i sada prebiva,

oženjenog, oca dvoje djece, stražara, Srbina

 

 

da su:

  1. U vremenskom razdoblju od 26. lipnja do 31. ožujka 1992. godine u

Domu za preodgoj u Glini, kao pripadnici četničko-terorističkih formacija tzv. „SAO Krajine“, tijekom oružanog sukoba protiv Republike Hrvatske, protivno odrednicama Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, nakon što su im bili prethodno privedeni zarobljeni civili Milošić Stjepan, Mlađenović Joso, Kocmanić Ivo, Štajduhar Pavao, Benković Stjepan, Žilić Branko i Skendžić Vojislav kao djelatnici zatvora, navedene civile zatvorili u tzv. „samice – ćelije“, svakodnevno ih fizički i psihički maltretirali, tukli ih pendrecima i dr. raznim predmetima po svim dijelovima tijela od kojih udaraca su Štajduhar Pavao, Žilić Branko, Pereković Ivica, Skendžić Vojislav, Prišek Boris, Benković Stjepan, Milošić Stjepan, Mlađenović Joso, Panežić Željko i Kocmanić Ivo zadobili povrede, koje povrede su bile teške naravi, dok je Palaić Ivo zadobio mnogostruke povrede po tijelu, uslijed kojih povreda je i podlegao,

dakle, naredili da se civilno stanovništvo muči i ubija,

 

  1. U isto vrijeme i na istom mjestu i na isti način, nakon što su u

oružanom sukobu bili zarobljeni pripadnici ZNG-a Čačić Josip, Grbić Željko, Šmisl Stjepan, Kovačević Đuro, Prišek Boris i Gregurić Ivo i predani im na ispitivanje i čuvanje u zatvor u Glini, protivno odrednicama Konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima, navedene zarobljenike, fizički i psihički maltretirali, na način da su ih svakodnevno udarali palicama i dr. raznim predmetima po tijelu, od kojih udaraca su Čačić Josip, Grbić Željko, Kovačić Đuro i Prišek Boris zadobili povrede koje su bile teške naravi, dok su Šmisl Stjepan i Gregurić Ivo uslijed zadobivenih povreda podlegli.

dakle, naredili da se ratni zarobljenici muče i ubijaju, te i sami to činili,

pa da su time počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, djelom pod 1) ratni zločin protiv civilnog stanovništva označeno i kažnjivo po čl. 120. st. 1. OKZRH, a djelom pod 2) ratni zločin protiv ratnih zarobljenika označeno u članku 122 OKZRH, uz primjenu članka 43 OKZRH.

S T O G A  P R E D L A Ž E M

 

  1. da se pred Vijećem Okružnog suda u Sisku održi glavna rasprava,

 

  1. da se na glavnu raspravu pozove I. okr. Hašić Miroslav, II. okr.

Svrzikapa Dušan,  III. Okr. Vekić Rade, IV. okr. Relić Branko, V. okr. Dmitrović Zoran, VI. okr. Arbutina Dragan, VII. okr. Mamuzić Milan, VIII. okr. Stojić Darko, IX. okr. Čučković Milan, X. okr. Jović Vlado, XI. Okr. Dobrić Dušan, XII. okr. Petrović Nedeljko, XIII. okr. Ljiljak Branko, XIV. okr. Bila Milja, XV. okr. Paripović Miloša, XVI. okr. Tintor Stanko, XVII. okr. Samac Pero, XVIII. okr. Pavić Radisav, XIX. okr. Drobnjak Mirko, XX. okr. Jović Branko i XXI. okr. Vrga Rade, a kao svjedoci saslušaju xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  1. da se temeljem članka 290. st. 3 ZKP-a okrivljenima sudi u

odsutnosti, te da im se temeljem članka 182. st. 1. ZKP-a odredi pritvor.

O B R A Z L O Ž E N J E

Djelatnici Policijske uprave Sisak podnijeli su kaznenu prijavu protiv I. okr. Hašić Miroslava i dr., radi kaznenih djela činjenično i pravno pobliže opisano u dispozitivu ove optužnice.

Uz kaznenu prijavu su dostavljene i potrebne prikupljene obavijesti. Prije nego što su podnijeli kaznenu prijavu, djelatnici PU Sisak obavili su informativni razgovor sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Informativno ispitani napred navedeni, detaljno su opisali pod kojima su okolnostima bili uhićeni i kakav je postupak okrivljenih bio prema njima tijekom vremena koje su proveli u zatvoru u Glini. Tako između ostalog navode da su već prilikom prvog ispitivanja, koje ustvari nije bilo ispitivanje, već se radilo da su najprije bili fizički maltretirani. Napominju da su bili svakodnevno fizički maltretirani, da su pri svakom susretu sa osobljem zatvora bili fizički maltretirani. U pravilu svi djelatnici zatvora u Glini postupali su na istovjetan način i prema svim ostalim zatvorenicima.

Prilikom njihova ispitivanja dosta često puta bio je prisutan i upravnik zatvora Birač Đuro. U njegovoj nazočnosti djelatnici zatvora – okrivljeni iživljavali su se prema svim zatvorenicima, na način da su ih udarali kundakom od puške, pendrecima, kablovima, već prema tome tko je što sa sobom donio. Sjećaju se, stražara Baždar Rade, Kovačević Steve, Đaković Ilije, Bjelajac Stevana, Batlić Petra i Baždar Ilije. Sjećaju se, da je posebno teškom fizičkom maltretiranju bio izložen civil Palaić Ivo koji je uslijed povreda zadobivenih u zatvoru, ubrzo nakon toga i umro. Često su se u noći čuli jauci i zapomaganje drugih zatvorenika iz njihovih ćelija ili samica. Posebno su uočili da su naročito grubo postupali sa pripadnicima Zbora narodne garde. U samicu i ćelije pored djelatnika zatvora znali su ulaziti i drugi ljudi pripadnici paravojnih formacija, koji su se iživljavali nad svim zatvorenicima, a u pravilu, kada su to činili bili su u teško alkoholiziranom stanju. Zbog takvog postupanja djelatnika zatvora, povredama je podlegao i Šmisl Stjepan. Po svom agresivnom ponašanju i iživljavanju prema zatvorenicima, bez obzira da li se radilo o civilnim zatvorenicima ili ratnim zarobljenicima posebno su se isticali Petar Vladić, Bjelajac Stevan, Vrga Rade i Petrović Nenad. Pomenuti svjedoci u svojim izjavama, ne mogu od zatvorskih stražara ili uopće zaposlenih tamo izdvojiti nikoga koji nije postupao na napred opisani način. Poznato im je da veći broj ljudi zatvorenika u Glini, nestao iz zatvora, pod za sada ne razrješnjenim okolnostima.

Na taj način istragom smatram utvrđenim da su svi okrivljeni počinili inkriminirana djela, koja im se stavljaju na teret.

Takovo njihovo postupanje pravno je valjalo označiti kao počinjenje kaznenih djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva označenog u čl. 120. st. 1 OKZRH i kaznenog djela protiv ratnih zarobljenika označenog u čl. 122. OKZRH , budući da su ova kaznena djela učinjena napadom na živote i tijela za vrijeme oružanog sukoba spram civilnih osoba i ratnih zarobljenika, koje štiti Ženevska konvencija.

Opisani način postupanja svakog od okrivljenih, a koji se temelji na izjavama svjedoka, a sa nespornim posljedicama, naročito pogibanjima ljudi, kroz cijelo vrijeme vršenja djela poznatim i okrivljenicima, nedvojbeno upućuje na zaključak o postojanju direktnog umišljaja svakog od okrivljenih.

Povreda međunarodnog prava u opisu kaznenog djela stavljena na teret, predstavlja objektivni uvjet kažnjivosti kojim je posebno određen značaj i okvir protupravnosti ovog kaznenog djela u tom pravcu, da djelo mora biti protupravno i po međunarodnom pravu, te stoga okrivljenici u krajnjoj liniji, ne moraju biti svjesni da svojim postupcima krše pravila međunarodnog prava.

Na osnovu iznijetog smatram da su okrivljenici svojim postupcima ostvarili sva objektivna i subjektivna obilježja  utuženih kaznenih djela, stoga se i ova optužnica ukazuje opravdana i na zakonu osnovana.

ZAMJENIK

OKRUŽNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA

MILJENKO UGARKOVIĆ

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -