- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Duga Resa – KA-0023

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5- K-56-1992.

Datum 19. 2. 1992.

O K R U Ž N O M      JAVNOM  TUŽIOCU

K A R L O V A C

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

Gazibara Milan otac Gazibara Milić i majka Gazibara Ljuba rođene Vučković

rođen dana 15. 06. 1962. u Karlovac , općina Karlovac SR RH , stanuje u Mali Kozinac broj 1 , općina Duga Resa

 

Od početka neposredne ratne ugroženosti Republike Hrvatske te ratnim operacijama vođenih 1991. godine na području SO Duga Resa prijavljeni se aktivno uključio u oružanu pobunu gdje se priključio odmetnicima smještenim s desne strane rijeke Korane.

Gore opisanim postoji osnovana sumnja da je prijavljeni počinio krivično djelo opisano u čl. 236 f KZ RH.

Obavljeni informativni razgovor s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx u vidu službenih zabilješki dostavljamo vam na korištenje.

Prilog: 2..

ZAPOVJEDNIK PS:

Dragutin Mataković

 


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5- K-52-1992.

Datum 18. 02. 1992.

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxx zanimanje radnik rođen  . godine, boravište – prebivalište

je dana 7. 08. 1991. godine u prostorijama PS Duga Resa

u vezi s krivičnim djelom iz čl. 236 f KZ RH

dao ovlaštenoj osobi PS Duga Resa

slijedeće obavijesti:

Dana 06.08. 1991. godine prijatelj xxxxxxxxxxxxxxx zamolio ga je da s njime prođe u selo Dubrave preko rijeke Korane obići njegovu zemlju na kojoj je posijao pšenicu. Oko 09,00 sati automobilom „Zastava 750“ s kojim je upravljao xxxxxxxxxxxxxxxxxxx krenuli su iz Barilovića. Kod trgovine u Kosijerskom Selu automobil su zaustavile naoružane osobe obučene u vojnu uniformu i to Mučić Ljubinko i Potkrajac Đorđe. Bunčić je bio naoružan automatskom puškom, nožem i bombom, a Potkrajac s poluautomatskom puškom. Iz trgovine je izišao obučen u šarenu uniformu Malić Milić naoružan automatskom puškom i pištoljem, te im naredio da iziđu iz automobila, nakon što su izišli vratio se u trgovinu, te nekoga radio vezom obavijestio. Nakon 10-tak minuta do njih je stigao kombi Šumskog gospodarstva u kojem su se nalazili vozač Milovanović Mišo i još dvojica naoružanih ljudi obučenih u šarene uniforme. S kombijem su odvezeni u PS u Vojnić na ispitivanje. Oko 16,30 sati pošto su u stanici u Vojniću bili razdvojeni sreto se s xxxxxxxxxxxxxxxx, te vidio da isti ima modricu na licu. Oko 17,00 sati ponovo su s kombijem iz Vojnića dovezeni natrag do trgovine u Kosijerskom Selu. Tom prilikom ispred trgovine vidio je više mještana, a prepoznao je Kosijer Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružanog automatskom puškom s dvije bombe za pasom, Milovanović Bogdana, brata od doktoričinog muža obučenog u vojnu uniformu naoružanog poluautomatskom puškom, Barić Vladu obučenog u vojnu uniformu, naoružanog  poluautomatskom puškom, Potkrajac Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružanog automatskim pištoljem, Gazibara Milana obučenog u vojnu uniformu, naoružanog poluautomatskom puškom, a za pasom je imao bombu, te Karamarković Dragića obučenog u vojnu uniformu, naoružanog automatskom puškom.

Nakon kraćeg razgovora s Malićem koji ga je pitao: „Kako ti je sad, je li ti to trebalo,“ zajedno s xxxxxxxxxxxxxxxxx njegovim automobilom nastavio put do Barilovića, gdje su nakon toga zajedno otišli u gostionu na piće.

 

Ovl. službena osoba:

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5- K-56-1992.

Datum 18. 2. 1992.

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxx zanimanje rođen   godine, boravište – prebivalište

je dana  07. 08. 1991. godine u  prostorijama PS Duga Resa

u vezi s krivičnim djelom iz čl. 236 f  KZ RH

dao ovlaštenoj osobi PS Duga Resa

slijedeće obavijesti:

Dana 06. 08. 1991. godine oko 09,00 sati uputio se s xxxxxxxxxxxxxxxx u selu Dubrave prema Dugom Dolu da obiđe i pogleda u kakvom je stanju zemlja koju ima u svom vlasništvu a na kojoj je posijana pšenica. Kod trgovine u Kosijerskom Selu u njegovom automobilu „Zastava 450“ kojim su se kretali zaustavljeni su od strane naoružanih osoba koje su prepoznali. Zaustavili su ih Bunčić Ljubinko, i Potkrajac Đorđe, koji su imali oružje u rukama. Bunčić je bio u vojnoj uniformi, naoružan automatskom puškom, nožem i bombom, a Potkrajac s puškom M-48. Kad su ih zaustavili iz trgovine je izišao obučen u šaru uniformu Malić Mile, naoružan automatskom puškom i pištoljem te im naredio da iziđu iz automobila. Nakon 10-tak minuta ispred trgovine stigao je kombi s vozačem i dvojicom naoružanih ljudi obučenih u šarene uniforme. S kombijem su ih odvezli u vojnić u Policijsku stanicu, gdje je vršeno ispitivanje. Prilikom ispitivanja od jednog inspektora dobio je šamar, a ispitivao ga je o tome koliko ima policije u Bariloviću, te da li surađuje sa MUP-om. Zajedno su ih oko 17,00 istim kombijem dovezli natrag do trgovine u Kosijerskom Selu, a kao vozača kombija prepoznao je Milovanović Mišu, bivšeg zatvorskog čuvara iz Karlovca, s sada penzionera. Ispred trgovine u Kosijerskom Selu prepoznao je Milovanović Bogdana, obučenog u vojnu uniformu s poluautomatskom puškom koju je držao u ruci, Kosijer Đorđa koji je bio obučen u vojnu uniformu, naoružan automatskom puškom s dvije bombe za pasom, Karamarković Dragana obučeno u vojnu uniformu, naoružanog automatskom puškom, Potkrajac Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružan poluautomatskom puškom, Barić Vlado, naoružan automatskom puškom, Potkrajac Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružan poluautomatskom puškom, Barić Vlado, naoružan automatskim pištoljem, te Gazibara Milana obučeno u vojnu uniformu naoružanog poluautomatskom puškom, a za pasom je imao jednu bombu.

Nakon kratkog razgovora s Malić Miletom svojim automobilom odvezao je xxxxxxxxxxxxxx u Barilović.

 

Ovl. službena osoba:

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-81/92

Karlovac, 23. travnja 1992. godine

ASM/JK

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 2 u vezi članka 158 stav 1 i 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91), dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske stanice Duga Resa sa zahtjevom da se provede

Protiv

GAZIBARA MILANA, sina Milića i Ljube, rođ. Vučković, rođ. 15. 6. 1962. u Karlovcu, sada prebiva u Malom Kozincu kbr.1, SO Duga Resa,

jer postoji osnovana sumnja da je:

u drugoj polovini 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i pripadnika drugih neprijateljskih formacija, čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. „SAO Krajine“ uključio se u oružane formacije u Kosijerskom selu, SO Duga Resa, zadužio pušku marke „PAP“ sa odgovarajućim streljivom te jednu bombu s kojima je na prilazima navedenom mjestu vršio kontrolu ulaska i izlaska u mjesto, te stražu, a u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na to područje.

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time  počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH,

R a z l o z i

Policijska stanica Duga Resa podnijela je prijavu protiv Gazibara Milana da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu zahtjeva.

Osnovanost sumnje da je Gazibara Milan počinio djelo koje mu se stavlja na teret proizlazi iz krivične prijave, službenih zabilješki o obavljenom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jer iz istih proizlazi da je u drugoj polovini 1991. g. prijavljeni Gazibara Milan pristupio neprijateljskim oružanim formacijama u Kosijerskom selu, bio obučen u vojnu uniformu, zadužio poluautomatsku pušku sa streljivom, te ima i jednu bombu, a sve cilju rašenja državnog ustrojstva RH te odcjepljenja dijela teritorije Republike radi stvaranja „SAO Krajina“ te sa naprijed navedenim oružjem vršio kontrolu ulaska i izlaska u mjesto, te vršio straže, pa se stoga ovaj zahtjev ukazuje opravdan i na zakonu osnovan.

U toku istrage pored saslušanja Gazibara Milana, potrebno je saslušati kao svjedoke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, te pribaviti izvod KE i socijalnu anamnezu za prijavljenog.

Pošto prijavljeni Gazibara Milan trenutno nije dostupan pravosudnim organima, to je potrebno prema istom raspisati tjeralicu i odrediti pritvor.

Prilog: spis

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

Kio-59/92-2

 

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda  Bojkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv GAZIBARA MILANA, po kriv. djelu iz čl. 236 f stav 1 KZ RH, odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage vojnog tužiteljstva Karlovac br. KT-81/92 od 23. travnja 1992. godine, temeljem čl. 159 stav 1 i 2 ZKP-a

 

r i j e š i o    j e

 

povest će se istraga protiv:

 

GAZIBARA MILANA, sina Milića i Ljube, r. Vučković rođ. 15. 06. 1962. godine, u

Karlovcu, s prebivalištem u Duga Resi, Mali Kozinac kbr. 1, srbina, državljana RH

 

zbog osnovane sumnje da je:

 

u drugoj polovini 1991. godine, u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva RH, u uvjetima oružanih napada „JNA“ i drugih neprijateljskih oružanih formacija, čiji cilj je bio odcjepljenje pojedinih dijelova RH  i stvaranje tzv. „SAO Krajina“, pristupio oružanim neprijateljskim formacijama u Kosijerskom selu. Duga Resa, zadužio „PAP-u“ s odgovarajućim streljivom i bombu, kojima je na prilazima navedenom mjestu vršio kontrolu ulaska i izlaska građana, te držao stražu, a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih organa RH, na to područje,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je iskazana na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti RH,

pa da je time počinio kriv. djelo protiv RH- oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236 f stav 1 KZ RH.

Obrazloženje

Vojno tužiteljstvo Karlovac, stavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv Gazibara Milana, zbog osnovane sumnje, da je počinio kriv. djelo oružane pobune iz čl. 236 f stav 1 KZ RH, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio kriv. djela za koje se okrivljuje proizlazi i iz kriv. prijave PS Duga Resa i službenih zabilježbi o obavljenim informat. razgovorima pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka potrebnih za donošenje daljnjih odluka, (nečitko) kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protekom vremena provođenje dokaza i prikupljanja drugih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

U Karlovcu 18. lipnja 1992. godine

 

Istražni sudac – Predsjednik suda

Boljkovac Juraj

 

 


Broj Kio. 25/92-4

49/92-3

50/92-4

51/92-3

53/92-3

54/92-3

55/92-3

58/92-3

63/92-3

59/92-3

62/92-3

64/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 25. lipnja 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  I-okr. Malić Milić i dr.

Zapisničar: Tonka Rendulić

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1. i 2 KZ RH i dr. KZ-a

Početak u 10,00 sati

Utvrđuje se da su pristupili:

VOJ tužilac

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: službenik, sada pripadnik HV 137. brig.

Mjesto rođenja i godina starosti:

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu, nije u zavadnji

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

Dana 6. 8. 1991. god. oko 9 sati ujutro krenuo sam s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, njegovim osobnim automobilom, odnosno mojim osobnim automobilom iz Barilovića u Kosijersko Selo. Na cesti kod prodavaonice u Kosijerskom selu zaustavili su em okr. Bunčić Ljubinko i okr. Potkrajac Đorđe, te odveli do okr. Malić Milića, koji je naredio da mene i xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx odvedu u Policijsku stanicu Vojnić. Tu u Vojniću zadržani smo do oko 17,00 sati, za koje vrijeme nas je ispitivao inspektor policije, kojeg poznajem iz viđenja, ali mu ne znam ime i prezime. Za vrijeme tog ispitivanja taj inspektor nekoliko puta me ošamario rukom, naredio da legnem na pod, podignem tabane, nakon čega me više puta udario „pendrekom“ po tabanima. Po završenom ispitivanju oko 17,00 sati prebačeni smo natrag u Kosijersko selo i zatim pušteni kućama.

Tog dana 6. 8. 91. g. , kada sam zaustavljen u Kosijerskom selu, te odveden u Vojnić i zatim istog dana pušten kući, a i prije tog događaja, a i nakon tog događaja vidio sam sve okrivljene, neke samo jednom, neke više puta. Svi su bili u vojnim uniformama, neki „SMB“, a neki u šarenim maskirnim, te svi naoružani raznim pješadijskim naoružanjem, Sve okrivljene poznajem od ranije.

Kio: 25/92

Okr. MALIĆ MILIĆ radio je svojevremeno u Šumskom gospodarstvu Karlovac, a rodom je iz Koranskog Brijega ili Kosijerskog sela, nisam potpuno siguran. Početkom kolovoza 1991. god., nekoliko dana prije nego što sam zaustavljen u Kosijerskom selu, vidio sam ga s desne obale rijeke Korane, nasuprot Bariloviću, kako je s jednom većom grupom drugih osoba kopao rovove. Tada nije bio u uniformi (vojnoj). Drugi puta vidio sam ga 6. 8. 91. god., kada su me zaustavili Bunčić Ljubinko i Potkrajac Đorđe. Tada je bio obučen u SMB uniformu „JNA“, naoružan AP io „škorpionom“. Nakon što su mene i xxxxxxxxxxxxxxxxxx okrivljeni Bunčić Ljubinko i Potkrajac Đorđe predali okr. Malić Miliću, ovaj je naredio da nas dvojicu odvedu na ispitivanje u Vojnić. Okrivljeni je iza nas također došao u Vojnić u Milicijsku stanicu i predao nas inspektoru koji nas je ispitivao. Nakon toga više ga nisam vidio. Čuo sam da je kasnije, prilikom proboja „JNA“ iz kasarne u Logorištu, upravljao jednim od tenkova i da je prilikom tog proboja navodno poginuo.

Kio: 49/92

Okr. POTKRAJAC ĐORĐE prije početka rata radio je kao službenik negdje u Vojniću. Dana 6.8.91.g., o čemu sam već unaprijed govorio, zaustavio me na cesti u Kosijerskom selu zajedno s Bunčić Ljubinkom i zatim predao okr. Malić Miliću. Bio je obučen u „SMB“ uniformu „JNA“ te naoružan „PAP-om“ i s nekoliko ručnih bombi, koje su mu visile na opasaču. Prije i poslije toga nisam ga vidio uniformiranog i naoružanog, pa o njemu ništa drugo ne znam. Kada sam ga vidio na uniformi nije imao nikakve posebne oznake.

Kio: 50/92

Okr. KARAMARKOVIĆ DRAGIĆ negdje do početka ljeta 1991. god. živio je u Duga Resi i radio u „PT“, kada je nestao nekuda iz Duga Rese. I njega sam vidio onog spomenutog 6.8.1991.g. u Kosijerskom selu. Bio je u društvu s okr. Malić Milićem, obučen u „SMB“ uniformu „JNA“ s činom, mislim kapetana „JNA“, te naoružan pištoljem. Možda je imao još neko oružje, ali to nisam siguran. Vidio sam ga samo te zgode.

Kio: 51/92

Za okr. BUNČIĆ STEVU nisam potpuno siguran da li ga poznajem, iako mislim da da i kada bi ga vidio, onda bi ga prepoznao. Radi toga nisam siguran da li sam ga vidio naoružanog i u uniformi „JNA“ ili neke druge paravojne organizacije. Naime, pored onih osoba koje dobro poznajem i za koje znam da sam ih vidio, vidio sam i niz drugih osoba koje poznajem samo iz  viđenja, pa i osobno, ali se protiv njih ne vodi postupak. I spomenutog 6. 8. 91. g. vidio sam pored krivljenih i više drugih uniformiranih i naoružanih osoba pa tako postoji mogućnost da je među njima bio i okr. Bunčić Stevo. No, ponavljam, ne mogu sa sigurnošću tvrditi da ga poznajem, da sam ga vidio, te da je bio uniformiran i naoružan.

Kio: 53/92

Okr. BUNČIĆ LJUBINKO rado je svojevremeno u „Jugoturbini“ – Karlovac. 6.8.1991. god. zaustavio me zajedno s okr. Potkrajac Đorđom u Kosijerskom selu i zatim s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx predao okr. Malić Miliću. Vidio sam ga samo jednom i to upravo tada. Bio je u SMB uniformi „JNA“, naoružan „AP“ i „škorpionom“, te s nekoliko bombi za opasačem.

Kio: 54/92

Okr. MILOVANOVIĆ BOGDAN radio je u „Jugoturbini“ – „ŽČ“ Karlovac. Vidio sam ga u Kosijerskom selu onog dana 6. 8. 91. god. Bio je naoružan pištoljem. Nisam siguran da li je bio u uniformi ili nekom radnom kombinezonu. I prije i poslije tog događaja vidio sam ga više puta s lijeve obale Korane, na desnoj obali Korane, na linijama neprijateljskog fronta. Obično je tuda prolazio u osobnom automobilu. Ponekad je bio u uniformi, a ponekad u civilu. Za njega se pričalo da je glavna veza između neprijateljskih snaga u Vojniću i onih u Kosijerskom selu. Njegov brat je bio aktivno vojno lice – pukovnik ili potpukovnik, a bio je oženjen liječnicom koja je radila u Bariloviću.

Kio: 55/92

Okr. KONČALOVIĆ ANĐELKO radio je nekada u „Jugoturbini“ Karlovac. Vidio sam ga 6.8.91. god. u Kosijerskom selu, nedaleko od mosta gdje sam bio zaustavljen. Bio je u SMB uniformi „JNA“, na kojoj je imao neki čin, naoružan „AP“ i „škorpionom“, te s nekoliko bombi na opasaču. Vidio sam ga samo te jedne zgode.

Kio: 58/92

Okr. KOSIJER ĐORĐE živi u Kosijerskom selu, a svojevremeno je radio u „PI“ Duga Resa i putovao na posao. Njegova sestra udana je za okr. Malić Milića. Vidio sam ga samo jednom, 6.8.91.god. kada sam bio zaustavljen u Kosijerskom selu. Bio je u SMB uniformi „JNA“ i naoružan, amo ne znam točno kojim oružjem, a za opasačem imao je nekoliko bombi. Upravo tada došao je od nekuda, a koliko sam iz njihovog međusobnog razgovora shvatio došao je sa straže ili je išao nekuda na stražu.

Kio: 59/92

Okr. GAZIBARA MILAN radio je u „PI“ – Duga Resa, ali je još ranije dobio otkaz. Vidio sam ga također 6.8.91.god. u Kosijerskom selu, prilikom povratka iz Vojnića. Bio je u društvu s okr. Maćešić Brankom, obučen u SMB uniformu „JNA“, s nekoliko bombi na opasaču i s AP, ali u odnosu na pušku nisam potpuno siguran.

Uniformiranog i naoružanog vidio sam samo tada. Nakon toga negdje u 9 mjesecu 91. god. vidio sam ga u Duga Resi, ali u civilu i nenaoružanog. U to vrijeme ja sam već bio u rezervnom sastavu PS Duga Resa, pa sam ga predveo u Stanicu, gdje je neki od inspektora s njim obavio informativni razgovor i nakon toga ga pustio.

Kio: 62/92

Okr. BOLIĆ MILOŠA osobno nisam vidio niti u uniformi, niti naoružanog. On je bio privatni autoprijevoznik. Čuo sam samo iz pričanja da je jedno vrijeme bio na nekoj obuci u Kninu, te da je svojim kamionom prevažao pripadnike pobunjeničkih formacija u Knin i obratno, a isto tako da je na toj relaciji prevažao hranu. Prije početka napada na RH znam da je uvijek po gostionicama istupao s neprijateljskih pozicija, odnosno govorio protiv RH, u nekoliko navrata i ja sam bio prisutan takvim njegovim istupima.

Kio: 63/92

Okr. MAĆEŠIĆ BRANKO radio je u „PI“ – Duga Resa, ali je negdje sredinom ljeta 1991. god. sam dao otkaz i napustio posao. Vidio sam ga 6.8.91.god., prilikom povratka iz Vojnića, u Kosijerskom selu, zajedno s Gazibara Milanom. Bio je obučen u SMB uniformu „JNA“, te naoružan „PAP“ i s nekoliko bombi. Vidio sam ga u uniformi i naoružanog samo te zgode. Tada je u ruci nosio litru konjaka i bilo je vidljivo da je pijan, što je kod njega i inače bio čest slučaj. U takvom stanju prije napada na RH često je pjevao razne četničke pjesme.

Kio: 64/92

Okr. BARIĆ VLADIMIR prije rata radio je samo povremeno tu i tamo. Uglavnom je pio i skitao se. Vidio sam ga tokom jeseni 1991. god. više puta, ne desnoj obali Korane, nasuprot Barilovića, u neprijateljskim rovovima. Bio je u SMB uniformi „JNA“ i naoružan, najvjerojatnije automatskom ili poluautomatskom puškom. Vidio sam ga i da je više puta, zajedno s drugima, s tih položaja pucao na položaje HV s druge strane rijeke Korane. Za njega je bilo karakteristično da je nakon ispaljenog rafala vikao „ustaše“, psovao nas i tome sl., a kako ja njega od ranije dobro poznam, raspoznao sam da je to baš njegov glas.

 

To je sve što imam za iskazati.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

 

dovršeno u 11,30 sati

 

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                                    SVJEDOK:

 


 

Broj Kio. 25/92-4

49/92-3

50/92-4

51/92-3

53/92-3

54/92-3

55/92-3

58/92-3

63/92-3

59/92-3

62/92-3

64/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 25. lipnja 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  I-okr. Malić Milića i dr.

Zapisničar: Tonka Rendulić

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1. i 2 KZ RH i dr. KZ-a

Početak u 10,00 sati

Utvrđuje se da su pristupili:

VOJ tužilac

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište:

Mjesto rođenja i godina starosti:

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu, niti zavadnji s okriv.

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

Sve okrivljene poznajem i sve sam ih negdje od druge polovine 1991. god. pa nadalje jednom ili više puta vidio u uniformama JNA i naoružane, osim okr. Bolić Miloša, kojeg osobno nisam vidio niti u uniformi, niti naoružanog.

Svjedok je nakon toga pozvan da iznese sve što mu je o predmetu poznato, pa iskazuje:

Dana 6.8.91 god. oko 9 sati krenuo sam s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, automobilom iz Barilovića u Kosijerkos selo. U Kosijerskom selu kod trgovine zaustavili su nas okr. Bunčić Ljubinko i okr. Potkrajac Đorđe, pretresli nas i zatim predali okr. Malić Miliću, koji je naredio da nas prevezu u Miliciju Vojnić. U Vojniću smo ostali do 17,00 kada smo pušteni i ponovo se preko Kosijerskog sela vratili u Barilović.  Za vrijeme zadržavanja u Vojniću ispitivao me neki inspektor, kojeg poznajem samo iz viđenja. Za vrijeme ispitivanja nije me tukao, samo mi je prijetio da će me tući, držeći kod toga u ruci „pendrek“.

Neke od okrivljenih, o kojima ću kasnije govoriti, vidio sam samo tog dana u Kosijerskom selu, a neke i nakon toga više puta, tokom jeseni 1991. god.

Kio: 25/92

Okr. MALIĆ MILIĆ rodom je iz Kosijerskog sela, a godinama je živio i radio u Karlovcu, u Šumskom gospodarstvu. Vidio sam ga 6.8.1991.g. kada sam bio zaustavljen u Kosijerskom selu. Okr. Bunčić Ljubinko i okr. Potkrajac Đorđe, nakon što su me zaustavili predali su me okr. Malić Miliću, koji je naredio da mene i xxxxxxxxxxxxxx odvedu u Miliciju Vojnić. Tada je bio u maskirnoj vojnoj uniformi, s oficirskim remenom – oprtačem, naoružan AP i mislim pištoljem i bombom, ali u to nisam potpuno siguran. AP je sigurno imao. On je tog dana za vrijeme mog ispitivanja bio u Miliciji Vojnić, zajedno s okr. Milovanović Bogdanom. I tom prilikom mi je onako „prijateljski“ savjetovao da sve priznam i da neću imati nikakvog problema. Par dana kasnije, kada am došao u Kosijersko selo po sijeno, ponovo sam vidio okr. Malić Milića i s njim nešto nevezano razgovarao.

Tada je bio u SMB uniformi „JNA“, bez oružja.

Inače s okrivljenim Malić Milićem, kod smo svi zvali „Mile“ išao sam 8 godina zajedno u školu, a moja mama je njegova krsna kuma. Iz sigurnih privatnih izvora, pa i iz razgovora s njegovom majkom i vijesti na „Petrovoj Gori“, čuo sam da je poginuo prilikom proboja „JNA“ iz kasarne „Logorište“. Poginuo je u Podvožiću. Prilikom proboja bio je u tenku, navodno zapovjednik tenka, i kad su tenkovi u Podvožiću stali, izišao je iz tenka i tada ga je pogodio u glavu jedan HV. Sahranjen je u Mlakovcu.

Kio: 49/92

Od okr. POTKRAJAC ĐORĐE  radio je prije rata negdje u Vojniću ili Topuskom. Bio je dosta „čudan“. Vidio sam ga samo jednom i to 6.8.91.god., kada je mene i xxxxxxxxxxxxxxx zaustavio u Kosijerskom selu, zajedno s okr. Bunčić Ljubinkom. Tada je bio obučen u civilno odijelo i naoružan puškom M-48.

Kio: 50/92

Okr. KARAMARKOVIĆ DRAGIĆ zv. „Dragan“ do ljeta 1991. god. živio je i rado u Duga Resi u „PI“, kad je jednostavno nestao iz Duga Rese. I njega sam vidio samo jednom i to 6.8.1991.g., kad sam bio zaustavljen u Kosijerskom selu i dok sam čekao automobil s kojim sam zajedno s xxxxxxxxxxxxxxxxx prebačen u Vojnić. Okrivljeni je bio obučen u SMB uniformu JNA s oficirskim remenom – opasačem, možda i s oznakom nekog čina, ali to nisam siguran. Siguran sam da je bio naoružan „AP“ i možda pištoljem. Došao je s osobnim automobilom, produžio pored mene i otišao iza prodavaonice, gdje je najvjerojatnije bio smješten nekakav „ratni štab“, jer su uglavnom svi išli u tom pravcu.

Kio: 51/92

Okr. BUNČIĆ STEVU dobro poznajem. Svojevremeno je radio negdje u Karlovcu. Međutim, njega niti jednom nisam vidio u uniformi neprijateljske vojske i naoružanog, pa o njegovim aktivnostima uperenim protiv rušenja RH ne mogu ništa reći, na osnovu neposrednog saznanja. Čuo sam da je on jedne zgode sudjelovao u pregovorima na strani Općine Vojnić, u toj delegaciji, koja je pregovarala u Donjem Velemeriću s predstavnicima Općine Duga Resa, pa na osnovu toga zaključujem da je bio neka važnija ličnost na neprijateljskoj strani.

Kio: 53/92

Okr. BUNČIĆ LJUBINKO radio je prije rata u „Jugoturbini“ – Karlovac. Vidio sam ga 6.8.91.god. u Kosijerskom selu, kada je zajedno s okr. Potkrajac Đorđom zaustavio i pretresao mene i xxxxxxxxxxxxxxxxx, a zatim nas predao okr. Malić Miliću. Te zgode bio je u „SMB“ uniformi JNA, naoružan AP, dvije bombe i bajonetom. Drugi puta vidio sam ga nekoliko dana kasnije, kada sam došao po sijeno u Kosijersko selo. Ležao je u jednoj udolini, u vojnoj uniformi, a tada je od naoružanja imao PM; novijeg tipa M-72 ili M-48.

Kio: 54/92

Okr. MILOVANOVIĆ BOGDAN radio je nekada davno u „Jugokeramici“ – Vojnić, a kasnije negdje drugdje. Vidio sam ga onog već spomenutog dana 6.8.91. god. kad sam bio u zgradi Milicije Vojnić. Došao je u Miliciju zajedno sa okr. Malić Milićem. Tada je bio u civilnom odijelu. Nisam siguran da li je bio naoružan. Druge zgode vidio sam ga nekoliko dana kasnije, kad sam došao po sijeno u Kosijersko selo. Tada je bio u osobnom automobilu i vidio sam ga samo u prolazu, tako da nisam siguran da il je bio u civilu ili vojnoj uniformi.

S njim u vozilu bio je njegov brat aktivni pukovnik „JNA“, odnosno ispravljam se, krivo me se razumjelo, s njim u vozilu nije bio njegov brat, već naprijed spomenuti okr. Karamarković Dragić, koji je tada, za razliku od one prve zgode 6.8.91.g., bio obučen u maskirnu vojnu uniformu.

Pored ovog što sam osobno vidio, čuo sam iz pričanja da je okr. Milovanović Bogdan bio „politički komesar“ čete „TO“ u Kosijerskom selu, a okr. Karamarković Dragić komandir te čete.

Kio: 55/92

Okr. KONČALOVIĆ ANĐELKA vidio sam 6.8.91.god. u Kosijerskom selu prije odlaska u Vojnić i prilikom povratka iz Vojnića. Bio je u maskirnim vojnim hlačama i nekoj civilnoj majci. Imao je vojnički opasač i „škorpion“. Drugi puta vidio sam ga nekoliko dana kasnije, također u Kosijerskom selu, kad sam došao po sijeno. Bio je isto obučen i naoružan. Tada me zaustavio na cesti i rekao da prenesem poruku za pregovore predsjedniku MZ Barilović, što sam i učinio. Slijedećeg dana ponovo sam ga vidio, kada je došao na pregovore u Barilović s predsjednikom SDS Vurdelja Nedjeljkom. I te zgode bio je obučen kao ranije, ali bez oružja.

Kio: 58/92

Okr. KOSIJER ĐORĐE radio je svojevremeno u „PI“ Duga Resa. Vidio sam ga samo jednom i to onda kada sam bio zaustavljen u Kosijerskom selu 6.8.91.god. Bio je u maskirnoj vojnoj uniformi, naoružan „AP“. Te zgode bio je u prolazu pored mjesta gdje smo bili zadržani ja i  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Kio: 59/92

Okr. GAZIBARA MILAN radio je također nekada u „PI“ – Duga Resa. I njega sam vidio samo one zgode 8.6.91.god. u Kosijerskom selu. Bio je u SMB uniformi „JNA“, naoružan s nekom puškom, ne znam točno kojom. Bio je u jednoj ovećoj grupi uniformiranih i naoružanih ljudi, koji su stajali nedaleko mjesta gdje smo mi bili zaustavljeni.

Kio: 62/92

Okr. BOLIĆ MILOŠA, privatnog autoprijevoznika, kojeg inače poznajem, kako sam već rekao nisam niti jednom vidio u vojnoj uniformi i naoružanog. Niti iz pričanja o njemu ne znam ništa bitnije u vezi aktivnosti upravljenih na rušenje RH.

Kio: 63/92

Okr. MAĆEŠIĆ BRANKO također je radio nekada u „PI“ – Duga Resa. Vidio sam ga također samo jednom 6.8.91.god. prije odlaska ili prilikom povratka iz Vojnića u Kosijerskom selu. Bio je u SMB uniformi „JNA“, naoružan nekom puškom. On je inače kronični alkoholičar.

Kio: 64/92

Okr. BARIĆ VLADIMIRA vidio sam više puta krajem ljeta 1991. god, kad sam išao po sijeno u Kosijersko selo. Kontrolirao je ulazak i izlazak građana u Kosijersko selo. Imao je tablicu „stop“. Bio je u SMB uniformi „JNA“, naoružan „škorpionom“. Pored toga više puta tokom jeseni čuo sam njegovu dernjavu s nepriajtelj. položaja.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

dovršeno u 13,15, sati

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                          Svjedok:

Konstatira se da je svjedok

ranjen u desnu ruku, te da ne može držati olovku i pisati, te da radi toga umjesto potpisa stavlja otisak kažiprsta desne ruke:

 


 

 

RH MUP

POLICIJSKA UPRAVA – KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA –  D U G A    R E S A

Broj: 511-05-11/1-10-PM-1415/92 SM

Duga Resa, 25. 06. 1992. god.-

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

U vezi vaše usmene Naredbe da dovedemo na ispitivanje a ujedno i kao svjedoka na saslušanje:

 

  1. BOLIĆ MILOŠA, sin Dušan i Radojke, rođ. Maljan, rođ. 06.09.19457. god. iz Malog Kosinca, kbr. 2, i
  2. GAZIBARA MILANA, sin Milića i Ljube, rođ. Vučković, rođ. 15.06.1962. god. u Karlovcu, iz Malog Kozinca kbr.1,

 

Obavještavamo vas da po vašoj Naredbi nismo mogli postupiti, jer se imenovani nalaze na teritoriju RH, koji je privremeno okupiran od JNA i drugih paravojnih oružanih formacija, tzv. „SAO KRAJINA“ tako da u ovom momentu isti nisu dostupni ovoj PS-i, obzirom da na tom području legalni državni organi RH za sada nemaju kontrole i to područje nalazi se u sastavu navedene državne kvazitvorevine „SAO KRAJINE“.

ZAPOVJEDNIK PS-E:

Dragutin Mataković

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio 29/92-7

 

 

N A R E D B A

Vojni sud u Karlocu, po istražnom sucu – predsjed. suda Boljkovac Juraju u kriv. predmetu protiv okr. Gazibara Milana, zbog kriv. djela 236 f st. 1 KZ RH,

 

n a r e d i o    j e

 

I  Temeljem čl. 551 st. 1 i 2 ZKP-a,  o d r e đ u j e    s e    i z d a v a n j e

t j e r a l i c e ,  protiv

 

Okr. GAZIBARA MILANA, sina Milića i Ljube r. Vučković, rođ. 15.6.1962.

godine u Karlovcu, s posljednjim poznatim prebivalištem u D. Resi, M. Kozinac kbr. 1, Srbina, državljanina RH,

protiv kojeg je rješenjem ovog suda broj Kio 59/92 od 18.6.1992. godine određeno provođenje istrage, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH, a koji se nalazi u bijegu i protiv kojeg je rješenjem ovog suda broj Kio 59/92-6 od 25.6.1992. godine određen pritvor, temeljem čl. 191 st. 2. toč. 1 ZKP-a.

II  Nakon lišenja slobode okrivljenog je potrebno dovesti, u radno vrijeme, u Vojni sud karlovac, a u vrijeme kada sud ne radi, u Okružni zatvor Karlovac, Haulikova br. 1.

III  Temeljem čl. 554 st. 1 ZKP-a, ovu naredbu izvršiti će PU Karlovac.

U Karlovcu, 25. lipnja 1992. godine.

Istražni sudac:

Predsjednik suda:

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ: KT-81/92

Karlovac, 20. srpnja 1992. godine

ASM/Ms

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP (NN. 53/92), podižem

 

O P T U Ž N I C U

 

potiv

 

GAZIBARA MILANA, sina Milića i Ljube,r. Vučković,

r. 15.6.1962. u Karlovcu, sada prebiva u M. Kozincu kbr.

1 – SO Duga Resa, Srbina, državljanina RH,

 

da je:

Tokom kolovoza 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. JNA i pripadnika drugih neprijateljskih formacija, čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. SAO Krajina uključio se u nelegalne oružane formacije TO SAO Krajina u Kosjerskom selu, SO Duga Resa, zadužio SMB uniformu, oružje sa pripadajućim streljivom, te s istim učestvovao u oružanim akcijama upravljenih protiv legalnih snaga Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u  oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske, – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236-f stavak 1 KZRH.

Stoga

p r e d l a ž e m

  1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna javna rasprava,
  2. da se na glavnu raspravu pozovu i saslušaju kao svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  3. predlažemo da se okrivljenom GAZIBARA MILANU temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP (NN. 53/91) sudi u odsutnosti.

Obrazloženje

Policijska stanica Duga Resa podnijela je prijavu protiv Gazibara Milana da je ponio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice.

Protiv okr. Gazibara Milana provedena je istraga.

xxxxxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok pored ostalog iskazao je da je dana 6.8.1991. godine u Kosjerskom selu prilikom povratka iz Vojnića vidio okrivljenog koji je bio u društvu sa Mačešić Brankom da je siti bio obučen u SMB uniformu, naoružan AP puškom, te za pasom imao nekoliko bombi.

xxxxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok pored ostalog iskazao je da je okrivljenog vidio dana 6.8.1991. godine u Kosjerskom selu da je bio obučen u SMB uniformu, naoružan puškom. Da se isti nalazio u ovećoj grupi uniformiranih i naoružanih ljudi koji su stajali nedaleko mjesta gdje je on bio zaustavljen zajedno sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Iz svega napred navedenog a posebno iskaza saslušanih svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx proizlazi da su imenovani dana 6.8.1991.g. kada su bili zaustavljeni u Kosjerskom selu a kada su se vraćali iz vojnića vidjeli okrivljenog koji se tu nalazio a isti da je bio obučen u SMB uniformu a naoružan AT puškom, te za opasačem imao nekoliko bombi, a što znači da se je okrivljeni tokom kolovoza 1991. godine priključio nelegalnim oružanim formacijama tzv. SAO Krajina na području Kosjerskog sela, SO Duga Resa, a sve u cilju obaranja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske, pa se stoga u njegovom ponašanju stiču svi bitni elementi utuženog krivičnog djela, pa se stoga ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

Kako je okrivljeni Gazibara Milan trenutno nedostupan pravosudnim organima smatramo i predlažemo da se okrivljenom sudi u odsutnosti, jer smatram da su ispunjeni svi uvjeti iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP (NN. 53/91), i da za takvo suđenje postoje posebno važni razlozil.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

ANTON STANKOVIĆ MOĆAN

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj K 158/92-4

Kv 206/92

 

R J E Š E N J E

Vojni sud u Karlovcu u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Mladena Kosijera kao pred. vijeća te Zvonimira Matana i Marijan Janjca kao članova vijeća u kriv. predmet u protiv. opt. GAZIBARA MILANA zbog kriv. djela iz čl. 236. f. st. 1. KZRH, postupajući po službenoj dužnosti u sjednici vijeća održanoj dana 25. listopada 1992.

 

 

r i j e š i o   j e:

 

 

 

I  Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za kriv. djela počinjena u oružanim sukobima i ratu protiv Republike Hrvatske obustavlja se krivični postupak protiv opt. GAZIBARA MILANA.

II Rješenje istražnog suca ovog suda od 25. 6. 19952. g. br. Kio 59/92-6 kojim je određen pritvor protiv Gazibara Milana stavlja se van snage.

III Naredba istražnog suca ovog suda od 23. 6. 1992. br. Kio 59/92-7 kojom je određeno raspisivanje tjeralice protiv okr. GAZIBARA MILANA povlači se.

IV Temeljem čl. 99. st. 1. preuzetog ZKP troškovi kriv. postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Obrazloženje

 

 

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac je podiglo kod ovog suda optužnicu br. Kt 81/92 kojom stavlja na teret Gazibara Milanu da je počinio kriv. djelo iz čl. 236. f. st. 1. KZRH pobliže opisano u izreci te optužnice.

U ovom predmetu istražni sudac proveo je prije podizanja optužnice istragu tokom koje je u odnosu na optuženika određen pritvor i izdana naredba za raspisivanje tjeralice, a koji su citirani u toč. 2. i 3. izreke ovog rješenja.

Kako je na snagu stupio Zakon o  oprostu i kako je sud dužan postupati po službenoj dužnosti a sudsko vijeće je ocijenilo da se odredbe tog Zakona primjenjuju i na konkretni slučaj to je postupak protiv Gazibara Milana valjalo obustaviti.

Budući je postupak sud trebao obustaviti valjalo je istovremeno staviti van snage i rješenje o određivanju pritvora te povući naredbu o raspisivanju tjeralice.

Konačno valjalo je riješiti da troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Iz navedenih razloga riješeno je kao u izreci.

Karlovac, 26. listopada 1992.

Predsjednik vijeća:

Mladen Kosijer, v.r.

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -