- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Glina – SI-0014

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OKRUŽNI SUD SISAK                                                                                              K-3/93-15

 

 

 

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE !

Okružni sud u Sisku, po sucu Željku Barać, uz sudjelovanje Nataše Galinić, zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog Vuruna Petra, zbog krivičnog djela iz članka 150. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, nakon dana 26. ožujka 1993. godine, u odsutnosti optuženika, a u prisutnosti zamjenika Okružnog javnog tužitelja Ivana Petrkač i branitelja optuženika Eriha Fridrih, odvjetnika iz Siska, održane glavne i javne rasprave, izrekao je i objavio

 

P R E S U D U

 

 

Optuženi PETAR VURUNA, zv. „kapetan Pero“, sin Miloša, rođen 10.

rujna 1952. godine u Crkvenom Boku, sa

posljednjim prebivalištem u Zagrebu, Polakova

kbr. 8, sada u  bjektstvu,

 

 

 

k  r  i  v       j  e

 

što je:

 

tijekom razdoblja od 16. rujna 1991. godine do 31. listopada 1991. godine u Glini, kao kapetan tzv, „milicije SO Krajina“, protivno odredbama Ženevske konvencije u postupanju s  ratnim zarobljenicima, u tijeku oružanog sukoba protiv Republike Hrvatske, nakon što je Makarić Neven, pripadnik MUP-a RH predhodno bio zarobljen u Hrvatskoj Kostajnici sa strane pripadnika tzv. „JNA“ u oružanom sukobu i predveden u zatvor OPD Glina, prilikom ispitivanja tukao ga gumenom palicom i nogama, nanijevši mu pri tome tjelesne povrede,

 

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava surovo postupao s ratnim zarobljenicima,

čime je učinio krivčno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – surovim postupanjem s ranjenicima, bolesnim i ratnim zarobljenicima – označeno u čl. 150. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, pa se temeljem istog zakonskog propisa

 

 

 

O S U Đ U J E

 

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 5 (PET) GODINA.

 

Temeljem propisa članka 353. stavka 1. Zakona o krivičnom postupku nad optuženikom se određuje pritvor.

Temeljem propisa čl. 98. st. 1. ZKP-a u svezi čl. 95. st. 2. toč. G. ZKP-a optuženik je dužan platiti paušalni iznos od 5.000,- HRD.

Obrazloženje

 

Optužnim prijedlogom Okružnog javnog tužilaštva Sisak od 2. veljače 1993. godine KT-6/93 Vuruna Petru stavljeno je na teret izvršenje krivičnog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – surovim postupanjem s ranjenicima, bolesnim i ratnim zarobljenicima – iz čl. 1520. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

Istovremeno je stavljen prijedlog da se glavna rasprava održi u odsutnosti optuženika.

Prijedlogu javnog tužitelja udovoljeno je pravomoćnim rješenjem, čl. 23. st. 6. ZKP-a, vijeća oznake Kv-25/93 od 3. ožujka 1993. godine.

Svjedok, istovremeno i oštećeni, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx detaljno je i uvjerljivo podkrijepio navode optuženog prijedloga.

Branitelj, postavljen po službenoj dužnosti, smatra da je oštećenik detaljno i istinito prikazao činjenično stanje, a upravo onakovo za kakovo optužni prijedlog tvrdi da je postojao. U toj situaciji moli „donošenje mjere prema zakonskom propisu“.

Svojstvo ratnog zarobljenika oštećeniku nitko nije osporio.

Rečenim do sada o postupanju optuženika kritične zgode sud smatra sa sigurnošću dokazanim, da je isti svojim postupkom ostvario sva bitna obilježja, subjektvina i objektivna, krivičnog djela surovog postupanja sa zarobljenicima kršeći pravila međunarodnog prava – konkretno članaka 143. i 144. Ženevske konvencije iz 1949. godine.

Pri tome nije bitno da li je optuženik bio svjestan da svojim postupcima krši pravila međunarodnog prava jer je povreda takovog prava u opisu po njemu učinjenog krivičnog djela objektivni uvjet kažnjivosti.

Prilikom odmjeravanja kazne, imajući u vidu svrhu kažnjavanja predviđenu čl. 33. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, stupanj krivične odgovornosti, pobude iz kojih je djelo učinjeno, jačinu povrede zaštićenog dobra i okolnosti pod kojima je djelo učinjeno, sud je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 5 godina u uvjerenju da je jedino takova kazna odgovarjuća težini od optuženika učinjenog.

Visina izrečene kazne, pozivom na propis čl. 353. st. 1. Zakona o krivičnom postupku, razlogom je određivanju pritvora.

Paušalni iznos odmjeren je srazmjerno duljini trajanja krivičnog postupka.

 

U Sisku, dne 26. ožujka 1993.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    S U D A C

Nataša Galinić, v.r.                                                                             Željko Barać, v.r.

 

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -