- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Duga Resa – KA-0010

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5- K-47-1992.

Datum 19. 2. 1992.

 

O K R U Ž N O M  JAVNOM  TUŽIOCU

 

 

 

K A R L O V A C

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

Končalović Anđelko otac Končalović Danilo i majka Končalović Ljuba rođene Kozlina

rođen dana 12. 1. 1967. u Donji Skrad, općina Duga Resa SR Hrvatska, stanuje u Donji Skrad broj 59, općina Duga Resa

 

Od početka neposredne ratne ugroženosti Republike Hrvatske te ratnim operacijama vođenih 1991. godine na području SO Duga Resa prijavljeni se aktivno uključio u oružanu pobunu gdje se priključio odmetnicima smještenim s desne strane rijeke Korane.

Gore opisanim postoji osnovana sumnja da je prijavljeni počinio krivično djelo opisano u čl. 236 f KZ RH.

Obavljeni informativni razgovor s xxxxxxxxxxxxxxxxxx u vidu službenih zabilješki dostavljamo vam na korištenje.

 

Prilog: 2..

ZAPOVJEDNIK PS:

Dragutin Mataković

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5- K-47.1992.

Datum 18. 2. 1992.

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

je dana 10. 08. 1991. godine u prostorijama PS Duga Resa

u vezi s krivičnim djelom iz čl. 236 f KZ RH

dao ovlaštenoj osobi PS Duga Resa

slijedeće obavijesti:

 

Pošto je odjavio teretno vozilo više ne radi kao privatni prevoznik, isključivo se bavi poljoprivredom u Malom Kozincu. Unatrag 15 dana zbog političke situacije u zemlji zajedno sa susjedima drži noćne straže okolo kuće kojom prilikom su svi naoružani lovačkim puškama, jer su i svi članovi lovačkog društva. Napominje da se iz okolnih mjesta, a naročito iz Kosijerskog Sela skupila grupa ljudi koje predvodi Malić Milić zv. Mile koji su naoružani automatskim oružjem i obučeni u uniforme SMB boje, vojnog porijekla. Pored Malića u grupi se nalaze Mačešić Branko, Potkrajac Đorđe, Barić Vlado, Karamarković Dragan i još neki koje ne poznaje. Tvrdi da se isti nazivaju Martićevcima i znade da vrše kontrolu cesta i postavljaju straže. Dana 09. 08. 1991. godine zaustavljen je u Kosijerskom Selu kod raspela od strane Malić Mile kada se s osobnim vozilom vraćao iz mjesta Kestenak. Malić se nalazio sam na cesti, a pretpostavlja da su ostali bili u obližnjem žbunju. Marić je bio naoružan automatskom puškom, a imao je i bombu za pasom. Znade da je Malić organizator obrane, te da je njegov pomoćnik Končalović Anđelko koji gotovo svakodnevno putuje u Vojnić na nekakve dogovore.

Ovl. službena osoba:


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5- K-47.1992.

Datum 18. 2. 1992.

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

je dana 13. 08. 1991. godine u prostorijama PS Duga Resa

u vezi s krivičnim djelom iz čl. 236 f KZ RH

dao ovlaštenoj osobi PS Duga Resa

slijedeće obavijesti:

 

Dana 06. 08. 1992. godine oko 18,00 sati ispred trgovine u Kosijerskom Selu vidio je Končalović Anđelka obučenog u vojnu uniformu, te naoružanog automatskom puškom dok je za pasom imao pištolj „Škorpion“. Znade da je Končalović komandant obrane Kosijersko sela, te da raspoređuje stražu u Skradu, Kosincu i Kosijerskom Selu. Kako je čuo od mještana Končalović je povezan s nekim ljudima u Vojniću gdje se nalazi glavni štab za obranu, te direktno u Vojniću dobiva naređenja kako da organizira obranu u Kosijerskom Selu.

 

Ovl. službena osoba:


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-87/92

 

Karlovac, 21. travnja 1992. godine

CZ/JK

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske stanice Duga Resa sa zahtjevom da se temeljem članka 45 stavak 2 točka 2 u vezi članka 158 stavak 1 i 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) provede istraga

protiv

ANĐELKA KONČALOVIĆ, sin Danila

i Ljube rođ. Kozlina, rođ. 2.1.1967. u

Duga Resi, gdje i prebiva Donji Skrad,

kbr. 59, držav. Republike Hrvatske,

 

jer postoji osnovana sumnja da je:

 

tokom kolovoza 1991. godine na području SO Duga Resa, u cilju nasilnog rušenja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske, a u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i pripadnika drugih neprijateljskih formacija radi otcjepljenja pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranja tzv. „SAO Krajina“ dobrovoljno se uključio u nelegalne oružane formacije tzv. „Martićevci“, u Kosijerskom selu, SO Duga Resa, te je organizirao vršenje kontrole cesta i straže na postavljenim barikadama na prilazima tom mjestu u namjeri sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske,

dakle, kao organizator sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom –

označeno u članku 236 f stavak 1 i 2 KZ RH, a kažnjivo po stavku 2 istog zakonskog propisa,

R a z l o z i

 

Policijska stanica Duga Resa podnijela je prijavu protiv Končalović Anđelka radi krivičnog djela pobliže opisanog u izreci ovog zahtjeva.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni organizator postavljanja barikada te vršenja kontrole cesta i straža na prilazima Kosijerskom selu, SO Duga Resa, a u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga RH proizlazi iz službenih zabilješki o obavljenim informativnim razgovorima sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, koji su vidjeli osumnjičenoga kao pripadnika tzv. „Martićevaca“. Toj grupaciji je cilj rušenje državnog i društvenog ustrojstva RH, a također i odcjepljenje dijelova teritorija RH u cilju stvaranja tzv. „SAO Krajine“. Zbog toga smatram da postoje svi osnovi za sumnju da je počinjeno ovo krivično djelo zbog čega je valjalo podići ovaj zahtjev koji je opravdan i na zakonu osnovan.

Prilog: spis

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio. 55/92-7

 

 

 

N A R E D B A

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv okr. Končalović Anđelka, zbog kriv. djela iz čl. 236-f.st.1. KZ RH-e,

 

N a r e d i o   j e :

 

I – temeljem čl. 551. st. 1. i 2 ZKP-a,  o d r e đ u j e    s e    i z d a v a n j e

t j e r a l i c e , protiv:

 

okr. KONČALOVIĆ ANĐELKA, sina Danila i Ljube rođ. Kozlina rođ. 2. 1. 1967.

god. u Duga Resi, gdje i prebiva, D. Skrad kbr. 59., Srbina, drž. RH

 

protiv kojeg je rješenjem ovog suda br. Kio. 55/92-2 od 18. 6.  1992. god. određeno provođenje istrage, zbog kriv. djela iz čl. 236-f. st. 1. KZ RH-a, a koji se nalazi u bijegu, te protiv kojeg je rješenjem ovoga suda br. Kio. 55/92-6 od 25. lipnja 1992. god. određen pritvor, temeljem čl. 191. st. 2. toč. 1. ZKP-a.

II – nakon lišenja slobode, okrivljenog je potrebno dovesti, u radno vrijeme, u Vojni sud karlovac, a u vrijeme kada sud ne radi, u Okružni zatvor Karlovac, Haulikova br. 1.

III- Temeljem čl. 554. st. 1. ZKP-a, ovu naredbu izvršiti će PU Karlovac.

 

U Karlovcu, 25. lipnja 1992. god.

 

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNIK SUDA:

Juraj Boljkovac

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -