- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Duga Resa – KA-0011

 

REPUBLIKA HRVATSKA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5- K-51-1992.

Datum 19. 2. 1992.

 

O K R U Ž N O M  JAVNOM  TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

Bunčić Ljubinko otac Bunčić Mile i majka Bunčić Dušanka rođene Bunčić

rođen dana 05. 09. 1967. u M. Kozinac, općina Duga Resa SR Hrvatska, stanuje u M. Kozinac broj 12, općina Duga Resa

Od početka neposredne ratne ugroženosti Republike Hrvatske te ratnim operacijama vođenih 1991. godine na području SO Duga Resa prijavljeni se aktivno uključio  u oružanu pobunu gdje se priključio odmetnicima smještenim s desne strane rijeke Korane.

 

Gore opisanim postoji osnovana sumnja da je prijavljeni počinio krivično djelo opisano u čl. 236 f KZ RH.

Obavljeni informativni razgovor s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx u vidu službene zabilješke dostavljamo vam na korištenje.

 

Prilog: 1.-

ZAPOVJEDNIK PS:

Dragutin Mataković

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5- K-51-1992.

Datum 18. 2. 1992.

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxx zanimanje radnik rođen  . godine, boravište – prebivalište

je dana 7. 08. 1991. godine u prostorijama PS Duga Resa

u vezi s krivičnim djelom iz čl. 236 f KZ RH

dao ovlaštenoj osobi PS Duga Resa

slijedeće obavijesti:

 

Dana 06.08. 1991. godine prijatelj xxxxxxxxxxxxxxx zamolio ga je da s njime prođe u selo Dubrave preko rijeke Korane obići njegovu zemlju na kojoj je posijao pšenicu. Oko 09,00 sati automobilom „Zastava 750“ s kojim je upravljao xxxxxxxxxxxxxxxxxxx krenuli su iz Barilovića. Kod trgovine u Kosijerskom Selu automobil su zaustavile naoružane osobe obučene u vojnu uniformu i to Mučić Ljubinko i Potkrajac Đorđe. Bunčić je bio naoružan automatskom puškom, nožem i bombom, a Potkrajac s poluautomatskom puškom. Iz trgovine je izišao obučen u šarenu uniformu Malić Milić naoružan automatskom puškom i pištoljem, te im naredio da iziđu iz automobila, nakon što su izišli vratio se u trgovinu, te nekoga radio vezom obavijestio. Nakon 10-tak minuta do njih je stigao kombi Šumskog gospodarstva u kojem su se nalazili vozač Milovanović Mišo i još dvojica naoružanih ljudi obučenih u šarene uniforme. S kombijem su odvezeni u PS u Vojnić na ispitivanje. Oko 16,30 sati pošto su u stanici u Vojniću bili razdvojeni sreto se s xxxxxxxxxxxxxxxx, te vidio da isti ima modricu na licu. Oko 17,00 sati ponovo su s kombijem iz Vojnića dovezeni natrag do trgovine u Kosijerskom Selu. Tom prilikom ispred trgovine vidio je više mještana, a prepoznao je Kosijer Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružanog automatskom puškom s dvije bombe za pasom, Milovanović Bogdana, brata od doktoričinog muža obučenog u vojnu uniformu naoružanog poluautomatskom puškom, Barić Vladu obučenog u vojnu uniformu, naoružanog  poluautomatskom puškom, Potkrajac Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružanog automatskim pištoljem, Gazibara Milana obučenog u vojnu uniformu, naoružanog poluautomatskom puškom, a za pasom je imao bombu, te Karamarković Dragića obučenog u vojnu uniformu, naoružanog automatskom puškom.

Nakon kraćeg razgovora s Malićem koji ga je pitao: „Kako ti je sad, je li ti to trebalo,“ zajedno s xxxxxxxxxxxxxxxxx njegovim automobilom nastavio put do Barilovića, gdje su nakon toga zajedno otišli u gostionu na piće.

Ovl. službena osoba:

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5- K-51-1992.

Datum 18. 2. 1992.

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxx zanimanje rođen   godine, boravište – prebivalište

je dana  07. 08. 1991. godine u  prostorijama PS Duga Resa

u vezi s krivičnim djelom iz čl. 236 f  KZ RH

dao ovlaštenoj osobi PS Duga Resa

slijedeće obavijesti:

Dana 06. 08. 1991. godine oko 09,00 sati uputio se s xxxxxxxxxxxxxxxx u selu Dubrave prema Dugom Dolu da obiđe i pogleda u kakvom je stanju zemlja koju ima u svom vlasništvu a na kojoj je posijana pšenica. Kod trgovine u Kosijerskom Selu u njegovom automobilu „Zastava 450“ kojim su se kretali zaustavljeni su od strane naoružanih osoba koje su prepoznali. Zaustavili su ih Bunčić Ljubinko, i Potkrajac Đorđe, koji su imali oružje u rukama. Bunčić je bio u vojnoj uniformi, naoružan automatskom puškom, nožem i bombom, a Potkrajac s puškom M-48. Kad su ih zaustavili iz trgovine je izišao obučen u šaru uniformu Malić Mile, naoružan automatskom puškom i pištoljem te im naredio da iziđu iz automobila. Nakon 10-tak minuta ispred trgovine stigao je kombi s vozačem i dvojicom naoružanih ljudi obučenih u šarene uniforme. S kombijem su ih odvezli u vojnić u Policijsku stanicu, gdje je vršeno ispitivanje. Prilikom ispitivanja od jednog inspektora dobio je šamar, a ispitivao ga je o tome koliko ima policije u Bariloviću, te da li surađuje sa MUP-om. Zajedno su ih oko 17,00 istim kombijem dovezli natrag do trgovine u Kosijerskom Selu, a kao vozača kombija prepoznao je Milovanović Mišu, bivšeg zatvorskog čuvara iz Karlovca, s sada penzionera. Ispred trgovine u Kosijerskom Selu prepoznao je Milovanović Bogdana, obučenog u vojnu uniformu s poluautomatskom puškom koju je držao u ruci, Kosijer Đorđa koji je bio obučen u vojnu uniformu, naoružan automatskom puškom s dvije bombe za pasom, Karamarković Dragana obučeno u vojnu uniformu, naoružanog automatskom puškom, Potkrajac Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružan poluautomatskom puškom, Barić Vlado, naoružan automatskom puškom, Potkrajac Đorđa obučenog u vojnu uniformu, naoružan poluautomatskom puškom, Barić Vlado, naoružan automatskim pištoljem, te Gazibara Milana obučeno u vojnu uniformu naoružanog poluautomatskom puškom, a za pasom je imao jednu bombu.

Nakon kratkog razgovora s Malić Miletom svojim automobilom odvezao je xxxxxxxxxxxxxx u Barilović.

Ovl. službena osoba:


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

KT-51/92

Karlovac, 22. travnja 1992. godine

ZC/JK

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Temeljem člana 45 stav 2 točka 2 u vezi člana 158 stav 1 i 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) podnosim zahtjev za provođenje istrage

Protiv

 

LJUBINKA BUNČIĆ, sin Mile i

Dušanke, rođ. Bunčić, rođ. 5. 9. 1967. u

Duga Resi, gdje i prebiva, Mali Kozinac

kbr. 12, držav. Hrvatske,

 

 

jer postoji osnovana sumnja da je:

 

tokom kolovoza 1991. godine u Kosijerskom selu, SO Duga Resa, u namjeri nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske, a u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i drugih neprijateljskih formacija radi odcjepljenja dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranja tzv. „SAO Krajine“, dobrovoljno pristupio nelegalnim naoružanim stražama u navedenom mjestu, te je vršio kontrolu ulaska i izlaska u to mjesto radi sprečavanja dolaska legalnih snaga Republike Hrvatske, a također je bespravno lišavao slobode civile Hrvatske nacionalnosti koji su zatim odvoženi u Policijsku stanicu u Vojnić,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH.

 

R a z l o z i

 

Policijska stanica Duga Resa je podnjela prijavu protiv Bunčić Ljubinka, radi opisanog krivičnog djela.

Osnovana sumnja da je Bunčić Ljubinko ostvario bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune proizlazi iz službene zabilješke o obavljenim informativnim razgovorima sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, koji su bili zaustavljeni u kolovozu 1991. g. u Kosijerskom selu upravo po osumnjičenom koji je vršio kontrolu na cesti i stražu u navedenom mjestu, a nakon toga su bili odvedeni u Policijsku stanicu  u Vojnić na ispitivanje. Osumnjičeni je bio pripadnik nelegalnih neprijateljskih formacija, bio je bespravno naoružan, a tim formacijama je cilj odcjepljenje djelova RH i stvaranje tzv. „SAO Krajine“, a namjera im je bila i nasilno obaranje društvenog i državnog ustrojstva RH.

Zbog toga su zastupljeni bitni elementi navedenog krivičnog djela, pa je valjalo podići ovaj zahtjev koji je opravdan i na zakonu osnovan.

 

Prilog: spis

 

ZAMJENIK JAVNOG TUŽITELJA

Zdravko Car


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj Kio 53/92-2

 

 

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Juraj boljkovcu, u kriv. predmetu protiv BUNČIĆ LJUBINKA, zbog kriv. djela iz čl. 236. f. st. 1. KZRH, odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage Vojnog tužiteljstva Karlovac br. Kt 51/92 od 22. travnja 1992. g., temeljem čl. 159. st. 1.

 

r i j e š i o    j e:

 

Provest će se istraga protiv:

 

BUNČIĆ LJUBINKA, sina mile i Dušanke, r. Bunčić, rođ. 1.9.1967. u Duga Resi,

gdje i prebiva, Mali Kozinac br. 12, drž. RH

 

zbog osnovane sumnje da je:

tokom kolovoza 1991. g. u Kosijerskom selu, SO Duga Resa, u namjeri nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva RH, a u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i drugih neprijatejlskih formacija radi otcjepljenja dijelova teritorija RH i stvaranja tzv. „SAO Krajina“, dobrovoljno pristupio nelegalnim naoružanim stražama u navedenom mjestu, te je vršio kontrolu ulaska i izlaska u to mjesto radi sprečavanja dolaska legalnih snaga RH, a također je bespravno lišavao slobode civile hrvatske nacionalnosti koji su zatim odvoženi u policijsku Stanicu Vojnić,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti RH,

pa da je time počinio kriv. djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236. f. st. 1. KZRH.

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv BUNČIĆ LJUBINKA, zbog osnovane sumnje, da je počinio kriv. djelo oružane pobune iz čl. 236. f. st. 1. KZRH, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

Osnovana je sumnja da je osumnjičeni počinio kriv. djelo za koje se optužuje proizlazi iz kriv. prijave PS Duga Resa i službenih zabilješki o obavljenim informativnim razgovorima, pa je stoga, radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka, potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da

bi protekom vremena provođenje dokaza i prikupljanje drugih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

 

Karlovac, 18. lipnja 1992.

 

Istražni sudac:

Predsjednik suda:

Juraj Boljkovac

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj Kio 53/92-2

 

 

N A R E D B A

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju u kriv. predmetu protiv okr. BUNČIĆ LJUBINKA, zbog kriv. djela iz čl. 236-f. st. 1. KZ RH-a,

 

n a r e d i o    j e :

 

I – Temeljem čl. 551. st. 1. i 2. ZKP-a   o d r e đ u j e    s e    i z d a v a n j e

t j e r a l i c e ,  protiv:

okr. BUNČIĆ LJUBINKA, sina Mile i Dušanke, rođ. Bunčić, rođ. 1.9.1967. god. u

Duga Resi, s poljednjim poznatim prebivalištem u Duga Resi, M. Kozinac kbr. 12, Srbina, drž. RH.

protiv kojeg je Rješenjem ovoga suda br. Kio. 53/92-2 od 18. lipnja 1992. god. određeno provođenje istrage, zbog kriv. djela iz čl. 236-f.st.1. KZ RH-a i koji se nalazi u bijegu, te protiv kojeg je iz tog razloga rješenjem ovog suda br. Kio. 53/92-5 od 25. lipnja 1992. god, temeljem čl. 191. st. 2. toč. 1. ZP-a određen pritvor.

II – Nakon lišenja slobode okr. Bunčić Ljubinka, potrebno je dovesti, u radno vrijeme u Vojni sud  Karlovac, a u vrijeme kada sud ne radi, u Okružni zatvor Karlovac, Haulikova br. 1.

III – Temeljem čl. 554. st. 1. ZKP-a, ovu naredbu izvršiti će PU Karlovac.

U Karlovcu, 25. lipnja 1992. god.

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNIK SUDA:

Juraj Boljkovac

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -