- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Duga Resa – KA-0036

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5- K-57-1992.

Datum 19. 02. 1992.

 

O K R U Ž N O M     JAVNOM  TUŽIOCU

 

K A R L O V A C

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

Karamarković Dragić otac Karamarković Nikola i majka Karamarković Boja rođene Kosjer

rođen dana 12. 02. 1953. u Kosjersko Selo , općina Duga Resa SR RH , stanuje u Duga Resa ulica J. Rendulić broj A5/2 , općina Duga Resa

Od početka neposredne ratne ugroženosti Republike Hrvatske  te ratnim operacijama vođenih 1991. godine na području SO Duga REsa prijavljeni se aktivno uključio u oružanom pobunu gdje se priključio odmetnicima smještenim s desne strane rijeke Korane.

Gore opisanim postoji osnovana sumnja daje prijavljeni počinio krivino djelo opisano u čl. 236 f KZ RH.

Obavljeni informativni razgovor s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx u vidu službenih zabilješki dostavljamo vam na korištenje.

Prilog: 5.-

ZAPOVJEDNIK PS:

Dragutin Mataković

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5- K-57-1992.

Datum 18. 02. 1992.

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

je dana 10. 08. 1991. godine u prostorijama PS Duga Resa

u vezi s krivičnim djelom iz čl. 236 f KZ RH

dao ovlaštenoj osobi PS Duga Resa

slijedeće obavijesti:

 

Pošto je odjavio teretno vozilo više ne radi kao privatni prevoznik, isključivo se bavi poljoprivredom u Malom Kozincu. Unatrag 15 dana zbog političke situacije u zemlji zajedno sa susjedima drži noćne straže okolo kuće kojom prilikom su svi naoružani lovačkim puškama, jer su i svi članovi lovačkog društva. Napominje da se iz okolnih mjesta, a naročito iz Kosijerskog Sela skupila grupa ljudi koje predvodi Malić Milić zv. Mile koji su naoružani automatskim oružjem i obučeni u uniforme SMB boje, vojnog porijekla. Pored Malića u grupi se nalaze Mačešić Branko, Potkrajac Đorđe, Barić Vlado. Karamarković Dragan i još neki koje ne poznaje. Tvrdi da se isti nazivaju Martićevcima i znade da vrše kontrolu cesta i postavljaju straže. Dana 09.08.1991. godine zaustavljen je u Kosijerskom Selu kod raspela od strane Malić Mile kada se s osobnim vozilom vraćao iz mjesta Kestenak. Malić se nalazio sam an cesti, a pretpostavlja da su ostali bili u obližnjem žbunju. Marić je bio naoružan automatskom puškom, a imao je i bombu za pasom. Znade da je Malić organizator obrane, te da je njegov pomoćnik Končalović Anđelko koji gotovo svakodnevno putuje u Vojnić na nekakve dogovore.

Ovl. službena osoba:


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5- K-57-1992.

Datum 18. 02. 1992.

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxx zanimanje policajac rođen  

je dana 25. 01. 1992. godine u prostorijama PS Duga Resa

u vezi s krivičnim djelom iz čl. 236 f KZ RH

dao ovlaštenoj osobi PS Duga Resa

slijedeće obavijesti:

 

Dana 15.11.1991. godine ispred njegove kuće u Maurovićima automobilom su stigli Dmitrović Nikola, Mišljenović Đuro, te još dvojica, stavili ga u automobil i odvezli u Vojnić na ispitivanje. U Vojniću je smješten u stanicu milicije, a nakon toga prebačen u zatvor koji se nalazi u blizini stanice milicije i suda. Dana 16.11.1991. godine oko 09.30 sati počelo je ispitivanje, prvi ispitivač je bio Vuletić Nikola, a ispitivao ga je još Karamarković Dragić, kemijski inženjer koji je prije radio u Pamučnoj industriji Duga Resa, kojeg dobro poznaje, zatim neki Marko Cvijetić i još jedna NN osoba.. Karamarković je bio obučen u šarenu uniformu, a ispitivao ga je o položajima HV, koliko ima boraca, te kako su opremljeni.  Znade da je do 15.11.1991. godine Đuro Mišljenović bio komandant obrane Perjasice, te da je nakon njega tu funkciju preuzeo Držajić Svetozar. Dana 20. 01. 1992. godine  pušten je iz zatvora u Vojniću s još trojicom zatočenika. Istog dana oko 12,30 sati obišao je oca u Maurovićima, te nakon toga u Perjasici razgovarao s Držajić Svetom za koga znade da je komandant, kojeg dobro poznaje, jer je isti prije radio u Narodnoj obrani u Duga Resi. Tom prilikom razgovarao je i s Držajićevim zamjenikom, Sudar Svetom i Milovanović Jovom, rodom iz Veljuna.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ovl. službena osoba:


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5- K-57-1992.

Datum 18. 02. 1992.

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

je dana 7. 08. 1991. godine u prostorijama PS Duga Resa

u vezi s krivičnim djelom iz čl. 236 f KZ RH

dao ovlaštenoj osobi PS Duga Resa

slijedeće obavijesti:

 

Dana 06.08. 1991. godine prijatelj xxxxxxxxxxxxxxxxx zamolio ga je da s njime prođe u selo Dubrave preko rijeke Korane obići njegovu zemlju na kojoj je posijao pšenicu. Oko 09,00 sati automobilom „Zastava 750“ s kojim je upravljao xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx krenuli su iz Barilovića. Kod trgovine u Kosijerskom Selu automobil su zaustavile naoružane osobe obučene u vojnu uniformu i to Mučić Ljubinko i Potkrajac Đorđe. Bunčić je bio naoružan automatskom puškom, nožem i bombom, a Potkrajac s poluautomatskom puškom. Iz trgovine je izišao obučen u šarenu uniformu Malić Milić naoružan automatskom puškom i pištoljem, te im naredio da iziđu iz automobila, nakon što su izišli vratio se u trgovinu, te nekoga radio vezom obavijestio. Nakon 10-tak minuta do njih je stigao kombi Šumskog gospodarstva u kojem su se nalazili vozač Milovanović Mišo i još dvojica naoružanih ljudi obučenih u šarene uniforme. S kombijem su odvezeni u PS u Vojnić na ispitivanje. Oko 16,30 sati pošto su u stanici u Vojniću bili razdvojeni sredo se s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, te vidio da isti ima modricu na licu. Oko 17,00 sati ponovo su s kombijem iz Vojnića dovezeni natrag do trgovine u Kosijerskom Selu. Tom prilikom ispred trgovine vidio je više mještana, a prepoznao je Kosijer Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružanog automatskom puškom s dvije bombe za pasom, Milovanović Bogdana, brata od doktoričinog muža obučenog u vojnu uniformu naoružanog poluautomatskom puškom, Barić Vladu obučenog u vojnu uniformu, naoružanog  poluautomatskom puškom, Potkrajac Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružanog automatskim pištoljem, Gazibara Milana obučenog u vojnu uniformu, naoružanog poluautomatskom puškom, a za pasom je imao bombu, te Karamarković Dragića obučenog u vojnu uniformu, naoružanog automatskom puškom.

 

Nakon kraćeg razgovora s Malićem koji ga je pitao: „Kako ti je sad, je li ti to trebalo,“ zajedno s xxxxxxxxxxxxxxxxx njegovim automobilom nastavio put do Barilovića, gdje su nakon toga zajedno otišli u gostionu na piće.

Ovl. službena osoba:


 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5- K-57-1992.

Datum 18.02. 1992.

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

je dana  07. 08. 1991. godine u  prostorijama PS Duga Resa

u vezi s krivičnim djelom iz čl. 236 f  KZ RH

dao ovlaštenoj osobi PS Duga Resa

slijedeće obavijesti:

 

Dana 06. 08. 1991. godine oko 09,00 sati uputio se s xxxxxxxxxxxxxxxxx u selu Dubrave prema Dugom Dolu da obiđe i pogleda u kakvom je stanju zemlja koju ima u svom vlasništvu a na kojoj je posijana pšenica. Kod trgovine u Kosijerskom Selu u njegovom automobilu „Zastava 450“ kojim su se kretali zaustavljeni su od strane naoružanih osoba koje su prepoznali. Zaustavili su ih Bunčić Ljubinko, i Potkrajac Đorđe, koji su imali oružje u rukama. Bunčić je bio u vojnoj uniformi, naoružan automatskom puškom, nožem i bombom, a Potkrajac s puškom M-48. Kad su ih zaustavili iz trgovine je izišao obučen u šaru uniformu Malić Mile, naoružan automatskom puškom i pištoljem te im naredio da iziđu iz automobila. Nakon 10-tak minuta ispred trgovine stigao je kombi s vozačem i dvojicom naoružanih ljudi obučenih u šarene uniforme. S kombijem su ih odvezli u vojnić u Policijsku stanicu, gdje je vršeno ispitivanje. Prilikom ispitivanja od jednog inspektora dobio je šamar, a ispitivao ga je o tome koliko ima policije u Bariloviću, te da li surađuje sa MUP-om. Zajedno su ih oko 17,00 istim kombijem dovezli natrag do trgovine u Kosijerskom Selu, a kao vozača kombija prepoznao je Milovanović Mišu, bivšeg zatvorskog čuvara iz Karlovca, s sada penzionera. Ispred trgovine u Kosijerskom Selu prepoznao je Milovanović Bogdana, obučenog u vojnu uniformu s poluautomatskom puškom koju je držao u ruci, Kosijer Đorđa koji je bio obučen u vojnu uniformu, naoružan automatskom puškom s dvije bombe za pasom, Karamarković Dragana obučeno u vojnu uniformu, naoružanog automatskom puškom, Potkrajac Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružan poluautomatskom puškom, Barić Vlado, naoružan automatskom puškom, Potkrajac Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružan poluautomatskom puškom, Barić Vlado, naoružan automatskim pištoljem, te Gazibara Milana obučeno u vojnu uniformu naoružanog poluautomatskom puškom, a za pasom je imao jednu bombu.

Nakon kratkog razgovora s Malić Miletom svojim automobilom odvezao je xxxxxxxxxxxxxxxx u Barilović.

Ovl. službena osoba:


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5- K-57-1992.

Datum 18.02. 1992.

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

je dana  13. 08. 1992. godine u  prostorijama PS Duga Resa

u vezi s krivičnim djelom iz čl. 236 f  KZ RH

dao ovlaštenoj osobi PS Duga Resa

slijedeće obavijesti:

 

Dana 06.08.1991. godine oko 15,00 sati ispred trgovine u Kosijerskom Selu vidio je Karamarković Dragića obučenog u vojnu uniformu i naoružanog automatskom puškom. Znade da se Karamarković odkad se preselio iz Duga Rese, gdje je radio u Pamučnoj industriji, aktivno priključio u organiziranju obrane Kosijerskog Sela, te da se najviše druži s Končalović Anđelkom i Malić Miletom.

Ovl. službena osoba:


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ: KT-80/92

Karlovac, 21. travnja 1992. godine

ZC/MS

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske stanice Duga Resa sa zahtjevom da se temeljem članka 45 stavak 2 točka 2 i članka 158 stavak 1 i 2 preuzetog Zakona o krivičnom postupku (NN 53/91) provede istraga

 

 

protiv

DRAGIĆA KARAMARKOVIĆA, sin Nikole i

Boje, rođ. Kosijer, rođ. 12. 2. 1953. u Kosijerskom selu, SO Duga Resa, prebiva u Duga Resi, J. Rendulića, A 5/2, držav. Hrvatske,

 

jer postoji osnovana sumnja da je:

 

tokom kolovoza 1991. godine na području SO Duga Resa, sa namjerom nasilnog rušenja državnog ustrojstva Republike Hrvatske, a u trenutku oružanih akcija tzv. „JNA“ i pripadnika drugih neprijateljskih formacija radi otcjepljenja pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranja tzv. „SAO Krajina“, dobrovoljno se uključio u nelegalne oružane formacije tzv. „Martićevci“, u Kosijerskom selu, SO Duga Resa, te se protupravno naoružao i vršio kontrolu cesta i straža na prilazima tom mjestu u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnoga i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f KZ RH,

R a z l o z i

Osnovana sumnja da je Karamarković Dragić ostvario sva bitna obilježja djela oružane pobune iz članka 236 f KZ RH, proizlazi iz krivične prijave Policijske stanice Duga Resa, te iz službene zabilješke o obavljenim informativnim razgovorima sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, koji su očevici ponašanja prijavljenog u Kosijerskom selu, a koji su ga vidjeli uniformiranog u uniformu nelegalnih formacija „Martićevci“ čiji je cilj odcjepljenje dijelova teritorija Hrvatske i stvaranje tzv. „SAO Krajina“.

Osumnjičeni je dobrovoljno pristupio tim nelegalnim neprijateljskim formacijama, protupravno se naoružao te vršio kontrolu cesta i stražu na prilazima Kosijerskom selu, očito u namjeri sprečavanja ulaska legalnih snaga RH, zbog čega postoji sumnja da sudjeluje u oružanoj pobuni, pa je valjalo podići ovaj zahtjev koji je opravdan i na zakonu osnovan.

 

Prilog: spis

 

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Kio. 50/92-2

 

 

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju u kriv. predmetu protiv KARAMARKOVIĆ DRAGIĆA, zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1. KZ RH-a, odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage vojnog tužiteljstva Karlovac br. KT-80/92 od 21. travnja 1992. godine, temeljem čl. 159. st. 1. i 2.  ZKP-a,

 

r i j e š i o    j e

 

 

povest će se istraga protiv:

 

KARAMARKOVIĆ DRAGIĆA, sina Nikole i Boje rođ. Kosijer, rođ. Kosijer, rođ. 12.

2. 1953. god. u Kosijerskom selu, s prebivalištem u

Duga Resi, J. Rendulića br. A-5/2, Srbina, drž. RH,

 

zbog osnovane sumnje da je:

 

tokom kolovoza 1991. god. na području Općine Duga Resa, u namjeri nasilnog rušenja državnog ustrojstva RH, u vrijeme oružanih akcija „JNA“ i pripadnika drugih neprijateljskih formacija, radi odcjepljenja pojedinih dijelova RH i stvaranja tzv. „SAO Krajina“, dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. „Martićevci“, u Kosijerskom selu, te se protupravno naoružao i vršio kontrolu ulaska i izlaska na prometnicama, kao i držao straže na prilazima navedenom mjestu, a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga RH na to područje,

dakle, sudjelvao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti RH,

pa da je time počinio krivično djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236-f.st.1. KZ RH-a.

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv Karamarković Dragića, zbog osnovane sumnje, da je počinio kriv. djelo oružane pobune iz čl. 236-f. st. 1. KZ RH, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo za koje se okrivljuje proizlazi iz krivične prijave PS Duga Resa i obavljenih informativnih razgovora s građanima, pa je stoga, radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protekom vremena provođenje potrebnih dokaza i prikupljanje drugih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

 

U karlovcu, 18. lipnja 1992. god.

 

ISTRAŽNI SUDAC:

PREDSJEDNIK SUDA:

Juraj Boljkovac


Broj: Kio. 50/92-3

69/92-3

97/92-3

141/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 19. lipnja 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  Karamarković Dragić i dr.

Zapisničar: Tonka Rendulić

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1. i 2 KZ RH i dr. KZ-a

Početak u 13 sati

 

 

 

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: policajac PS Duga Resa,

Mjesto rođenja i godina starosti:

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu niti zavadnji s okriv.

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Okr. KARAMARKOVIĆ DRAGIĆA dobro poznajem. Rođen je u Kosijerskom selu, živio je u Duga Resi, a radio u „PI“ – Duga Resa, mislim kao inženjer. Od kako je počelo ratno stanje u RH uopće ga nisam vidio. Znam da je negdje u ljeti, u 8 mjesecu, prošle godine nestao iz Duga Rese i od tada ga nisam vidio i nakon toga o njemu ne znam ništa, pa ne mogu reći da li se uključio u neke od neprijateljskih formacija, niti što je nakon toga radio, niti da li je sudjelovao u nekim akcijama upravljenim protiv sigurnosti RH.

Okr. MIŠLJENČEVIĆ ĐURU također dobro poznajem. Rodom je iz Zinajca ili iz nekog obližnjeg sela. Radio je negdje u Karlovcu i tu živio, ali je često dolazio u svoje rodno mjesto. Bio je lovac i s njim sam često bio zajedno u lovu. Negdje od sredine 9 mjeseca 1991. god., pa do 15.11.1991. god, dok sam putovao na relaciji Maurović-Duga Resa vidio sam ga puno puta na kontrolnom punktu tzv. „SAO Krajina“, na cesti Duga Resa – Perjasica, u mjestu Ponorac, a i u svom selu Maurović. Uvijek je bio obučen u SMB uniformu „JNA“, bez posebnih oznaka. Bio je naoružan „AP“ i „Škorpionom“. Na navedenom kontrolnom punktu u Ponorcu naoružane neprijateljske grupe kontrolirale su ulazak i izalazak građana na područje prema Perjasici i dalje. Na tom mjestu povremeno je bila barikada – nekakva klada, koja se po potrebi, nakon izvršene kontrole micala. Jedne zgode u 9 mj. 1991. god., baš na tom mjestu zaustavila me i izvršila kontrolu jedna naoružana neprijateljska grupa u kojoj je bio i okr. Mišljenčević Đuro. Inače on nije, barem koliko ja znam vršio ovakve kontrole i držao naoružane straže. Naime, on je bio nekakav komandant tzv. „obrane“ Perjasice i okolnih sela nastanjenih srpskim pučanstvom, koje je bilo okupirano i u sastavu tzv. „SAO Krajina“, pa su straže i kontrolu vršili njegovi podređeni.

Dana 15.11.1991.god. meni kući u Mauroviće došao je okr. Mišljenčević Đuro i okr. Dmitrović Nikola. Obojica su bili u uniformama i naoružani. Sa njima je bio još jedan naoružani neprijateljski vojnik – policajac. Lišili su me slobode, ništa mi ne govoreći. Sva trojica odvezli su me automobilom najprije u Perjasicu, a zatim okr. Dmitrović Nikola i onaj nepoznati „Simo“ dalje u zatvor – zarobljeništvo, u Vojnić, gdje sam ostao zatvoren sve do 20. siječnja 1992. god., kada sam razmijenjen u jednoj od razmjena, odnosno kada sam pušten, pošto tada nije bilo prave razmjene između HV i „JNA“.

Okr. DMITROVIĆ NIKOLU isto tako poznajem. Svojevremeno je radio kao konobar u Duga Resi, zatim je otišao u Pulu i tamo bio policajac, a kada su počeli napadi „JNA“ i drugih neprijateljskih formacija na RH, otišao je u Vojnić i tu je bio policajac tzv. „Milicija Krajine“ i to u nekakvoj specijalnoj jedinici tzv. „Martićevcima“. Tokom jeseni 1991. god., dok još nisam bio lišen slobode, nisam ga viđavao u svom i okolnim selima, ali sam čuo da je dolazio an to područje kao „specijalac2. Na ovom području ja sam ga vidio prvi puta onog dana 15.11.1991.god. kada je došao u moju kuću i lišio me slobode, zajedno s naprijed spomenutim okr. Mišljenčević Đurom i onim „Simom“. Tada je bio obučen u maskirnu vojnu uniformu s, na lijevom rukavu, oznakom „Milicija Krajina“ ili „SAO Krajina“. Bio je naoružan „AP“ i pištoljem. Nakon što me lišio slobode i odvezao u vojnić, više ga nisam vidio tako da ništa drugo u njegovoj pripadnosti nekoj neprijateljskoj formaciji i njegovim aktivnostima u tom svojstvu, upravljenim protiv sigurnosti RH ne mogu reći.

Okr. DRŽAIĆ SVETOZARA vrlo dobro poznajem.  Svojevremeno, negdje do ljeta ili početka jeseni 1991. god. radio ej u Vojnom odsjeku Duga Resa, a kada se situacija zaoštrila napustio je Duga Resu. Tokom jeseni 1991. god., prije nego što sam bio lišen slobode puno puta sam ga vidio na onom već spomenutom kontrolnom punktu u selu Ponorac. NO, on osobno nije vršio kontrolu ulaska i izlaska građana, te najvjerojatnije niti držanje straža, jer je i on bio jedan od nekakvih rukovodilaca tzv. „SAO Krajina“ na ovom području. Kada sam ga viđavao, bio je obučen u SMB uniformu „JNA“, te naoružan „AP“ i pištoljem, možda čak i „Škorpionom“.

Onog dana kada sam pušten iz Zatvora iz Vojnića 20.1.1992.god., vraćao sam se u Mauroviće preko Perjasice i tom prilikom rečeno mi je da se prije povratka kući moram javiti kod komandira obarane Perjasica, okr. Držaić Svetozara. To sam i učinio i tom prilikom od njega sam dobio pismenu potvrdu da se mogu vratiti kući. Točnije samu potvrdu nije mi dao okr. Držaić, već neki njegov zamjenik, kojem je on to naredio. Tom prilikom u razgovoru s okrivljenim, on mi je samo zaprijetio da ne napuštam mjesto i ne odlazim u Duga Resu, jer da bi u protivnom mogao imati neugodnosti. No, unatoč toga ja sam nakon nekog vremena, zaobilaznim putem, čak preko Bosne došao u hrvatsku i u Duga Resu.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

 

dovršeno u 14 sati

 

 

ISTRAŽNI SUDAC:                           ZAPISNIČAR:                                    SVJEDOK:


Broj Kio. 25/92-4

49/92-3

50/92-4

51/92-3

53/92-3

54/92-3

55/92-3

58/92-3

63/92-3

59/92-3

62/92-3

64/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 25. lipnja 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  I-okr. Malić Milić i dr.

Zapisničar: Tonka Rendulić

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1. i 2 KZ RH i dr. KZ-a

Početak u 10,00 sati

Utvrđuje se da su pristupili:

VOJ tužilac

 

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: službenik, sada pripadnik HV 137. brig.

Mjesto rođenja i godina starosti: 

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu, nije u zavadnji

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

Dana 6. 8. 1991. god. oko 9 sati ujutro krenuo sam s xxxxxxxxxxxxxxx, njegovim osobnim automobilom, odnosno mojim osobnim automobilom iz Barilovića u Kosijersko Selo. Na cesti kod prodavaonice u Kosijerskom selu zaustavili su me okr. Bunčić Ljubinko i okr. Potkrajac Đorđe, te odveli do okr. Malić Milića, koji je naredio da mene i xxxxxxxxxxxxxxxxxxx odvedu u Policijsku stanicu Vojnić. Tu u Vojniću zadržani smo do oko 17,00 sati, za koje vrijeme nas je ispitivao inspektor policije, kojeg poznajem iz viđenja, ali mu ne znam ime i prezime. Za vrijeme tog ispitivanja taj inspektor nekoliko puta me ošamario rukom, naredio da legnem na pod, podignem tabane, nakon čega me više puta udario „pendrkom“ po tabanima. Po završenom ispitivanju oko 17,00 sati prebačeni smo natrag u Kosijersko selo i zatim pušteni kućama.

Tog dana 6. 8. 91. g. , kada sam zaustavljen u Kosijerskom selu, te odveden u Vojnić i zatim istog dana pušten kući, a i prije tog događaja, a i nakon tog događaja vidio sam sve okrivljene, neke samo jednom, neke više puta. Svi su bili u vojnim uniformama, neki „SMB“, a neki u šarenim maskirnim, te svi naoružani raznim pješadijskim naoružanjem, Sve okrivljene poznajem od ranije.

Kio: 25/92

 

Okr. MALIĆ MILIĆ radio je svojevremeno u Šumskom gospodarstvu Karlovac, a rodom je iz Koranskog Brijega ili Kosijerskog sela, nisam potpuno siguran. Početkom kolovoza 1991. god., nekoliko dana prije nego što sam zaustavljen u Kosijerskom selu, vidio sam ga s desne obale rijeke Korane, nasuprot Bariloviću, kako je s jednom većom grupom drugih osoba kopao rovove. Tada nije bio u uniformi (vojnoj). Drugi puta vidio sam ga 6. 8. 91. god., kada su me zaustavili Bunčić Ljubinko i Potkrajac Đorđe. Tada je bio obučen u SMB uniformu „JNA“, naoružan AP io „škorpionom“. Nakon što su mene i xxxxxxxxxxxxxxxxx okrivljeni Bunčić Ljubinko i Potkrajac Đorđe predali okr. Malić Miliću, ovaj je naredio da nas dvojicu odvedu na ispitivanje u Vojnić. Okrivljeni je iza nas također došao u Vojnić u Milicijsku stanicu i predao nas inspektoru koji nas je ispitivao. Nakon toga više ga nisam vidio. Čuo sam da je kasnije, prilikom proboja „JNA“ iz kasarne u Logorištu, upravljao jednim od tenkova i da je prilikom tog proboja navodno poginuo.

Kio: 49/92

Okr. POTKRAJAC ĐORĐE prije početka rata radio je kao službenik negdje u Vojniću. Dana 6.8.91.g., o čemu sam već unaprijed govorio, zaustavio me na cesti u Kosijerskom selu zajedno s Bunčić Ljubinkom i zatim predao okr. Malić Miliću. Bio je obučen u „SMB“ uniformu „JNA“ te naoružan „PAP-om“ i s nekoliko ručnih bombi, koje su mu visile na opasaču. Prije i poslije toga nisam ga vidio uniformiranog i naoružanog, pa o njemu ništa drugo ne znam. Kada sam ga vidio na uniformi nije imao nikakve posebne oznake.

 

Kio: 50/92

Okr. KARAMARKOVIĆ DRAGIĆ negdje do početka ljeta 1991. god. živio je u Duga Resi i radio u „PT“, kada je nestao nekuda iz Duga Rese. I njega sam vidio onog spomenutog 6.8.1991.g. u Kosijerskom selu. Bio je u društvu s okr. Malić Milićem, obučen u „SMB“ uniformu „JNA“ s činom, mislim kapetana „JNA“, te naoružan pištoljem. Možda je imao još neko oružje, ali to nisam siguran. Vidio sam ga samo te zgode.

 

Kio: 51/92

Za okr. BUNČIĆ STEVU nisam potpuno siguran da li ga poznajem, iako mislim da da i kada bi ga vidio, onda bi ga prepoznao. Radi toga nisam siguran da li sam ga vidio naoružanog i u uniformi „JNA“ ili neke druge paravojne organizacije. Naime, pored onih osoba koje dobro poznajem i za koje znam da sam ih vidio, vidio sam i niz drugih osoba koje poznajem samo iz  viđenja, pa i osobno, ali se protiv njih ne vodi postupak. I spomenutog 6. 8. 91. g. vidio sam pored krivljenih i više drugih uniformiranih i naoružanih osoba pa tako postoji mogućnost da je među njima bio i okr. Bunčić Stevo. No, ponavljam, ne mogu sa sigurnošću tvrditi da ga poznajem, da sam ga vidio, te da je bio uniformiran i naoružan.

 

Kio: 53/92

Okr. BUNČIĆ LJUBINKO rado je svojevremeno u „Jugoturbini“ – Karlovac. 6.8.1991. god. zaustavio me zajedno s okr. Potkrajac Đorđom u Kosijerskom selu i zatim s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx predao okr. Malić Miliću. Vidio sam ga samo jednom i to upravo tada. Bio je u SMB uniformi „JNA“, naoružan „AP“ i „škorpionom“, te s nekoliko bombi za opasačem.

Kio: 54/92

 

Okr. MILOVANOVIĆ BOGDAN radio je u „Jugoturbini“ – „ŽČ“ Karlovac. Vidio sam ga u Kosijerskom selu onog dana 6. 8. 91. god. Bio je naoružan pištoljem. Nisam siguran da li je bio u uniformi ili nekom radnom kombinezonu. I prije i poslije tog događaja vidio sam ga više puta s lijeve obale Korane, na desnoj obali Korane, na linijama neprijateljskog fronta. Obično je tuda prolazio u osobnom automobilu. Ponekad je bio u uniformi, a ponekad u civilu. Za njega se pričalo da je glavna veza između neprijateljskih snaga u Vojniću i onih u Kosijerskom selu. Njegov brat je bio aktivno vojno lice – pukovnik ili potpukovnik, a bio je oženjen liječnicom koja je radila u Bariloviću.

Kio: 55/92

Okr. KONČALOVIĆ ANĐELKO radio je nekada u „Jugoturbini“ Karlovac. Vidio sam ga 6.8.91. god. u Kosijerskom selu, nedaleko od mosta gdje sam bio zaustavljen. Bio je u SMB uniformi „JNA“, na kojoj je imao neki čin, naoružan „AP“ i „škorpionom“, te s nekoliko bombi na opasaču. Vidio sam ga samo te jedne zgode.

Kio: 58/92

Okr. KOSIJER ĐORĐE živi u Kosijerskom selu, a svojevremeno je radio u „PI“ Duga Resa i putovao na posao. Njegova sestra udana je za okr. Malić Milića. Vidio sam ga samo jednom, 6.8.91.god. kada sam bio zaustavljen u Kosijerskom selu. Bio je u SMB uniformi „JNA“ i naoružan, amo ne znam točno kojim oružjem, a za opasačem imao je nekoliko bombi. Upravo tada došao je od nekuda, a koliko sam iz njihovog međusobnog razgovora shvatio došao je sa straže ili je išao nekuda na stražu.

Kio: 59/92

Okr. GAZIBARA MILAN radio je u „PI“ – Duga Resa, ali je još ranije dobio otkaz. Vidio sam ga također 6.8.91.god. u Kosijerskom selu, prilikom povratka iz Vojnića. Bio je u društvu s okr. Maćešić Brankom, obučen u SMB uniformu „JNA“, s nekoliko bombi na opasaču i s AP, ali u odnosu na pušku nisam potpuno siguran.

Uniformiranog i naoružanog vidio sam samo tada. Nakon toga negdje u 9 mjesecu 91. god. vidio sam ga u Duga Resi, ali u civilu i nenaoružanog. U to vrijeme ja sam već bio u rezervnom sastavu PS Duga Resa, pa sam ga predveo u Stanicu, gdje je neki od inspektora s njim obavio informativni razgovor i nakon toga ga pustio.

Kio: 62/92

Okr. BOLIĆ MILOŠA osobno nisam vidio niti u uniformi, niti naoružanog. On je bio privatni autoprijevoznik. Čuo sam samo iz pričanja da je jedno vrijeme bio na nekoj obuci u Kninu, te da je svojim kamionom prevažao pripadnike pobunjeničkih formacija u Knin i obratno, a isto tako da je na toj relaciji prevažao hranu. Prije početka napada na RH znam da je uvijek po gostionicama istupao s neprijateljskih pozicija, odnosno govorio protiv RH, u nekoliko navrata i ja sam bio prisutan takvim njegovim istupima.

Kio: 63/92

Okr. MAĆEŠIĆ BRANKO radio je u „PI“ – Duga Resa, ali je negdje sredinom ljeta 1991. god. sam dao otkaz i napustio posao. Vidio sam ga 6.8.91.god., prilikom povratka iz Vojnića, u Kosijerskom selu, zajedno s Gazibara Milanom. Bio je obučen u SMB uniformu „JNA“, te naoružan „PAP“ i s nekoliko bombi. Vidio sam ga u uniformi i naoružanog samo te zgode. Tada je u ruci nosio litru konjaka i bilo je vidljivo da je pijan, što je kod njega i inače bio čest slučaj. U takvom stanju prije napada na RH često je pjevao razne četničke pjesme.

Kio: 64/92

Okr. BARIĆ VLADIMIR prije rata radio je samo povremno tu i tamo. Uglavnom je pio i skitao se. Vidio sam ga tokom jeseni 1991. god. više puta, ne desnoj obali Korane, nasuprot Barilovića, u neprijateljskim rovovima. Bio je u SMB uniformi „JNA“ i naoružan, najvjerojatnije automatskom ili poluautomatskom puškom. Vidio sam ga i da je više puta, zajedno s drugima, s tih položaja pucao na položaje HV s druge strane rijeke Korane. Za njega je bilo karakteristično da je nakon ispaljenog rafala vikao „ustaše“, psovao nas i tome sl., a kako ja njega od ranije dobro poznam, raspoznao sam da je to baš njegov glas.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

 

dovršeno u 11,30 sati

 

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                                    SVJEDOK:


Broj Kio. 25/92-4

49/92-3

50/92-4

51/92-3

53/92-3

54/92-3

55/92-3

58/92-3

63/92-3

59/92-3

62/92-3

64/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 25. lipnja 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  I-okr. Malić Milića i dr.

Zapisničar: Tonka Rendulić

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1. i 2 KZ RH i dr. KZ-a

Početak u 12,00 sati

Utvrđuje se da su pristupili:

Voj. tužilac

 

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište:

Mjesto rođenja i godina starosti:

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu, niti zavadnji s okriv.

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

Sve okrivljene poznajem i sve sam ih negdje od druge polovine 1991. god. pa nadalje jednom ili više puta vidio u uniformama JNA i naoružane, osim okr. Bolić Miloša, kojeg osobno nisam vidio niti u uniformi, niti naoružanog.

Svjedok je nakon toga pozvan da iznese sve što mu je o predmetu poznato, pa iskazuje:

Dana 6.8.91. god. oko 9 sati krenuo sam s xxxxxxxxxxxxxxxxx, automobilom iz Barilovića u Kosijerkos selo. U Kosijerskom selu kod trgovine zaustavili su nas okr. Bunčić Ljubinko i okr. Potkrajac Đorđe, pretresli nas i zatim predali okr. Malić Miliću, koji je naredio da nas prevezu u Miliciju Vojnić. U Vojniću smo ostali do 17,00 kada smo pušteni i ponovo se preko Kosijerskog sela vratili u Barilović.  Za vrijeme zadržavanja u Vojniću ispitivao me neki inspektor, kojeg poznajem samo iz viđenja. Za vrijeme ispitivanja nije me tukao, samo mi je prijetio da će me tući, držeći kod toga u ruci „pendrk“.

 

Neke od okrivljenih, o kojima ću kasnije govoriti, vidio sam samo tog dana u Kosijerskom selu, a neke i nakon toga više puta, tokom jeseni 1991. god.

 

Kio: 25/92

 

Okr. MALIĆ MILIĆ rodom je iz Kosijerskog sela, a godinama je živio i radio u Karlovcu, u Šumskom gospodarstvu. Vidio sam ga 6.8.1991.g. kada sam bio zaustavljen u Kosijerskom selu. Okr. Bunčić Ljubinko i okr. Potkrajac Đorđe, nakon što su me zaustavili predali su me okr. Malić Miliću, koji je naredio da mene i xxxxxxxxxxxxx odvedu u Miliciju Vojnić. Tada je bio u maskirnoj vojnoj uniformi, s oficirskim remenom – oprtačem, naoružan AP i mislim pištoljem i bombom, ali u to nisam potpuno siguran. AP je sigurno imao. On je tog dana za vrijeme mog ispitivanja bio u Miliciji Vojnić, zajedno s okr. Milovanović Bogdanom. I tom prilikom mi je onako „prijateljski“ savjetovao da sve priznam i da neću imati nikakvog problema. Par dana kasnije, kada am došao u Kosijersko selo po sijeno, ponovo sam vidio okr. Malić Milića i s njim nešto nevezano razgovarao.

Tada je bio u SMB uniformi „JNA“, bez oružja.

Inače s okrivljenim Malić Milićem, kod smo svi zvali „Mile“ išao sam 8 godina zajedno u školu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Iz sigurnih privatnih izvora, pa i iz razgovora s njegovom majkom i vijesti na „Petrovoj Gori“, čuo sam da je poginuo prilikom proboja „JNA“ iz kasarne „Logorište“. Poginuo je u Podvožiću. Prilikom proboja bio je u tenku, navodno zapovjednik tenka, i kad su tenkovi u Podvožiću stali, izišao je iz tenka i tada ga je pogodio u glavu jedan HV. Sahranjen je u Mlakovcu.

Kio: 49/92

Od okr. POTKRAJAC ĐORĐE  radio je prije rata negdje u Vojniću ili Topuskom. Bio je dosta „čudan“. Vidio sam ga samo jednom i to 6.8.91.god., kada je mene i xxxxxxxxxxxxxxxxxx zaustavio u Kosijerskom selu, zajedno s okr. Bunčić Ljubinkom. Tada je bio obučen u civilno odijelo i naoružan puškom M-48.

Kio: 50/92

Okr. KARAMARKOVIĆ DRAGIĆ zv. „Dragan“ do ljeta 1991. god. živio je i rado u Duga Resi u „PI“, kad je jednostavno nestao iz Duga Rese. I njega sam vidio samo jednom i to 6.8.1991.g., kad sam bio zaustavljen u Kosijerskom selu i dok sam čekao automobil s kojim sam zajedno s xxxxxxxxxxxxxxxx prebačen u Vojnić. Okrivljeni je bio obučen u SMB uniformu JNA s oficirskim remenom – opasačem, možda i s oznakom nekog čina, ali to nisam siguran. Siguran sam da je bio naoružan „AP“ i možda pištoljem. Došao je s osobnim automobilom, produžio pored mene i otišao iza prodavaonice, gdje je najvjerojatnije bio smješten nekakav „ratni štab“, jer su uglavnom svi išli u tom pravcu.

Kio: 51/92

Okr. BUNČIĆ STEVU dobro poznajem. Svojevremeno je radio negdje u Karlovcu. Međutim, njega niti jednom nisam vidio u uniformi neprijateljske vojske i naoružanog, pa o njegovim aktivnostima uperenim protiv rušenja RH ne mogu ništa reći, na osnovu neposrednog saznanja. Čuo sam da je on jedne zgode sudjelovao u pregovorima na strani Općine Vojnić, u toj delegaciji, koja je pregovarala u Donjem Velemeriću s predstavnicima Općine Duga Resa, pa na osnovu toga zaključujem da je bio neka važnija ličnost na neprijateljskoj strani.

Kio: 53/92

Okr. BUNČIĆ LJUBINKO radio je prije rata u „Jugoturbini“ – Karlovac. Vidio sam ga 6.8.91.god. u Kosijerskom selu, kada je zajedno s okr. Potkrajac Đorđom zaustavio i pretresao mene i xxxxxxxxxxxxxxxxxx, a zatim nas predao okr. Malić Miliću. Te zgode bio je u „SMB“ uniformi JNA, naoružan AP, dvije bombe i bajonetom. Drugi puta vidio sam ga nekoliko dana kasnije, kada sam došao po sijeno u Kosijersko selo. Ležao je u jednoj udolini, u vojnoj uniformi, a tada je od naoružanja imao PM; novijeg tipa M-72 ili M-48.

Kio: 54/92

Okr. MILOVANOVIĆ BOGDAN radio je nekada davno u „Jugokeramici“ – Vojnić, a kasnije negdje drugdje. Vidio sam ga onog već spomenutog dana 6.8.91. god. kad sam bio u zgradi Milicije Vojnić. Došao je u Miliciju zajedno sa okr. Malić Milićem. Tada je bio u civilnom odijelu. Nisam siguran da li je bio naoružan. Druge zgode vidio sam ga nekoliko dana kasnije, kad sam došao po sijeno u Kosijersko selo. Tada je bio u osobnom automobilu i vidio sam ga samo u prolazu, tako da nisam siguran da il je bio u civilu ili vojnoj uniformi.

S njim u vozilu bio je njegov brat aktivni pukovnik „JNA“, odnosno ispravljam se, krivo me se razumjelo, s njim u vozilu nije bio njegov brat, već naprijed spomenuti okr. Karamarković Dragić, koji je tada, za razliku od one prve zgode 6.8.91.g., bio obučen u maskirnu vojnu uniformu.

Pored ovog što sam osobno vidio, čuo sam iz pričanja da je okr. Milovanović Bogdan bio „politički komesar“ čete „TO“ u Kosijerskom selu, a okr. Karamarković Dragić komandir te čete.

Kio: 55/92

Okr. KONČALOVIĆ ANĐELKA vidio sam 6.8.91.god. u Kosijerskom selu prije odlaska u Vojnić i prilikom povratka iz Vojnića. Bio je u maskirnim vojnim hlačama i nekoj civilnoj majci. Imao je vojnički opasač i „škorpion“. Drugi puta vidio sam ga nekoliko dana kasnije, također u Kosijerskom selu, kad sam došao po sijeno. Bio je isto obučen i naoružan. Tada me zaustavio na cesti i rekao da prenesem poruku za pregovore predsjedniku MZ Barilović, što sam i učinio. Slijedećeg dana ponovo sam ga vidio, kada je došao na pregovore u Barilović s predsjednikom SDS Vurdelja Nedjeljkom. I te zgode bio je obučen kao ranije, ali bez oružja.

Kio: 58/92

Okr. KOSIJER ĐORĐE radio je svojevremeno u „PI“ Duga Resa. Vidio sam ga samo jednom i to onda kada sam bio zaustavljen u Kosijerskom selu 6.8.91.god. Bio je u maskirnoj vojnoj uniformi, naoružan „AP“. Te zgode bio je u prolazu pored mjesta gdje smo bili zadržani ja i xxxxxxxxxxxxxxxx

Kio: 59/92

Okr. GAZIBARA MILAN radio je također nekada u „PI“ – Duga Resa. I njega sam vidio samo one zgode 8.6.91.god. u Kosijerskom selu. Bio je u SMB uniformi „JNA“, naoružan s nekom puškom, ne znam točno kojom. Bio je u jednoj ovećoj grupi uniformiranih i naoružanih ljudi, koji su stajali nedaleko mjesta gdje smo mi bili zaustavljeni.

Kio: 62/92

Okr. BOLIĆ MILOŠA, privatnog autoprijevoznika, kojeg inače poznajem, kako sam već rekao nisam niti jednom vidio u vojnoj uniformi i naoružanog. Niti iz pričanja o njemu ne znam ništa bitnije u vezi aktivnosti upravljenih na rušenje RH.

Kio: 63/92

Okr. MAĆEŠIĆ BRANKO također je radio nekada u „PI“ – Duga Resa. Vidio sam ga također samo jednom 6.8.91.god. prije odlaska ili prilikom povratka iz Vojnića u Kosijerskom selu. Bio je u SMB uniformi „JNA“, naoružan nekom puškom. On je inače kronični alkoholičar.

Kio: 64/92

Okr. BARIĆ VLADIMIRA vidio sam više puta krajem ljeta 1991. god, kad sam išao po sijeno u Kosijersko selo. Kontrolirao je ulazak i izlazak građana u Kosijersko selo. Imao je tablicu „stop“. Bio je u SMB uniformi „JNA“, naoružan „škorpionom“. Pored toga više puta tokom jeseni čuo sam njegovu dernjavu s nepriajtelj. položaja.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

 

dovršeno u 13,15, sati

 

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                          Svjedok:

 

Konstatira se da je svjedok

ranjen u desnu ruku, te da ne može držati olovku i pisati, te da radi toga umjesto potpisa stavlja otisak kažiprsta desne ruke:


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K-172/92-4

Kv-199/92

 

R J E Š E N J E

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Mladena Kosijera kao predsjednika vijeća, te Zvonimira Matana i Marijana kao članova vijeća, u kriv. predmet u protiv. okr. Karamarković Dragića, zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 KZRH, postupajući po službenoj dužnosti u sjednici vijeća održanoj dana 23. listopada 1992.

 

 

 

r i j e š i o   j e:

 

I – /Temeljem čl. 1 st. 2 Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka z krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske Krivični postupak protiv opt. KARAMARKOVIĆ DRAGIĆA   s e   o b u s t a v l j a .-

II – /Rješenje istražnog suca ovog suda od 25.6.1992. godine, broj Kio-50/92-7, kojim je protiv Karamarković Dragića određen pritvor stavlja se van snage.-

III -/Naredba istražnog suca ovog suda o raspisivanju tjeralice protiv Karamarković Dragića, donesena 25.6.1992.g. pod brojem Kio-50/92-8   s e    p o v l a č i .-

 

 

Obrazloženje

 

VT Karlovac podiglo je kod ovog suda optužnicu protiv Karamarković Dragića stavljajući mu na teret da je počinio kriv. djelo iz čl. 236-f st. 1 KZ RH pobliže opisano u izreci te optužnice time da je predloženo da se postupak provede u odsutnosti optuženika jer je isti nedostupan državnim organima.-

Još ranije, tokom istražnog postupka, istražni sudac ovog suda je rješenjem citiranim u toč. II izreke ovog rješenja odredio pritvor u odnosu na op., a naredbom citiranom u toč. III ovog rješenja odredio je raspisivanje tjeralice.-

Međutim do stupanja na snagu Zakona o oprostu postupak nije proveden niti je donesena bilo kakova meritorna odluka, a viejće voog suda smatra da se konkretnom slučaju odredbe zakona o oprostu odnose na konkretan slučaj pa da se drugim riječima postupak po službenoj dužnosti mora obustaviti.-

Stoga je postupak valjalo obustaviti, a u vezi s time valjalo je i rješenje o određivanju pritvora staviti van snage a naredbu o raspisivanju tjeralice povući.-

Iz navedenog razloga riješeno je kao u izreci.-

Karlovac, 23. listopada 12992. god.-

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Mladen Kosijer

 

 

Karlovac, 23.10.1992.g.


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K-172/92-5

 

 

POLICIJSKA UPRAVA

 

K A R L O V A C

 

U kriv. predmetu protiv opt. KARAMARKOVIĆ DRAGIĆA, zbog kriv. djela iz lč. 236-f st. 1 KZ RH, ovaj sud je 24.6.1992.g. pod brojem Kio 50/92-8 izdao naredbu po kojoj je Naslov trebao raspisati tjeralicu za opt.

Postupak protiv imenovanog je rješenjem od danas obustavljen, pa se o tome Naslov obavještava time da tjeralicu raspisanu po navedenoj naredbi treba povući.

 

Karlovac, 23. listopada 1992.god.-

 

S u d a c :

Zvonimir Matan

 


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K  172/92-6

 

 

VOJNOM TUŽITELJSTVU

 

K A R L O V A C

Obavještavamo vas da je rješenjem broj gornji od 23.10.1992., protiv okr. KARAMARKOVIĆ DRAGIĆA, zbog kriv. djela iz čl. 236.f. st. 1. KZRH, postalo pravomoćno dana 5.11.1992.

Karlovac, 9. studeni 1992.

S u d a c:

Zvonimir Matan, v.r.

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-80/92

 

Karlovac, 28. srpnja 1992. godine

ZC/MR

VOJNI SUD

 

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91), podižem

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

DRAGIĆA KARAMARKOVIĆA, sin Nikole i

Boje rođene Kosjer, rođ. 12.2.1953.god. u Kosjerskom Selu, SO Duga Resa, prebiva u Duga Resi, J. Rendulića br. A-5/2, Srbin, držav RH,

da je:

tokom kolovoza 1991. godine, na području SO Duga Resa, sa namjerom nasilnog rušenja državnog ustrojstva Republike Hrvatske i njenih legalno izabranih organa vlasti, a u trenutku oružanih akcija tzv. „JNA“ i pripadnika drugih neprijateljskih formacija upravljenih na odcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranja tzv. „SAO Krajine“, dobrovoljno pristupio nelegalnim srbo-četničkim terorističkim formacijama u Kosjerskom selu, SO Duga Resa, te se protu pravno naoružao  i sudjelovao u akcijama protiv legalnih snaga Republike Hrvatske, sa ciljem sprečavanja njihovog ulaska u navedeno područje,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH.

Stoga

P r e d l a ž e m

 

  1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna i javna rasprava
  2. da se na raspravu pozove okr. Karamarković Dragić, te svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  3. da se na raspravi izvrši uvid u rješenje o pritvoru (16), naredbu  o tjeralici (17), te izvod iz kaznene evidencije (18)
  4. da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN br. 53/91), suđenje provede u odsutnosti.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Policijska stanica Duga Resa podnijela je prijavu protiv Karamarković Dragića, radi krivičnog djela pobliže opisanog u izreci optužnice, pa je provedena istraga pred Vojnim sudom u Karlovcu.

Okrivljenik nije ispitan u istrazi, budući je nedostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx je iskazao da mu je poznato da je okrivljenik Karamarković Dragić radio negdje do početka ljeta 1991. god. u Duga Resi, kada je nestao. Dana 6. kolovoza 1991. god. nalazio se u Kosjerskom Selu, kada je bio zaustavljen i odveden u Vojnić, u zarobljeništvo, ali je istog dana pušten kući. Tada je vidio okrivljenika koji je bio obučen u SMB uniformu tzv. „JNA“, sa činom kapetana i naoružanog.

Iz izvoda iz kaznene evidencije proizlazi da okrivljenik do sada nije osuđivan.

S obzirom na sve navedeno, smatram da je Karamarković Dragić ostvario sva bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune. Tokom kolovoza 1991. god. okrivljenik je dobrovoljno pristupio nelegalnim srbočetničkim oružanim formacijama na području Kosjerskog Sela, obukao SMB uniformu tzv. „JNA“, naoružao se i sudjelovao u akcijama protiv legalnih snaga Republike Hrvatske, očito sa ciljem da spriječi njihov ulazak na područje Kosjerskog Sela. Okrivljenik je pristupioi nelegalnim oružanim formacijama u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i pripadnika drugih srbo-četničkih formacija, radi odcjepljenja dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranja tzv. „SAO Krajine“, sa krajnjim ciljem stvaranja tzv. „Velike Srbije“. Dakle, smatram da se može zaključiti da je njegova namjera bila nasilno rušenje državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske i  njenih legalno izabranih organa vlasti, što sve čini bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 f stavak 1 KZ RH, pa je valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana.

Budući okrivljenik nije dostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske, a smatram da postoje važni razlozi da se suđenje održi, predlažem da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91), suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -