- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Duga Resa – KA-0009

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-10-CD-K-107/92.

Datum 25. 03. 1992.

 

O K R U Ž N O M   JAVNOM  TUŽIOCU

 

 

 

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

VILENICA DRAGAN otac Savo Vilenica

rođen dana 30. 04. 1946. u Starom selu , općina Vrginmost SR Hrvatska ,

stanuje u Duga Resi ,  ulica J. Rendulić broj 8 , općina Duga Resa , narodnost Srbin, zanimanje pol. inspektor , porodične prilike oženjen, 1. dijete , završio je V S S

 

Postoji osnovana sumnja da je prijavljeni Vilenica Dragan počinio krivično djelo iz lč. 236. f. KZ-a RH-e – oružane pobune – što je dana 27.08.1991. godine kao djelatnik MUP-a RH-e, PU Karlovac, PS-e Duga Resa napustio posao, a zatim dobrovoljno pristupio miliciji tzv. „SAO KRAJINE“ te svojim djelovanjem ugrozio ustavom utvrđeno državno ustrojstvo i sigurnost Republike Hrvatske.

Prikupljenim obavijestima utvrđeno je da je početkom 8. mjeseca 1991. godine kada su djelatnici srpske nacionalnosti organizirano napustili posao prijavljeni otišao na bolovanje, a nakon gore navedenog datog otkaza pristupio je miliciji tzv. „SAO KRAJINE“ u mjestu Vrginmostu. Prilikom datog otkaza u PS-i Duga Resa prijavljeni prilikom razduživanja sa zaduženom opremom nije predao službenu iskaznicu, pištolj /službeno zadužen/ marke „ČZ“ cal. 7,65 mm tv. broja J-35407, 50. komada municije cal. 7,65 mm, futrolu za pištolj, kožni remen za hlače, patrolnu torbicu, gumenu palicu, sredstva za vezivanje, službenu pištaljku, pribor za jelo i kožni kaput već je navedene predmete ponio sa sobom što ukazuje da je sa ostalim djelatnicima srpske nacionalnosti smišljeno, tajno i organizirano planirao prijelaz u neprijateljske redove.

 

Otuđivanjem gore navedenih predmeta prijavljeni je MUP-a RH-e, PU Karlovac, PS-i Duga Resa počinio materijalnu štetu u iznosu od oko 2.000.- HRD. Također napominjemo da je navedeni iznos obračunat po internom cjeniku MUP-a RH-e / nabava bez poreskih obaveza / od 1991. godine.

U prilogu vam dostavljamo službenu zabilješku o obavljenom informativnom razgovoru sa Grašak Josipom.

Na osnovu prikupljenih obavijesti postoji osnovana sumnja da je prijavljeni vielnica Dragan počinio krivično djelo iz čl. 236.f. KZ-a RH-e te vam prikupljeni materijal dostavljamo na uvid i daljnje korištenje.

 

 

PRILOG: 1.-

 

 

ZAPOVJEDNIK PS-e:

Dragutin Mataković

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-10-CD-K-106/92.

Datum 19. 03. 1992.

 

O K R U Ž N O M JAVNOM  TUŽIOCU

 

 

 

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

PERO RUŠNOV otac Jose Rušnov

rođen dana 09. 05. 1956. u Vrginmostu , općina Vrginmost SR Hrvatska ,

stanuje u Vrginmostu , ulica Save Mrkalja broj 2 , općina Karlovac , narodnost Srbin, zanimanje pol. inspektor , porodične prilike oženjen, 2. djece

završio je V S S

 

Postoji osnovana sumnja da je prijavljeni Rušnov Pero počinio krivično djelo iz čl. 236. f. KZ-a RH-e – oružane pobune – što je dana 05. 08. 1991. godine kao djelatnik MUP-a RH-e, PU Karlovac, PS-e Duga Resa napustio posao, a zatim dobrovoljno pristupio miliciji tzv. „SAO KRAJINE“ te svojim djelovanjem ugrozio ustavom utvrđeno državno ustrojstvo i sigurnost Republike Hrvatske.

Prikupljenim obavijestima utvrđeno je da je nakon datog otkaza prijavljeni Rušnov Pero pristupio miliciji tzv. „SAO KRAJINE“ u mjestu Vrginmostu. Prilikom datog otkaza u PS-a Duga Resa prijavljeni prilikom razduživanja sa zaduženom opremom nije predao službenu iskaznicu već je istu ponio sa sobom što ukazuje da je sa ostalim djelatnicima srpske nacionalnosti smišljeno, tajno i organizirano planirao prijelaz u neprijateljske redove.

U prilogu vam dostavljamo službenu zabilješku o obavljenom informativnom razgovoru sa Grašak Josipom.

Na osnovu prikupljenih obavijesti postoji osnovana sumnja da je prijavljeni Rušnov Pero počinio krivično djelo iz čl. 236. f. KZ-a RH-e te vam prikupljeni materijal dostavljamo na znanje i daljnje korištenje.

PRILOG: 1.-

 

 

ZAPOVJEDNIK PS-e:

Dragutin Mataković

 


 

 

Broj Kio-147/92-4

Kio-198/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 26. kolovoza 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  Pero Rušnov i dr.

Zapisničar: Blaženka Čurjak

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1. KZ RH

Početak u 10,50 sati

 

 

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište:

Mjesto rođenja i godina starosti: 

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u rodu, nije u zavadnji

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozorena u smislu čl. 229. i čl.231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za vrijeme navedenog boravka na području Vrginmosta vidjela sam mnogo poznatih a i nepoznatih osoba koje su pristupile oružanim formacijama tzv. „Sao Krajina“ i koje su bile obučene u vojne uniforme JNA ili milicijske uniforme „SAO Krajina“, te naoružane raznim dugim i kratkim streljakčim naoružanjem,

U smislu sudjelovanja tih osoba u oružanoj pobuni poznato mi je tek toliko da su oni odlazili na položaje prema položajima HV i policije, te da su u selu držali naoružane noćne straže. ja se iz samo sela nisam micala, pa ne zna što se u okolini događalo. U samom selu nije se događalo ništa posebno, nije bilo nikakvih oružanih borbi, osim što su se noću držale naoružane straže i što su noću naoružani mještani patrolirali selom. Niti iz pričanja mještana ne znam ništa o samoj oružanoj pobuni, jer oni to preda mnom nisu govorili.

Okr. Rušnov Peru poznajem od ranije. Svojevremeno je radio kao inspektor u PS Duga Resa, a stanova o je u Karlovcu. Majka mu je rodom iz Pješćenice, kao i moj suprug, i tu u Pešćenici sagradio je obiteljsku kuću. Za vrijem boravak u Pješćenici vidjela sam ga puno puta, mogla bih reći gotovo svakodnevno. Bio je uvijek obučen u SMB uniformu JNA s bijelim opasačem, te naoružan pištoljem, Jedno vrijeme radio je u Vrginmostu, a zatim u samoj Pješćenici, kao vojni policajac. Naime, nakon nekog vremena ta jedinica vojne policije preselila se iz Vrginmosta u  Pješćenicu i imala sjedište u osnovnoj školi.  Da je okr. radio kao vojni policajac čula sam iz pričanja mještana, a to isto i sama zaključila na osnovu njegove uniforme te toga što je u stanicu milicije privodio mještane koji su odbijali ići na položaje. Jedne zgode povezao me je svojim automobilom iz Pješćenice u Vrginmost i tada je bio obučen i naoružan kao i obično, osim što sam tada vidjela da je an zadnjem sjedalu automobila imao AP.

Negdje krajem veljače ili početkom ožujka 1992. g. prešao je raditi iz Pješćenice u glinu, ali je i dalje ostao stanovati u Pješćenici, tako da je uglavnom svakodnevno putovao na posao u Glinu. Čula sam da je prelaskom u glinu počeo raditi u „Miliciji SAO Krajina“ u tom gradu, te da je „glavni“ u toj miliciji. Prelaskom u Glinu promijenio je i uniformu i nakon toga viđala sam ga u plavoj milicijskoj uniformi s oznakom na rukavu „milicija – SAO Krajina“. Imao je i oznake nekog čina, samo ne znam kakvog jer se u to ne razumijem. I dalje je bio u pravilu naoružan pištoljem.

Ništa drugo o njegovoj aktivnosti u sastavu spomenutih formacija ne znam, a isto tako ništa niti o nekim drugim aktivnostima u smislu oružane pobune protiv RH.

Okr. Rušnov Iliju također poznajem od ranije. I on je rodom iz Pješćenice,  .Svojevremeno je radio do odlaska u penziju u PU Karlovac, gdje je i stanovao, na Gazi u policijskoj zgradi.

Za vrijeme boravka u Pjeašćenici viđavala sam ga gotovo svakodnevno. Radio je u stanici milicije TO, koja je bila smještena u osnovnoj školi, da radi u vojnoj miliciji TO SAO Krajina zaključila sam an osnovu onog što ej radio tj. privodio je u stanici milicije one mještane koji su odbijali ići na položaj, a  i iz pričanja mještana, pa i iz razgovora sa njim i konačno iz njegove uniforme. Bio je obučen u SMB vojnu uniformu „JNA“ i imao je bijeli opasač. Redovito je bio naoružan pištoljem. Oznaku čina nije imao. Radio je cijelo vrijeme do mog odlaska iz Pješćenice tu u osnovnoj školi. U prvo vrijeme i stanovao ej u jednoj kući u Pješćenici, a kasnije je preselio u Vrginmost i iz Vrginmosta svakodnevno putovao u Pješćenicu.

Ništa pobliže o njegovoj pripadnosti nekoj od pobunjeničkih formacija TO ili „Milicije“ ne znam, a isto tako niti ništa drugo o njegovim aktivnostima u sastavu te formacije u smislu oružane pobune protiv RH.

To je sve što imam za iskazati.

Upozorena u smislu čl. 82. st. 1 ZKP zapisnik nije čitan.

Dovršeno u 11,30 sati.-

 

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                          Svjedokinja:

 

 


 

 

Broj Kio-147/92-5

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

GRAŠAK   JOSIP

sastavljen dana 26. kolovoza 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  Dragan Vilenica i dr.

Zapisničar: Blaženka Čurjak

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1. KZ RH

Početak u 11,40 sati

 

 

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: JOSIP GRAŠAK, sin Steve

Zanimanje i boravište: TT mohter, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mjesto rođenja i godina starosti: Rendulići, star 45 godina

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u rodu, nije u zavadnji

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

Prije početka ratnog sukoba radio sam kao građanska osoba u JNA u Karlovcu. Kad se moja jedinica povukla iz Karlovca na područje Vojnić  i ja sam sa njom otišao negdje u 10. mj. 1991. g. na područje Vojnića, gdje sam ostao sve do 28. 2. 1992. g. i za cijelo to vrijeme radio i dalje kao građanska osoba n službi u JNA. Radio sam kao monter i po svom poslu dosta se kretao po terenu.

I okr. Vilenica Dragana i II okr. Rušnov Peru poznajem vrlo dobro od ranije tj. još prije početka rata. Obojica su radili kao policajci u PS Duga Resa.

I okr. Vilenica Dragana vidio sam svega jednom, negdje u siječnju 1992. g. u Vojniću, na ulici. Bio je obučen u plavu milicijsku uniformu s oznakom „Milicija – SAO Krajina“ i naoružan pištoljem. Obzirom da ga poznajem pozdravio sam ga i htio s njim malo popričati, ali mi je on rekao da me ne poznaje i da ne zna tko sam, tako da s njim nisam niti pričao. Ništa drugo o njemu u smislu pripadnosti nekoj od neprijateljskih oružanih formacija i o njegovom sudjelovanju u oružanoj pobuni protiv RH u sastavu te formacije ne znam.

II okr. Rušnov Peru također sam vidio samo jednom i to isto negdje u siječnju 1992.g- na jednom od kontrolnih punktova, na cesti između Tušilovića i vojnića. Kontrolirali su promet zajedno s još petoricom drugih uniformiranih osoba. Zaustavljali su vozila i kontrolirali ih, pa su tako i zaustavili mene. Međutim, kako me poznaje, mene nije kontrolirao, već me samo pozdravio i propustio. Tada je bio obučen u neku uniformu, samo nisam siguran da li vojnu ili milicijsku, U ruci je imao tablicu „Stop“ i bio naoružan automatskom puškom te pištoljem. Niti o njemu u smislu sudjelovanja u oružanoj pobuni protiv RH ne znam ništa drugo.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1 ZKP zapisnik nije čitan.

Dovršeno u 12,15 sati.

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                          Svjedok:


Broj Kio-147/92-6

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 26. kolovoza 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  Vilenica Dragan i dr.

Zapisničar: Blaženka Čurjak

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1. KZ RH

 

 

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište:

Mjesto rođenja i godina starosti:  

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u rodu, nije u zavadnji

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

Opomenut u smislu lč. 229 i 231 st. 1 ZKP iskazuje:

 

Od 1.9.1991. g. zapovjednik sam PS Duga Resa. Sredinom prošle godine 10-etorica djelatnika PS Duga Resa napustila je svoj posao. Služba u PS D.Resa okr. Gvozdenović Nikoli, Bjelobaba Đuri, Borić Željku, Ivković Bori, Miličević Peri, Mrkobrada Mirku, Zirić Jovi i Rušnov Peri prestali je na njihov vlastiti zahtjev, dok su okr. Crevar Milan i Vilenica Dragan jednostavno napustili posao u PS D.Resa i pri tome za sebe zadržali oružje i streljivo s kojim su bili zaduženi kao djelatnici PS D.Resa.

nakon toga svi oni napustili su svoja dotadašnja prebivališta i nekuda otišli, najvjerovatnije negdje na okupirano područje tzv. „SAO Krajina“.

Meni na osnovu osobnog zapažanja nije poznato kuda su oni otišli, te što rade nakon napuštanja svojih radnih mjesta u PS D.Resa pa prema tome na osnovu toga ne znam da li su se oni priključili tzv. „Milicija SAO Krajina“ ili nekoj drugoj neprijateljskoj vojnoj formaciji te kvazitvorevine a isto tako ništa ne znam niti o njihovom učestvovanju u oružanoj pobuni protiv RH.

Samo na osnovu operativne obrade ove PS i iz drugih pričanja znam, odnosno došao sam do podataka da se svi oni danas nalaze na okupiranom području tzv. „SAO Krajina“, te da su se priključili u milicije pojedinih općina na tom području tj. Vojnića, Vrginmosta i Slunja, da rade svoj policijski, odnosno bolje rečeno njihov milicijski posao i da u sastavu tih formacija sudjeluju u oružanoj pobuni protiv RH.

To je sve što imama za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1 ZKP zapisnik nije čitan.-

 

Dovršeno u 15,30 sati.-

 

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                          Svjedok:


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ: KT-320/92

Karlovac, 9. rujna 1992. godine

ASM/MR

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP (NN br. 53/91), podižem

O P T U Ž N I C U

 

potiv

I okr. VILENICA DRAGANA, sina Save,

rođenog 30.4.1946. u Starom selu, SO Vrginmost, s posljednjim prebivalištem u Duga Resi, J. Rendulića kbr. 8, Srbina, drž. RH

 

II Okr. RUŠNOV PERE, sina Jose, rođenog

9.5.1956. god. u Vrginmostu, s posljednjim prebivalištem u Karlovcu, Save Mrkalja kbr. 2, Srbina, dražav. RH,

 

da su:

 

tokom 2. polovine 1991. god. pa nadalje, na području općine vojnić i Vrginmost, u cilju nasilnog obaranja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske, u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i pripadnika drugih neprijateljskih formacija, čiji je cilj bio otcijepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. „SAO Krajine“, kao djelatnici policijske stanice Duga Resa samovoljno napustili posao, a pritom I okr. Vilenica Dragan zadržao u sebe oružje i streljivo kojim je bio zadužen, te potom pristupili nelegalnim oružanim formacijama tzv. „Milicije SAO Krajine“, zadužili odr. oružje s pripadajućim streljivom te sudjelovali u akcijama upravljanim protiv Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovali u  oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske,

pa da su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH.

 

Stoga

 

P r e d l a ž e m

1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna javna rasprava,

2.  da se na glavnoj raspravi pozovu i saslušaju kao svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

3. predlažem da se I okr. Vilenica Draganu i II okr. Rušnov Peru temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) sudi u odsutnosti.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska stanica Duga Resa prijavila je I okr. Vilenica Dragana i okr. Rušnov Peru, da su počinili krivično djelo činjenično i pravno opisanog u dispozitivu optužnice.

Protiv I okr. Vilenica Dragana i II okr. Rušnov Pere provedena je istraga.

xxxxxxxxxxxxxxxx saslušana kao svjedok iskazala je da je od početka listopada  1991. pa do 16.4.1992. god. boravila na području Općine Vrginmost, u selu Pješčanica kod svog supruga i njegovog oca. U vrijeme boravka na području Vrginmosta, da je vidjela dosta poznatih i nepoznatih osoba, koje su pristupile oružanim formacijama tzv. „SAO Krajina“, te bili obučeni u SMB ili milicijske uniforme „SAO Krajina“.

II okr. Rušnov Peru poznaje od ranije, a koji je prije radio kao inspektor u Policijskoj stanici Duga Resa i stanovao u Karlovcu .majka da je iz Pješćanice i da ga je za vrijeme svoga boravka u Pješčanici vidjela više puta i uvijek da je bio obučen u SMB uniformu s bijelim opasačem, te naoružan pištoljem. Jedno vrijeme da je radio u Vrginmostu, a zatim u samoj Pješčanici kao vojni policajac. da je radio kao vojni policajac, to je zaključila na osnovu uniforme jer da je u stanicu Milicije u mjestu privodio mještane koji su odbijali ići na položaj. Krajem 2. ili početkom 3. mjeseca 1992. god. da je Ii okr. Rušnov Pero prešao iz Pješčanice raditi u Glinu, ali da je ostao stanovati u Pješčanici i da je svakodnevno putovao u Glinu. Da je čula da je u Glini počeo raditi u „Miliciji SAO Krajine“ i da je tamo „Glavni u toj Miliciji“. Po prelasku u Glinu da je Ii okr. promijenio uniformu i nakon toga da ga je viđala u plavoj milicijskoj uniformi sa oznakom na rukavu „Milicija SAO Krajina“.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok, iskazao je da se negdje od 10. mjeseca 1991. god. pa sve do 28.2l1992. god. nalazio na području Vojnića, da je radio kao građansko lice u službi u „JNA“ i radio kao monter, pa da se dosta kretao po terenu.

I okr. Vilenica Dragana i II okr. Rušnov Peru da poznaje od prije jer su obadvojica radili kao policajci u Policijskoj stanici Duga Resa.

I okr. Vilenica Dragana da je vidio negdje u siječnju 1992. god. u Vojnići, da je bio obučen u milicijsku uniformu s oznakom „Milicija SAO Krajina“ i naoružan pištolje. Obzirom da ga poznaje, da se s istim pozdravio i da su malo popričali. Nešto drugo o djelatnosti I okr. u neprijateljskim oružanim formacijama da mu nije poznato.

II okr. da je vidio isto tako u siječnju 1992. god. na jednom od kontrolnih punktova na cesti  i Tušilović-Vojnić da je kontrolirao promet sa još petoricom uniformiranih osoba, da su zaustavljali vozila i kontrolirali ih tako da su i zaustavili njega. Međutim, kako ga Ii okr. poznaje, da ga nisu kontrolirali i da su ga samo propustili. Tada je II okr. bio obučen u uniformu, ali da nije potpuno siguran da li u vojnu i li milicijsku, u ruci da ej imao tablicu STOP i bio naoružan automatskom puškom, te pištoljem.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok, iskazao je da je od 1.9.1991. god. zapovjednik Policijske stanice Duga Resa. Sredinom prošle godine da su desetorica djelatnika Policjske stanice napustila svoj posao, a među istima da su posao napustili I okr. Vilenica Dragan i II okr. Rušnov Pero. Pritom da je I okr. vilenica Dragan za sebe zadržao oružje i streljivo s kojim je bio zadužen kao djelatnik Policijske stanice Duga Resa. Nakon što su oni napustili posao, da su najvejrojatnije otišli na okupirano područje, „SAO Krajine“. O sudjelovanju I i II okr. u oružanoj pobuni upravljenoj protiv Republike Hrvatske da nema neposrednih saznanja, samo na osnovu operativnih obrada ove Policijske stanice gdje ej zapovjednik i  iz pričanja drugih ljudi da je došao do podataka da se I i II okr. nalaze na okupiranom području tzv. „SAO Krajina“ i da su se na tom području priključili Miliciji pojedinih općina na tom području, i to Vojnića i Vrginmnosta i da rade milicijski posao u sastavu tih formacija, a koje sudjeluju u oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske.

Iz kriv. prijave proizlazi da I okr. Vilenica Dragan prilikom napuštanja posla zadržao pištolj marke ČZ cal. 7,65, broj: J-35407, 50 komada streljiva, futrolu za pištolja i drugu opremu s kojom je bio zadužen kao djelatnik Policijske stanice Duga Resa.

Iz svega naprijed navedenog proizlazi da su I okr. Vilenica Dragan i II okr. Rušnov Pero kao djelatnici Policijske stanice Slunj u okviru MUP-a Republike Hrvatske, u drugoj polovini 1991. god. samovoljno napustili posao u pOlicijskoj stanici Duga Resa, a pritom je I okr. vilenica Dragan zadržao oružje i streljivo, te drugu opremu s kojom je bio kao djelatnik te Policijske stanice zadužen, a nakon toga da su pristupili nelegalnim neprijateljskim oružanim formacijama „SAO Krajina“, uključili se u njihove Milicijske formacije, te obavljali Milicijski posao na području Općina Vrginmost i Vojnić, a što proizlazi iz iskaza saslušanih svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, te isto tako da su bili obučeni u odore neprijateljskih oružanih formacija, a sa sobom da su uvijek imali oružje sa pripadajućim streljivom, pa se stoga u ponašanju I i II okr. stiču svi bitni elementi utvrđenog krivičnog djela, pa se stoga ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

Obzirom da su okrivljeni nedostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske, smatramo da im je potrebno temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKLP-a (nn 53/91) suditi u odsutnosti jer za to postoje osobito važni razlozi.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

IV K-217/92

Kv-

 

R J E Š E N J E

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća, te sudaca Mladena Kosijer i Nine Bubaš kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski, u kriv. predmetu protiv okr. VILENICA DRAGANA i dr. radi krivičnog djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH, na sjednici vijeća održanoj dana 24. rujna 1992. godine

r i j e  š i  o     j e

 

Protiv:

I okr. VILENICA DRAGANA, sina Save, r. 30.4.1946. godine u Starom selu, SO

Vrginmost, s posljednjim prebivalištem u Duga Resi, J. Rendulića kbr. 8,

Srbina, držav. RH,

 

II okr. RUŠNOV PERE, sina Jose, r. 9.5.1956. god. u Vrginmostu, s posljednjim

prebivalištem u Karlovcu, Save Mrkalja kbr. 2, Srbina, državljana RH,

 

 

Temeljem čl. 300 st. 3 i 4 preuzetog ZKP-a (NN 53/91)

 

 

ODREĐUJE SE PROVOĐENJE SUĐENJA U

ODSUTNOSTI OKRIVLJENIKA

Obrazloženje

 

VT Karlovac, pod brojem KT-320/92 od 9. rujna 1992. godine podnijelo optužnicu

protiv okr. Vilenica Dragana i dr. radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH, kako je pobliže opisano u optužnici, te je stavljen prijedlog da se provede suđenje u odsutnosti.

Osnovana sumnja da je okr. počinio utuženo kriv. djelo proizlazi iz iskaza saslušanih

svjedoka. Okr. su nedostupni legalnim organima hrvatske vlasti, pa stoga postoje razlozi za određivanje pritvora kao i izdavanje tjeralica, a što je i učinjeno rješenje i tjeralicom istražnog suca Vojnog suda u Karlovcu.

Kako su okrivljeni nedostupni državnim organima RH, te je su učestvovali u oružanoj

pobuni, a radi se o teškom krivičnom djelu uperenom protiv RH, to je vijeće ocijenilo da u smislu generalne i specijalne prevencije postoje izuzetno važni razlozi da se provede suđenje u odsutnosti.

Stoga je odlučeno kao u izreci.

U Karlovcu, 24. rujna 1992. godine

ZAPISNIČAR:                                                            PREDSJEDNIK VIJEĆA:

 

Sanda Rastovski, v. r.                                                             Matan Zvonimir, v. r.

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

K-217/92

Kv-239/92

 

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća te Mladena Kosijer i Marijana Janjac kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski, u kriv. predmetu protiv okr. VILENICA DRAGANA i dr., zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZH; postupajući po službenoj dužnosti u  sjednici vijeća održanoj dana 3. studeni 1992. godine

 

r i j e š i o    j e

I. – Temeljem čl. 1 st. 1 Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske (NN 58/92) krivični postupak protiv okr. VILENICA DRAGANA i RUŠNOV PERE, radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZH, se    o b u s t a v l j a .

 

II. – Rješenje istražnog suda ovog suda od 26. kolovoza 1992. godine br. Kio. 147/92 kojim je određen pritvor protiv Vilenice Dragana i Rušnov Pere stavlja se van snage.

III. – Naredba istražnog suca ovog suda od 26.8.1992. godine br. Kio-147/92 kojim je određeno izdavanje tjeralica protiv Vilenice Dragana i Rušnov Petra se povlači.

IV. Temeljem čl. 9 preuz. ZKP-a trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava suda.

Obrazloženje

 

VT Karlovac pod brojem KT-320/92 od 9. rujna 1992. godine podiglo je optužnicu protiv okr. Vilenica Dragana i Rušnov Pere radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZH, kako je to pobliže opisano u izreci optužnice.

Istražni sudac ovog suda prije podizanja optužnice proveo je optužnicu pa je rješenjem i naredbom odredio pritvor i raspisao tjeralicu.

Postupajući u smislu Zakona o oprostu po službenoj dužnosti Vijeće je ocijenilo da je postupak potrebno obustaviti pa je stoga i rješenje o pritvoru stavljeno van snage a tjeralica povučena.

Stoga je odlučeno kao u izreci.

Karlovac, 3. studeni 1992. godine

 

ZAPISNIČAR:                                                                        PREDSJEDNIK VIJEĆA:

 

Sanda Rastovski, v.r.                                                              Matan Zvonimir, v. r.

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -