- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Duga Resa – KA-0012

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Policijska stanica Duga Resa

 

Broj 511-05-11/1-5 K-53 1992.

Datum 19.02.1992.godine.

 

 

 

 

O K R U Ž N O M    JAVNOM TUŽITELJSTVU

K A R L O V A C

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

  1. Milovanović Bogdan       , zvani ________________________________,

(ime i prezime)                                                                            (nadimak ako ga ima)

otac  Janko i majka ____Sofija________, rođene ______Kozlina_________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   07.04.1948. u   Kosjerskom Selu općina  __Duga Resa__,

 

Hrvatska____,    stanuje u Kosjersko Selo ulica ____________, broj 5__,

 

općina  Duga Resa

 

 

 

sada na slobodi, zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je____________________________,

 

z b o g   krivičnog djela _________________________________________________

 

 

 

 

 

Od početka neposredne ratne ugroženosti Republike Hrvatske te ratnim operacijama vođenih 1991. godine na području SO Duga Resa prijavljeni se aktivno uključio u oružanu pobunu gdje se priključio odmetnicima smještenim s desne strane rijeke Korane.

Gore opisanim postoji osnovana sumnja da je prijavljeni počinio krivično djelo opisano u članu 236 f KZ RH.

Obavljeni informativni razgovor s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx u vidu službenih zabilješki dostavljamo vam na korištenje.

 

Prilog: 2

 

 

ZAPOVJEDNIK PS:

Dragutin Mataković


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

 

Broj: 511-05-11/1-5- K-53 1992.god.

Datum: 18.02.1992.godine

 

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxx zanimanje radnik rođen  . godine, boravište – prebivalište

je dana 7. 08. 1991. godine u prostorijama PS Duga Resa

u vezi s krivičnim djelom iz čl. 236 f KZ RH

dao ovlaštenoj osobi PS Duga Resa

slijedeće obavijesti:

 

Dana 06.08. 1991. godine prijatelj xxxxxxxxxxxxxxx zamolio ga je da s njime prođe u selo Dubrave preko rijeke Korane obići njegovu zemlju na kojoj je posijao pšenicu. Oko 09,00 sati automobilom „Zastava 750“ s kojim je upravljao xxxxxxxxxxxxxxxxxxx krenuli su iz Barilovića. Kod trgovine u Kosijerskom Selu automobil su zaustavile naoružane osobe obučene u vojnu uniformu i to Mučić Ljubinko i Potkrajac Đorđe. Bunčić je bio naoružan automatskom puškom, nožem i bombom, a Potkrajac s poluautomatskom puškom. Iz trgovine je izišao obučen u šarenu uniformu Malić Milić naoružan automatskom puškom i pištoljem, te im naredio da iziđu iz automobila, nakon što su izišli vratio se u trgovinu, te nekoga radio vezom obavijestio. Nakon 10-tak minuta do njih je stigao kombi Šumskog gospodarstva u kojem su se nalazili vozač Milovanović Mišo i još dvojica naoružanih ljudi obučenih u šarene uniforme. S kombijem su odvezeni u PS u Vojnić na ispitivanje. Oko 16,30 sati pošto su u stanici u Vojniću bili razdvojeni sreto se s xxxxxxxxxxxxxxxx, te vidio da isti ima modricu na licu. Oko 17,00 sati ponovo su s kombijem iz Vojnića dovezeni natrag do trgovine u Kosijerskom Selu. Tom prilikom ispred trgovine vidio je više mještana, a prepoznao je Kosijer Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružanog automatskom puškom s dvije bombe za pasom, Milovanović Bogdana, brata od doktoričinog muža obučenog u vojnu uniformu naoružanog poluautomatskom puškom, Barić Vladu obučenog u vojnu uniformu, naoružanog  poluautomatskom puškom, Potkrajac Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružanog automatskim pištoljem, Gazibara Milana obučenog u vojnu uniformu, naoružanog poluautomatskom puškom, a za pasom je imao bombu, te Karamarković Dragića obučenog u vojnu uniformu, naoružanog automatskom puškom.

 

 

Nakon kraćeg razgovora s Malićem koji ga je pitao: „Kako ti je sad, je li ti to trebalo,“ zajedno s xxxxxxxxxxxxxxxxx njegovim automobilom nastavio put do Barilovića, gdje su nakon toga zajedno otišli u gostionu na piće.

 

Ovl. službena osoba:

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

 

Broj: 511-05-11/1-5- K-53 1992.god.

Datum: 18.02.1992.godine

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxx zanimanje rođen   godine, boravište – prebivalište

je dana  07. 08. 1991. godine u  prostorijama PS Duga Resa

u vezi s krivičnim djelom iz čl. 236 f  KZ RH

dao ovlaštenoj osobi PS Duga Resa

slijedeće obavijesti:

Dana 06. 08. 1991. godine oko 09,00 sati uputio se s xxxxxxxxxxxxxxxx u selu Dubrave prema Dugom Dolu da obiđe i pogleda u kakvom je stanju zemlja koju ima u svom vlasništvu a na kojoj je posijana pšenica. Kod trgovine u Kosijerskom Selu u njegovom automobilu „Zastava 450“ kojim su se kretali zaustavljeni su od strane naoružanih osoba koje su prepoznali. Zaustavili su ih Bunčić Ljubinko, i Potkrajac Đorđe, koji su imali oružje u rukama. Bunčić je bio u vojnoj uniformi, naoružan automatskom puškom, nožem i bombom, a Potkrajac s puškom M-48. Kad su ih zaustavili iz trgovine je izišao obučen u šaru uniformu Malić Mile, naoružan automatskom puškom i pištoljem te im naredio da iziđu iz automobila. Nakon 10-tak minuta ispred trgovine stigao je kombi s vozačem i dvojicom naoružanih ljudi obučenih u šarene uniforme. S kombijem su ih odvezli u vojnić u Policijsku stanicu, gdje je vršeno ispitivanje. Prilikom ispitivanja od jednog inspektora dobio je šamar, a ispitivao ga je o tome koliko ima policije u Bariloviću, te da li surađuje sa MUP-om. Zajedno su ih oko 17,00 istim kombijem dovezli natrag do trgovine u Kosijerskom Selu, a kao vozača kombija prepoznao je Milovanović Mišu, bivšeg zatvorskog čuvara iz Karlovca, s sada penzionera. Ispred trgovine u Kosijerskom Selu prepoznao je Milovanović Bogdana, obučenog u vojnu uniformu s poluautomatskom puškom koju je držao u ruci, Kosijer Đorđa koji je bio obučen u vojnu uniformu, naoružan automatskom puškom s dvije bombe za pasom, Karamarković Dragana obučeno u vojnu uniformu, naoružanog automatskom puškom, Potkrajac Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružan poluautomatskom puškom, Barić Vlado, naoružan automatskom puškom, Potkrajac Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružan poluautomatskom puškom, Barić Vlado, naoružan automatskim pištoljem, te Gazibara Milana obučeno u vojnu uniformu naoružanog poluautomatskom puškom, a za pasom je imao jednu bombu.

Nakon kratkog razgovora s Malić Miletom svojim automobilom odvezao je xxxxxxxxxxxxxx u Barilović.

Ovl. službena osoba:

 


 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT-84/92

 

Karlovac, 22. travnja 1992.godine

ZC/JK

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 2 u vezi članka 158 stavak 1 i 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske stanice Duga Resa sa zahtjevom da se provede istraga

 

Protiv

 

BOGDANA MILOVANOVIĆ, sin Janka i Sofije, rođ. Kozlina,

rođ. 07.04.1948. u Duga Resi, gdje i prebiva, Kosijersko Selo

br. 5, držav. Hrvatske

 

jer postoji osnovana sumnja da je :

 

tokom kolovoza 1991. godine u Kosijerskom Selu, SO Duga Resa, u cilju nasilnog rušenja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske, u trenutku oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija radi otcjepljenja djelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim stražama u navedenom mjestu gdje je i vršio kontrolu ulaska i izlaska u mjesto radi sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske, te je bespravno lišavao slobode civile Hrvatske nacionalnosti koji su zatim odvoženi na ispitivanje u Policijsku stanicu u Vojnić.

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnoga i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stav 1 KZ RH,

 

 

R a z l o z i

Policijska stanica Duga Resa je podnijela prijavu protiv Milovanović Bogdana radi krivičnog djela pobliže opisanog u izreci ovog zahtjeva.

Osnovana sumnja da je Milovanović Bogdan počinio krivično djelo oružane pobune na način kako se opisuje u izreci zahtjeva proizlazi iz službene zabilješke o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, koji su u kolovozu 1991.g. u Kosijerskom selu bili zaustavljeni od strane prijavljenog, koji je vršio kontrolu ulaska i izlaska u to mjesto, bio naoružan, a nakon toga su odvedeni na ispitivanje u Policijsku stanicu u Vojnić. Osumnjičeni je bio pripadnik naoružanih nelegalnih – paravojnih neprijateljskih formacija, čiji je zadatak bio odcjepljenje djelova teritorija RH  i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”. Zbog toga se može zaključiti da postoje sumnje da je počinjeno ovo kriv. djelo, pa je valjalo podići ovaj zahtjev koji je opravdan i na zakonu osnovan.

 

Prilog: spis

 

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA:

Zdravko Car

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio 54/92-2

 

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu po istražnom sucu – predsjedniku suda Juraj Boljkovcu, u kriv. predmetu protiv MILOVANOVIĆ BOGDANA, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH, odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage Vojnog tužiteljstva Karlovac br. Kt 84/92 od 22. travnja 1992, temeljem čl. 159, st. 1. i 2. ZKP,

 

 

R i j e š i o   j e.

 

Provest će se istraga protiv:

 

MILOVANOVIĆ BOGDANA, sina Janka i Sofije, r. Kozlina,

rođ. 07.04.1948. u Duga Resi, gdje i prebiva, Kosijersko Selo br. 5,

drž. RH

 

zbog osnovane sumnje da je:

tokom kolovoza 1991. godine u Kosijerskom Selu, SO Duga Resa, u cilju nasilnog rušenja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske, u trenutku oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija radi otcjepljenja djelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim stražama u navedenom mjestu gdje je i vršio kontrolu ulaska i izlaska u mjesto radi sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske, te je bespravno lišavao slobode civile Hrvatske nacionalnosti koji su zatim odvoženi na ispitivanje u Policijsku stanicu u Vojnić.

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnoga i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stav 1 KZ RH,

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv MILOVANOVIĆ BOGDANA, zbog osnovane sumnje da je počinio kriv. djelo oružane pobune iz čl. 236 f st. 1 KZRH, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

Osumnjičeni nije ispitivan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio kriv. djelo za koje se optužuje proizlazi iz kriv. prijave PS Duga Resa i službenih zabilješki o obavljenim informativnim razgovorima, pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka, potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protekom vremena provođenja dokaza i prikupljanje drugih podataka bilo onemogućeno ili baren znatno otežano.

Karlovac, 18. lipnja 1992.

 

Istražni sudac

Predsjednik suda:

Juraj Boljkovac

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio. 54/92-6

N A R E D B A

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju u kriv. predmetu protiv okr. Milovanović Bogdana, zbog kriv. djela iz čl. 236 f. st. 1 KZ RH-a,

 

N a r e d i o   j e :

 

I.          Temeljem čl. 551. st. 1. i 2. ZKP-a, o d r e đ u j e  s e  i z d a v a n j e   t j e r a l i c e , protiv:

 

Okr. MILOVANOVIĆ BOGDANA, sina Janka i Sofije, rođ. Kozlina,

rođ. 07.04.1948.god. u Duga Resi, gdje i prebiva,

Kosijersko Selo kbr.5, Srbina, drž. RH

 

Protiv kojeg je rješenjem ovoga suda br. Kio. 54/92-2 od 18.06.1992.godine određeno provođenje istrage, zbog kriv. djela iz čl. 236. f. st. 1 KZ RH-a, a koji se nalazi u bijegu, te protiv kojeg je Rješenjem ovoga suda br. Kio. 54/92-5 od 25.6.1992.god. određen pritvor.

II          Nakon lišenja slobode okrivljenog je potrebno dovesti, u radno vrijeme, u Vojni sud Karlovac, a u vrijeme kada sud ne radi, u Okružni zatvor Karlovac, Haulikova br. 1.

III        Temeljem čl. 554.st. 1. ZKP-a, ovu naredbu izvršiti će PU Karlovac.

U Karlovcu, 25. lipnja 1992.god.

 

 

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNIK SUDA:

Juraj Boljkovac

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -