- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Duga Resa – KA-0025

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5- K-52-1992.

Datum 19. 02. 1992.

 

O K R U Ž N O M   JAVNOM  TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

Kosjer Đorđe otac Kosjer Žarko i majka Kosjer Cvijeta rođene Bjelivuk

rođen dana 01. 05. 1960. u Kosijersko Selo , općina Duga Resa SR RH , stanuje u Kosijersko Selo broj 1 , općina Duga Resa

Od početka neposredne ratne ugroženosti Republike Hrvatske te ratnim operacijama vođenih 1991. godine na području SO Duga REse prijavljeni se aktivno uključio u oružanu pobunu gdje se priključio odmetnicima smještenim s desne strane rijeke Korane.

Gore opisanim postoji osnovana sumnja da je prijavljeni počinio krivično djelo opisano u čl. 236 f KZ RH.

Obavljeni informativni razgovor s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx u vidu službene zabilješke dostavljamo vam na korištenje.

Prilog 1.-

ZAPOVJEDNIK PS:

Dragutin Mataković

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5- K-52-1992.

Datum 18. 02. 1992.

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxx zanimanje radnik rođen  . godine, boravište – prebivalište  

je dana 7. 08. 1991. godine u prostorijama PS Duga Resa

u vezi s krivičnim djelom iz čl. 236 f KZ RH

dao ovlaštenoj osobi PS Duga Resa

slijedeće obavijesti:

 

Dana 06.08. 1991. godine prijatelj xxxxxxxxxxxxxxx zamolio ga je da s njime prođe u selo Dubrave preko rijeke Korane obići njegovu zemlju na kojoj je posijao pšenicu. Oko 09,00 sati automobilom „Zastava 750“ s kojim je upravljao xxxxxxxxxxxxxxxxxxx krenuli su iz Barilovića. Kod trgovine u Kosijerskom Selu automobil su zaustavile naoružane osobe obučene u vojnu uniformu i to Mučić Ljubinko i Potkrajac Đorđe. Bunčić je bio naoružan automatskom puškom, nožem i bombom, a Potkrajac s poluautomatskom puškom. Iz trgovine je izišao obučen u šarenu uniformu Malić Milić naoružan automatskom puškom i pištoljem, te im naredio da iziđu iz automobila, nakon što su izišli vratio se u trgovinu, te nekoga radio vezom obavijestio. Nakon 10-tak minuta do njih je stigao kombi Šumskog gospodarstva u kojem su se nalazili vozač Milovanović Mišo i još dvojica naoružanih ljudi obučenih u šarene uniforme. S kombijem su odvezeni u PS u Vojnić na ispitivanje. Oko 16,30 sati pošto su u stanici u Vojniću bili razdvojeni sreto se s xxxxxxxxxxxxxxxx, te vidio da isti ima modricu na licu. Oko 17,00 sati ponovo su s kombijem iz Vojnića dovezeni natrag do trgovine u Kosijerskom Selu. Tom prilikom ispred trgovine vidio je više mještana, a prepoznao je Kosijer Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružanog automatskom puškom s dvije bombe za pasom, Milovanović Bogdana, brata od doktoričinog muža obučenog u vojnu uniformu naoružanog poluautomatskom puškom, Barić Vladu obučenog u vojnu uniformu, naoružanog  poluautomatskom puškom, Potkrajac Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružanog automatskim pištoljem, Gazibara Milana obučenog u vojnu uniformu, naoružanog poluautomatskom puškom, a za pasom je imao bombu, te Karamarković Dragića obučenog u vojnu uniformu, naoružanog automatskom puškom.

Nakon kraćeg razgovora s Malićem koji ga je pitao: „Kako ti je sad, je li ti to trebalo,“ zajedno s xxxxxxxxxxxxxxxxx njegovim automobilom nastavio put do Barilovića, gdje su nakon toga zajedno otišli u gostionu na piće.

Ovl. službena osoba:


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5- K-52-1992.

Datum 18. 2. 1992.

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxx zanimanje   rođen   godine, boravište – prebivalište    

je dana  07. 08. 1991. godine u  prostorijama PS Duga Resa

u vezi s krivičnim djelom iz čl. 236 f  KZ RH

dao ovlaštenoj osobi PS Duga Resa

slijedeće obavijesti:

 

Dana 06. 08. 1991. godine oko 09,00 sati uputio se s xxxxxxxxxxxxxxxx u selu Dubrave prema Dugom Dolu da obiđe i pogleda u kakvom je stanju zemlja koju ima u svom vlasništvu a na kojoj je posijana pšenica. Kod trgovine u Kosijerskom Selu u njegovom automobilu „Zastava 450“ kojim su se kretali zaustavljeni su od strane naoružanih osoba koje su prepoznali. Zaustavili su ih Bunčić Ljubinko, i Potkrajac Đorđe, koji su imali oružje u rukama. Bunčić je bio u vojnoj uniformi, naoružan automatskom puškom, nožem i bombom, a Potkrajac s puškom M-48. Kad su ih zaustavili iz trgovine je izišao obučen u šaru uniformu Malić Mile, naoružan automatskom puškom i pištoljem te im naredio da iziđu iz automobila. Nakon 10-tak minuta ispred trgovine stigao je kombi s vozačem i dvojicom naoružanih ljudi obučenih u šarene uniforme. S kombijem su ih odvezli u vojnić u Policijsku stanicu, gdje je vršeno ispitivanje. Prilikom ispitivanja od jednog inspektora dobio je šamar, a ispitivao ga je o tome koliko ima policije u Bariloviću, te da li surađuje sa MUP-om. Zajedno su ih oko 17,00 istim kombijem dovezli natrag do trgovine u Kosijerskom Selu, a kao vozača kombija prepoznao je Milovanović Mišu, bivšeg zatvorskog čuvara iz Karlovca, s sada penzionera. Ispred trgovine u Kosijerskom Selu prepoznao je Milovanović Bogdana, obučenog u vojnu uniformu s poluautomatskom puškom koju je držao u ruci, Kosijer Đorđa koji je bio obučen u vojnu uniformu, naoružan automatskom puškom s dvije bombe za pasom, Karamarković Dragana obučeno u vojnu uniformu, naoružanog automatskom puškom, Potkrajac Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružan poluautomatskom puškom, Barić Vlado, naoružan automatskom puškom, Potkrajac Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružan poluautomatskom puškom, Barić Vlado, naoružan automatskim pištoljem, te Gazibara Milana obučeno u vojnu uniformu naoružanog poluautomatskom puškom, a za pasom je imao jednu bombu.

Nakon kratkog razgovora s Malić Miletom svojim automobilom odvezao je xxxxxxxxxxxxxx u Barilović.

Ovl. službena osoba:


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-85/92

Karlovac, 23. travnja 1992. godine

ASM/JK

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 2 u vezi članka 158 stavak 1 I 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske stanice Duga REsa sa zahtjevom da se provede istraga

 

protiv

KOSJER ĐORĐA, sina Žarka i Cvijete, rođ.

Bjelivuk, rođ. 1.5.1960. u Kosijerskom selu, gdje

i prebiva kbr. 1,

 

jer postoji osnovana sumnja da je :

 

u drugoj polovini 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske, u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. „SAO Krajina“, uključio se u oružane formacije u Kosijerskom selu, SO Duga Resa te zadužio pušku marke „PAP“ sa streljivom, dvije bombe, s kojima je na prilazima navedenom mjestu vršio kontrolu ulaska i izlaska u mjesto i stražu, a u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske, – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH,

R a z l o z i

 

Policijska stanica Duga Resa prijavila je Kosjer Đorđa da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu zahtjeva.

Osnovanost sumnje da je Kosjer Đorđe počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret proizlazi iz krivične prijave, službenih zabilješki o obavljenom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jer iz istih proizlazi da je u drugoj polovini 1991. godine prijavljeni Kosjer Đorđe pristupio naoružanim neprijateljskim formacijama u Kosijerskom selu, a u cilju obaranja i rušenja državnog ustrojstva RH, te odcjepljenja dijela teritorija RH i stvaranja tzv. „SAO Krajine“, te u tom cilju zadužio pušku marke „PAP“ sa streljivom, dvije bombe s kojima je na prilazima mjestu vršio kontrolu ulaska i izlaska, te vršio straže, pa se stoga ovaj zahtjev ukazuje kao opravdan i na zakonu osnovan.

U toku istrage pored saslušanja Kosjer Đorđe potrebno je saslušati kao svjedoke xxxxxxxxxxxxxxxxx, te pribaviti izvod iz KE i socijalnu anamnezu za prijavljenog.

Kako prijavljeni trenutno nije dostupan pravosudnim organima, to je potrebno prema istom raspisati tjeralicu i odrediti pritvor.

 

Prilog: spis

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Kio-58/92-2

 

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju u kriv. predmetu protiv KOSJER ĐORĐA po kriv. djelu iz čl. 236 f stav 1 KZ RH, odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage vojnog tužiteljstva Karlovac br. KT-85/92 od 23. travnja 1992. godine, temeljem čl. 159 stav 1  ZKP-a

 

r i j e š i o    j e

 

 

povest će se istraga protiv:

 

KOSJER ĐORĐA, sina žarka i Cvjete rođ. Bjelivuk, r. 1. 5. 1960. godine, u

Kosijerskom selu gdje i  prebiva na kbr. 1, srbina, Državljana RH

 

zbog osnovane sumnje da je:

u drugoj polovini 1991. godine, u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva RH, u uvjetima oružanih napada „JNA“ i drugih neprijateljskih oružanih formacija, čiji cilj je bio odcjepljenje pojedinih dijelova RH  i stvaranje tzv. „SAO Krajina“, pristupio oružanim neprijateljskim formacijama u Kosijerskom selu – Duga Resa, te je zadužio „PAP-u“ sa  streljivom i dvije bombe, pa na prilazima navedenom mjestu vršio kontrolu izlaska i ulaska građana i držao straže, a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga RH, na to područje,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti RH,

pa da je time počinio kriv. djelo protiv RH- oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236 f stav 1 KZ RH.

Obrazloženje

Vojno tužiteljstvo Karlovac, stavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv KOSJER ĐORĐA, zbog osnovane sumnje, da je počinio kriv. djelo oružane pobune iz čl. 236 f stav 1 KZ RH, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo za koje se okrivljuje proizlazi i iz kriv. prijave PS Duga Resa i obavljenih informativnih razgovora pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protekom vremena provođenje dokaza i prikupljanja drugih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

U Karlovcu 18. lipnja 1992. godine

 

Istražni sudac – Predsjednik suda

Boljkovac Juraj

 


 

 

Broj Kio. 25/92-4

49/92-3

50/92-4

51/92-3

53/92-3

54/92-3

55/92-3

58/92-3

63/92-3

59/92-3

62/92-3

64/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 25. lipnja 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  I-okr. Malić Milić i dr.

Zapisničar: Tonka Rendulić

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1. i 2 KZ RH i dr. KZ-a

Početak u 10,00 sati

Utvrđuje se da su pristupili:

VOJ tužilac

 

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: službenik, sada pripadnik HV 137. brig.

Mjesto rođenja i godina starosti: 

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu, nije u zavadnji

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

Dana 6. 8. 1991. god. oko 9 sati ujutro krenuo sam s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, njegovim osobnim automobilom, odnosno mojim osobnim automobilom iz Barilovića u Kosijersko Selo. Na cesti kod prodavaonice u Kosijerskom selu zaustavili su em okr. Bunčić Ljubinko i okr. Potkrajac Đorđe, te odveli do okr. Malić Milića, koji je naredio da mene i xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx odvedu u Policijsku stanicu Vojnić. Tu u Vojniću zadržani smo do oko 17,00 sati, za koje vrijeme nas je ispitivao inspektor policije, kojeg poznajem iz viđenja, ali mu ne znam ime i prezime. Za vrijeme tog ispitivanja taj inspektor nekoliko puta me ošamario rukom, naredio da legnem na pod, podignem tabane, nakon čega me više puta udario „pendrekom“ po tabanima. Po završenom ispitivanju oko 17,00 sati prebačeni smo natrag u Kosijersko selo i zatim pušteni kućama.

Tog dana 6. 8. 91. g. , kada sam zaustavljen u Kosijerskom selu, te odveden u Vojnić i zatim istog dana pušten kući, a i prije tog događaja, a i nakon tog događaja vidio sam sve okrivljene, neke samo jednom, neke više puta. Svi su bili u vojnim uniformama, neki „SMB“, a neki u šarenim maskirnim, te svi naoružani raznim pješadijskim naoružanjem, Sve okrivljene poznajem od ranije.

Kio: 25/92

 

Okr. MALIĆ MILIĆ radio je svojevremeno u Šumskom gospodarstvu Karlovac, a rodom je iz Koranskog Brijega ili Kosijerskog sela, nisam potpuno siguran. Početkom kolovoza 1991. god., nekoliko dana prije nego što sam zaustavljen u Kosijerskom selu, vidio sam ga s desne obale rijeke Korane, nasuprot Bariloviću, kako je s jednom većom grupom drugih osoba kopao rovove. Tada nije bio u uniformi (vojnoj). Drugi puta vidio sam ga 6. 8. 91. god., kada su me zaustavili Bunčić Ljubinko i Potkrajac Đorđe. Tada je bio obučen u SMB uniformu „JNA“, naoružan AP io „škorpionom“. Nakon što su mene i xxxxxxxxxxxxxxxxxx okrivljeni Bunčić Ljubinko i Potkrajac Đorđe predali okr. Malić Miliću, ovaj je naredio da nas dvojicu odvedu na ispitivanje u Vojnić. Okrivljeni je iza nas također došao u Vojnić u Milicijsku stanicu i predao nas inspektoru koji nas je ispitivao. Nakon toga više ga nisam vidio. Čuo sam da je kasnije, prilikom proboja „JNA“ iz kasarne u Logorištu, upravljao jednim od tenkova i da je prilikom tog proboja navodno poginuo.

Kio: 49/92

Okr. POTKRAJAC ĐORĐE prije početka rata radio je kao službenik negdje u Vojniću. Dana 6.8.91.g., o čemu sam već unaprijed govorio, zaustavio me na cesti u Kosijerskom selu zajedno s Bunčić Ljubinkom i zatim predao okr. Malić Miliću. Bio je obučen u „SMB“ uniformu „JNA“ te naoružan „PAP-om“ i s nekoliko ručnih bombi, koje su mu visile na opasaču. Prije i poslije toga nisam ga vidio uniformiranog i naoružanog, pa o njemu ništa drugo ne znam. Kada sam ga vidio na uniformi nije imao nikakve posebne oznake.

Kio: 50/92

Okr. KARAMARKOVIĆ DRAGIĆ negdje do početka ljeta 1991. god. živio je u Duga Resi i radio u „PT“, kada je nestao nekuda iz Duga Rese. I njega sam vidio onog spomenutog 6.8.1991.g. u Kosijerskom selu. Bio je u društvu s okr. Malić Milićem, obučen u „SMB“ uniformu „JNA“ s činom, mislim kapetana „JNA“, te naoružan pištoljem. Možda je imao još neko oružje, ali to nisam siguran. Vidio sam ga samo te zgode.

Kio: 51/92

Za okr. BUNČIĆ STEVU nisam potpuno siguran da li ga poznajem, iako mislim da da i kada bi ga vidio, onda bi ga prepoznao. Radi toga nisam siguran da li sam ga vidio naoružanog i u uniformi „JNA“ ili neke druge paravojne organizacije. Naime, pored onih osoba koje dobro poznajem i za koje znam da sam ih vidio, vidio sam i niz drugih osoba koje poznajem samo iz  viđenja, pa i osobno, ali se protiv njih ne vodi postupak. I spomenutog 6. 8. 91. g. vidio sam pored krivljenih i više drugih uniformiranih i naoružanih osoba pa tako postoji mogućnost da je među njima bio i okr. Bunčić Stevo. No, ponavljam, ne mogu sa sigurnošću tvrditi da ga poznajem, da sam ga vidio, te da je bio uniformiran i naoružan.

Kio: 53/92

Okr. BUNČIĆ LJUBINKO rado je svojevremeno u „Jugoturbini“ – Karlovac. 6.8.1991. god. zaustavio me zajedno s okr. Potkrajac Đorđom u Kosijerskom selu i zatim s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx predao okr. Malić Miliću. Vidio sam ga samo jednom i to upravo tada. Bio je u SMB uniformi „JNA“, naoružan „AP“ i „škorpionom“, te s nekoliko bombi za opasačem.

Kio: 54/92

Okr. MILOVANOVIĆ BOGDAN radio je u „Jugoturbini“ – „ŽČ“ Karlovac. Vidio sam ga u Kosijerskom selu onog dana 6. 8. 91. god. Bio je naoružan pištoljem. Nisam siguran da li je bio u uniformi ili nekom radnom kombinezonu. I prije i poslije tog događaja vidio sam ga više puta s lijeve obale Korane, na desnoj obali Korane, na linijama neprijateljskog fronta. Obično je tuda prolazio u osobnom automobilu. Ponekad je bio u uniformi, a ponekad u civilu. Za njega se pričalo da je glavna veza između neprijateljskih snaga u Vojniću i onih u Kosijerskom selu. Njegov brat je bio aktivno vojno lice – pukovnik ili potpukovnik, a bio je oženjen liječnicom koja je radila u Bariloviću.

Kio: 55/92

Okr. KONČALOVIĆ ANĐELKO radio je nekada u „Jugoturbini“ Karlovac. Vidio sam ga 6.8.91. god. u Kosijerskom selu, nedaleko od mosta gdje sam bio zaustavljen. Bio je u SMB uniformi „JNA“, na kojoj je imao neki čin, naoružan „AP“ i „škorpionom“, te s nekoliko bombi na opasaču. Vidio sam ga samo te jedne zgode.

Kio: 58/92

Okr. KOSIJER ĐORĐE živi u Kosijerskom selu, a svojevremeno je radio u „PI“ Duga Resa i putovao na posao. Njegova sestra udana je za okr. Malić Milića. Vidio sam ga samo jednom, 6.8.91.god. kada sam bio zaustavljen u Kosijerskom selu. Bio je u SMB uniformi „JNA“ i naoružan, amo ne znam točno kojim oružjem, a za opasačem imao je nekoliko bombi. Upravo tada došao je od nekuda, a koliko sam iz njihovog međusobnog razgovora shvatio došao je sa straže ili je išao nekuda na stražu.

Kio: 59/92

Okr. GAZIBARA MILAN radio je u „PI“ – Duga Resa, ali je još ranije dobio otkaz. Vidio sam ga također 6.8.91.god. u Kosijerskom selu, prilikom povratka iz Vojnića. Bio je u društvu s okr. Maćešić Brankom, obučen u SMB uniformu „JNA“, s nekoliko bombi na opasaču i s AP, ali u odnosu na pušku nisam potpuno siguran.

Uniformiranog i naoružanog vidio sam samo tada. Nakon toga negdje u 9 mjesecu 91. god. vidio sam ga u Duga Resi, ali u civilu i nenaoružanog. U to vrijeme ja sam već bio u rezervnom sastavu PS Duga Resa, pa sam ga predveo u Stanicu, gdje je neki od inspektora s njim obavio informativni razgovor i nakon toga ga pustio.

Kio: 62/92

Okr. BOLIĆ MILOŠA osobno nisam vidio niti u uniformi, niti naoružanog. On je bio privatni autoprijevoznik. Čuo sam samo iz pričanja da je jedno vrijeme bio na nekoj obuci u Kninu, te da je svojim kamionom prevažao pripadnike pobunjeničkih formacija u Knin i obratno, a isto tako da je na toj relaciji prevažao hranu. Prije početka napada na RH znam da je uvijek po gostionicama istupao s neprijateljskih pozicija, odnosno govorio protiv RH, u nekoliko navrata i ja sam bio prisutan takvim njegovim istupima.

Kio: 63/92

Okr. MAĆEŠIĆ BRANKO radio je u „PI“ – Duga Resa, ali je negdje sredinom ljeta 1991. god. sam dao otkaz i napustio posao. Vidio sam ga 6.8.91.god., prilikom povratka iz Vojnića, u Kosijerskom selu, zajedno s Gazibara Milanom. Bio je obučen u SMB uniformu „JNA“, te naoružan „PAP“ i s nekoliko bombi. Vidio sam ga u uniformi i naoružanog samo te zgode. Tada je u ruci nosio litru konjaka i bilo je vidljivo da je pijan, što je kod njega i inače bio čest slučaj. U takvom stanju prije napada na RH često je pjevao razne četničke pjesme.

Kio: 64/92

Okr. BARIĆ VLADIMIR prije rata radio je samo povremeno tu i tamo. Uglavnom je pio i skitao se. Vidio sam ga tokom jeseni 1991. god. više puta, ne desnoj obali Korane, nasuprot Barilovića, u neprijateljskim rovovima. Bio je u SMB uniformi „JNA“ i naoružan, najvjerojatnije automatskom ili poluautomatskom puškom. Vidio sam ga i da je više puta, zajedno s drugima, s tih položaja pucao na položaje HV s druge strane rijeke Korane. Za njega je bilo karakteristično da je nakon ispaljenog rafala vikao „ustaše“, psovao nas i tome sl., a kako ja njega od ranije dobro poznam, raspoznao sam da je to baš njegov glas.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

dovršeno u 11,30 sati

 

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                                    SVJEDOK:

 


 

Broj Kio. 25/92-4

49/92-3

50/92-4

51/92-3

53/92-3

54/92-3

55/92-3

58/92-3

63/92-3

59/92-3

62/92-3

64/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 25. lipnja 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  I-okr. Malić Milića i dr.

Zapisničar: Tonka Rendulić

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1. i 2 KZ RH i dr. KZ-a

Početak u 10,00 sati

Utvrđuje se da su pristupili:

VOJ tužilac

 

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište:

Mjesto rođenja i godina starosti:

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu, niti zavadnji s okriv.

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

Sve okrivljene poznajem i sve sam ih negdje od druge polovine 1991. god. pa nadalje jednom ili više puta vidio u uniformama JNA i naoružane, osim okr. Bolić Miloša, kojeg osobno nisam vidio niti u uniformi, niti naoružanog.

Svjedok je nakon toga pozvan da iznese sve što mu je o predmetu poznato, pa iskazuje:

Dana 6.8.91 god. oko 9 sati krenuo sam s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, automobilom iz Barilovića u Kosijerkos selo. U Kosijerskom selu kod trgovine zaustavili su nas okr. Bunčić Ljubinko i okr. Potkrajac Đorđe, pretresli nas i zatim predali okr. Malić Miliću, koji je naredio da nas prevezu u Miliciju Vojnić. U Vojniću smo ostali do 17,00 kada smo pušteni i ponovo se preko Kosijerskog sela vratili u Barilović.  Za vrijeme zadržavanja u Vojniću ispitivao me neki inspektor, kojeg poznajem samo iz viđenja. Za vrijeme ispitivanja nije me tukao, samo mi je prijetio da će me tući, držeći kod toga u ruci „pendrek“.

Neke od okrivljenih, o kojima ću kasnije govoriti, vidio sam samo tog dana u Kosijerskom selu, a neke i nakon toga više puta, tokom jeseni 1991. god.

Kio: 25/92

Okr. MALIĆ MILIĆ rodom je iz Kosijerskog sela, a godinama je živio i radio u Karlovcu, u Šumskom gospodarstvu. Vidio sam ga 6.8.1991.g. kada sam bio zaustavljen u Kosijerskom selu. Okr. Bunčić Ljubinko i okr. Potkrajac Đorđe, nakon što su me zaustavili predali su me okr. Malić Miliću, koji je naredio da mene i xxxxxxxxxxxxxx odvedu u Miliciju Vojnić. Tada je bio u maskirnoj vojnoj uniformi, s oficirskim remenom – oprtačem, naoružan AP i mislim pištoljem i bombom, ali u to nisam potpuno siguran. AP je sigurno imao. On je tog dana za vrijeme mog ispitivanja bio u Miliciji Vojnić, zajedno s okr. Milovanović Bogdanom. I tom prilikom mi je onako „prijateljski“ savjetovao da sve priznam i da neću imati nikakvog problema. Par dana kasnije, kada am došao u Kosijersko selo po sijeno, ponovo sam vidio okr. Malić Milića i s njim nešto nevezano razgovarao.

Tada je bio u SMB uniformi „JNA“, bez oružja.

Inače s okrivljenim Malić Milićem, kod smo svi zvali „Mile“ išao sam 8 godina zajedno u školu, a moja mama je njegova krsna kuma. Iz sigurnih privatnih izvora, pa i iz razgovora s njegovom majkom i vijesti na „Petrovoj Gori“, čuo sam da je poginuo prilikom proboja „JNA“ iz kasarne „Logorište“. Poginuo je u Podvožiću. Prilikom proboja bio je u tenku, navodno zapovjednik tenka, i kad su tenkovi u Podvožiću stali, izišao je iz tenka i tada ga je pogodio u glavu jedan HV. Sahranjen je u Mlakovcu.

Kio: 49/92

Od okr. POTKRAJAC ĐORĐE  radio je prije rata negdje u Vojniću ili Topuskom. Bio je dosta „čudan“. Vidio sam ga samo jednom i to 6.8.91.god., kada je mene i xxxxxxxxxxxxxxx zaustavio u Kosijerskom selu, zajedno s okr. Bunčić Ljubinkom. Tada je bio obučen u civilno odijelo i naoružan puškom M-48.

Kio: 50/92

Okr. KARAMARKOVIĆ DRAGIĆ zv. „Dragan“ do ljeta 1991. god. živio je i rado u Duga Resi u „PI“, kad je jednostavno nestao iz Duga Rese. I njega sam vidio samo jednom i to 6.8.1991.g., kad sam bio zaustavljen u Kosijerskom selu i dok sam čekao automobil s kojim sam zajedno s xxxxxxxxxxxxxxxxx prebačen u Vojnić. Okrivljeni je bio obučen u SMB uniformu JNA s oficirskim remenom – opasačem, možda i s oznakom nekog čina, ali to nisam siguran. Siguran sam da je bio naoružan „AP“ i možda pištoljem. Došao je s osobnim automobilom, produžio pored mene i otišao iza prodavaonice, gdje je najvjerojatnije bio smješten nekakav „ratni štab“, jer su uglavnom svi išli u tom pravcu.

Kio: 51/92

Okr. BUNČIĆ STEVU dobro poznajem. Svojevremeno je radio negdje u Karlovcu. Međutim, njega niti jednom nisam vidio u uniformi neprijateljske vojske i naoružanog, pa o njegovim aktivnostima uperenim protiv rušenja RH ne mogu ništa reći, na osnovu neposrednog saznanja. Čuo sam da je on jedne zgode sudjelovao u pregovorima na strani Općine Vojnić, u toj delegaciji, koja je pregovarala u Donjem Velemeriću s predstavnicima Općine Duga Resa, pa na osnovu toga zaključujem da je bio neka važnija ličnost na neprijateljskoj strani.

Kio: 53/92

Okr. BUNČIĆ LJUBINKO radio je prije rata u „Jugoturbini“ – Karlovac. Vidio sam ga 6.8.91.god. u Kosijerskom selu, kada je zajedno s okr. Potkrajac Đorđom zaustavio i pretresao mene i xxxxxxxxxxxxxxxxx, a zatim nas predao okr. Malić Miliću. Te zgode bio je u „SMB“ uniformi JNA, naoružan AP, dvije bombe i bajonetom. Drugi puta vidio sam ga nekoliko dana kasnije, kada sam došao po sijeno u Kosijersko selo. Ležao je u jednoj udolini, u vojnoj uniformi, a tada je od naoružanja imao PM; novijeg tipa M-72 ili M-48.

Kio: 54/92

Okr. MILOVANOVIĆ BOGDAN radio je nekada davno u „Jugokeramici“ – Vojnić, a kasnije negdje drugdje. Vidio sam ga onog već spomenutog dana 6.8.91. god. kad sam bio u zgradi Milicije Vojnić. Došao je u Miliciju zajedno sa okr. Malić Milićem. Tada je bio u civilnom odijelu. Nisam siguran da li je bio naoružan. Druge zgode vidio sam ga nekoliko dana kasnije, kad sam došao po sijeno u Kosijersko selo. Tada je bio u osobnom automobilu i vidio sam ga samo u prolazu, tako da nisam siguran da il je bio u civilu ili vojnoj uniformi.

S njim u vozilu bio je njegov brat aktivni pukovnik „JNA“, odnosno ispravljam se, krivo me se razumjelo, s njim u vozilu nije bio njegov brat, već naprijed spomenuti okr. Karamarković Dragić, koji je tada, za razliku od one prve zgode 6.8.91.g., bio obučen u maskirnu vojnu uniformu.

Pored ovog što sam osobno vidio, čuo sam iz pričanja da je okr. Milovanović Bogdan bio „politički komesar“ čete „TO“ u Kosijerskom selu, a okr. Karamarković Dragić komandir te čete.

Kio: 55/92

Okr. KONČALOVIĆ ANĐELKA vidio sam 6.8.91.god. u Kosijerskom selu prije odlaska u Vojnić i prilikom povratka iz Vojnića. Bio je u maskirnim vojnim hlačama i nekoj civilnoj majci. Imao je vojnički opasač i „škorpion“. Drugi puta vidio sam ga nekoliko dana kasnije, također u Kosijerskom selu, kad sam došao po sijeno. Bio je isto obučen i naoružan. Tada me zaustavio na cesti i rekao da prenesem poruku za pregovore predsjedniku MZ Barilović, što sam i učinio. Slijedećeg dana ponovo sam ga vidio, kada je došao na pregovore u Barilović s predsjednikom SDS Vurdelja Nedjeljkom. I te zgode bio je obučen kao ranije, ali bez oružja.

Kio: 58/92

Okr. KOSIJER ĐORĐE radio je svojevremeno u „PI“ Duga Resa. Vidio sam ga samo jednom i to onda kada sam bio zaustavljen u Kosijerskom selu 6.8.91.god. Bio je u maskirnoj vojnoj uniformi, naoružan „AP“. Te zgode bio je u prolazu pored mjesta gdje smo bili zadržani ja i  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Kio: 59/92

Okr. GAZIBARA MILAN radio je također nekada u „PI“ – Duga Resa. I njega sam vidio samo one zgode 8.6.91.god. u Kosijerskom selu. Bio je u SMB uniformi „JNA“, naoružan s nekom puškom, ne znam točno kojom. Bio je u jednoj ovećoj grupi uniformiranih i naoružanih ljudi, koji su stajali nedaleko mjesta gdje smo mi bili zaustavljeni.

Kio: 62/92

Okr. BOLIĆ MILOŠA, privatnog autoprijevoznika, kojeg inače poznajem, kako sam već rekao nisam niti jednom vidio u vojnoj uniformi i naoružanog. Niti iz pričanja o njemu ne znam ništa bitnije u vezi aktivnosti upravljenih na rušenje RH.

Kio: 63/92

Okr. MAĆEŠIĆ BRANKO također je radio nekada u „PI“ – Duga Resa. Vidio sam ga također samo jednom 6.8.91.god. prije odlaska ili prilikom povratka iz Vojnića u Kosijerskom selu. Bio je u SMB uniformi „JNA“, naoružan nekom puškom. On je inače kronični alkoholičar.

Kio: 64/92

Okr. BARIĆ VLADIMIRA vidio sam više puta krajem ljeta 1991. god, kad sam išao po sijeno u Kosijersko selo. Kontrolirao je ulazak i izlazak građana u Kosijersko selo. Imao je tablicu „stop“. Bio je u SMB uniformi „JNA“, naoružan „škorpionom“. Pored toga više puta tokom jeseni čuo sam njegovu dernjavu s nepriajtelj. položaja.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

dovršeno u 13,15, sati

 

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                          Svjedok:

 

Konstatira se da je svjedok

ranjen u desnu ruku, te da ne može držati olovku i pisati, te da radi toga umjesto potpisa stavlja otisak kažiprsta desne ruke:

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio 58/92-6

 

 

N A R E D B A

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjed. suda Boljkovac Juraju u kriv. predmetu protiv okr. KOSIJER ĐORĐA, zbog kriv. djela 236 f st. 1 KZ RH,

n a r e d i o    j e

 

I  Temeljem čl. 551 st. 1. i 2. ZKP-a,  o d r e đ u j e    s e    i z d a v a n j e

t j e r a l i c e ,  protiv:

Okr. KOSIJER ĐORĐA, sina Žarka i Cvijete, rođ. Bjelivuk, rođ. 1.5.1960.

godine Kosijerskom selu, gdje i prebiva kbr. 1,

Srbina, drž. RH,

protiv kojeg je rješenjem ovog suda broj Kio 58/92-2 od 18. lipnja 1992. godine određeno provođenje istrage, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH, a koji se nalazi u bijegu i protiv kojeg je rješenjem ovog suda broj Kio 58/92-5 od 25.6.1992. god., temeljem čl. 191 st. 2. toč. 1 ZKP-a, određen pritvor.

II  Nakon što okrivljeni bude lišen slobode potrebno ga je dovesti, u radno vrijeme, u Vojni sud Karlovac, a u vrijeme kada sud ne radi, u Okružni zatvor Karlovac, Haulikova br. 1.

III  Temeljem čl. 554 st. .1 ZKP-a, ovu naredbu izvršiti će PU Karlovac.

U Karlovcu, 25. lipnja 1992. godine.

ISTRAŽNI SUDAC:

PREDSJEDNIK SUDA:

Josip Boljkovac

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ: KT-85/92

Karlovac, 20. srpnja 1992. godine

ASM/MS

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP (NN. 53/91), podižem

O P T U Ž N I C U

protiv

 

KOSJER ĐORĐA, sina Žarka i Cvijete, r.

Bjelivuk, r. 1.5.1960. u Kosijerskom selu, SO Duga Resa, gdje i prebiva na kbr. 1, Srbina, drž. RH

 

 

da je:

 

Tokom kolovoza 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. JNA i pripadnika drugih neprijateljskih formacija, čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. SAO Krajina uključio se u nelegalne oružane formacije TO SAO Krajina u Kosijerskom selu, SO Duga Resa, zadužio SMB uniformu, oružje sa pripadajućim streljivom, te s istima obavljao stražu i  učestvovao u oružanim akcijama upravljenih protiv legalnih snaga Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u  oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske, – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236-f stavak 1 KZRH.

Stoga

p r e d l a ž e m

  1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna javna rasprava,
  2. da se na glavnu raspravu pozovu i saslušaju kao svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  3. predlažemo da se okrivljenom KOSJER ĐORĐU temeljem propisa iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP (NN. 53/81) sudi u odsutnosti.

Obrazloženje

Policijska stanica Duga Resa podnijela je prijavila je Kosjer Đorđa da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice.

Protiv okr. Kosjer Đorđa provedena je istraga.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok pored ostalog iskazao je da je dana 6.8.1991. godine u Kosijerskom selu vidio okrivljenog koji je ranije radio u PI „DugaRESA“ da je bio obučen u SMB uniformu i naoružan dugim oružjem, a za opasačem imao nekoliko bombi. Okrivljeni da je upravo tada došao od nekuda i koliko je shvatio iz razgovora okrivljenog i tu nekih drugih prisutnih naoružanih ljudi da je upravo došao sa straže ili da treba ići nekuda na stražu.

 xxxxxxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok pored ostalog iskazao je da je okrivljeni svojevremeno radio u PI „Duga Resa“. Kritičnog dana tj. 6. 8. 1991. g. kada je bio zajedno sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx zaustavljen u Kosijerskom selu da je tada vidio okrivljenog koji je tada bio u vojnoj uniformi te naoružan „AP“.

Iz svega naprijed navedenog a posebno iskaza saslušanih svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx proizlazi da se okrivljeni tokom kolovoza 1991.g. u Kosijerskom selu, SO Duga Resa uključio u  nelegalne oružane formacije TO SAO Krajine, a čiji cilj je bio obaranje državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske te odcjepljenje dijelova Republike Hrvatske, te stvaranje tzv. SAO Krajina te tog dana kada su ga vidjeli da je isti bio obučen u SMB uniformu i naoružan dugim oružjem i za opasačem imao nekoliko bombi, pa se stoga u njegovom ponašanju stiču svi bitni elementi utuženog krivičnog djela, pa se stoga ova optužnica ukazuje kao opravdana i an zakonu osnovana.

Pošto je okrivljeni trenutno nedostupan pravosudnim organima, smatramo da je  da se okrivljenom potrebno  suditi u odsutnosti, jer za to postoje posebno važni razlozi.

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

ANTON STANKOVIĆ MOĆAN

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

IV K-160/92-3

 

R J E Š E N J E

Vojni sud u Karlovcu u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća, te sudaca Mladena Kosijer i Nine Bubaš kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski  u kriv. predmet u protiv. okr. ĐORĐE KOSIJER, radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZRH, postupajući po službenoj dužnosti u sjednici vijeća održanoj dana 3. kolovoza 1992.

 

 

 

r i j e š i o   j e:

 

 

 

Protiv ĐORĐE KOSIJER, sina Žarka i Cvijete, r. Bjelivuk, r. 1.5.1960.

u Kosijerskom selu gdje i prebiva kbr. 1,

 

Temeljem čl. 191. st. 2 točka 2 preuzetog ZKOP-a (NN br. 53/91)

 

 

ODREĐUJE SE PRITVOR

 

KOJI počinje teći od dana lišenja slobode okrivljenika.

 

Temeljem čl. 300 st. 3 i 4 preuzetog ZKP-a (NN 53/91)

 

 

ODREĐUJE SE PROVOĐENEJ SUĐENJA U

ODSUTNOSTI OKRIVLJENIKA

 

Temeljem čl. 551 st. 1 i 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) protiv okrivljenika se naređuje

 

IZDAVANJE TJERALICE

 

Raspisivanje tjeralice povjerava se mUP-u Karlovac koji nakon pronalaska okrivljenika treba lišiti slobode i privesti u Vojni sud Karlovac u uredovno vrijeme, a izvan tog vremena u Okružni zatvor Karlovac i o tome odmah obavijestiti Vojni sud Karlovac.

 

Obrazloženje

 

 

VT Karlovac pod brojem KT-85/92 od 23. travnja 1992. godine podnijelo je optužnicu protiv ĐORĐE KOSIJER radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZRH, kako je to pobliže opisano u optužnici, te je stavljen prijedlog da se provede suđenje u odsutnosti.

Osnovana sumnja da je okr. Počinio utuženo kriv. djelo proizlazi iz iskaza saslušanih svjedoka. Okr. Je nedostupan legalnim organima hrvatske vlasti, pa stoga postoje razlozi za određivanje pritvora kao i izdavanje tjeralice.

Kako je okr. Nedostupan državnim organima RH te učestvovao u oružanoj pobuni, a radi se o teškom kriv. djelu uperenom protiv RH to je vijeće ocijenilo da u smislu generalne i specijalne prevencije postoje izuzetno važni razlozi da se provede suđenje u odsutnosti.

Stoga je odlučeno kao u izreci.

 

 

U Karlovcu, 3. kolovoza 1992.

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski                                                                                     Zvonimir Matan, v.r.

 


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

K-160/92-4

Kv-242/92

 

R J E Š E N J E

Vojni sud u Karlovcu u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća te sudaca Mladena Kosijer i Marijan Janjac, uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski, u kriv. predmet u protiv. okr. KOSIJER ĐORĐA radi kriv. djela iz čl. 236. f. st. 1. KZRH, postupajući po službenoj dužnosti u sjednici vijeća održanoj dana 3. studenog 1992.

 

 

r i j e š i o   j e:

 

 

 

I.-  Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i oprosta za  za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske krivični postupak protiv okr. KOSJER ĐORĐA radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZH,

s e    o b u s t a v l j a .

 

II.- Rješenje istražnog suca ovog suda od 25. lipnja 1992. g. br. Kio-58/92 kojim je određen pritvor protiv KOSJER ĐORĐA stavlja se van snage.

 

III.- Naredba za izdavanje tjeralice protiv Kosjer Đorđa pod istim brojem i istim datumom kao pod točkom II se povlači.

 

IV.- Temeljem čl. 99. preuzetog ZKP-a (NN53/91) trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava suda.

 

 

Obrazloženje

 

VT Karlovac  pod brojem KT-85/92 od 20. srpnja 1992. godine podiglo je optužnicu protiv  Kosjer Đorđa radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZRH, kako je pobliže opisano u izreci optužnice.

Istražni sudac ovog suda prije podizanja optužnice proveo je istragu pa je rješenjem i naredbom odredio pritvor i raspisao tjeralicu.

Postupajući u smislu  Zakon o  oprostu po službenoj dužnosti, Vijeće je ocijenilo da je postupak trebalo obustaviti, rješenje o pritvoru staviti van snage a tjeralicu povući.

Stoga je odlučeno kao u izreci.

 

 

Karlovac, 3. studenog 1992.

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski, v.r.                                                              Matan Zvonimir, v.r.

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -