- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini u BIH

Bosanski Novi – bn002

PREZIME: xxxxxx
IME, IME OCA: xxxxxxxx
GODINA I MJESTO ROĐENJA:
PREBIVALIŠTE: Bosanski Novi
PRIVREMENI BORAVAK:
STRUČNA SPREMA:
ZANIMANJE:
ZAPOSLENJE:
BRAČNO STANJE:
DRŽAVLJANSTVO:Republika Bosna i Hercegovina
NACIONALNOST:Musliman

Dajem sljedeći
I S K A Z
U
opštini Bosanski Novi istjerano je osamnaest sela, do Blagaj rijeke i
Blagaj Japre. Onda su sav narod pokupili u teretni vlak i otjerali za
Doboj. Tu su nas razdvojili i žene i djecu otjerali za Doboj, a muške u
logor "stadion Mlakve" u Bosanskom Novom.
Kad
su istjerivali tih osamnaest sela garantirali su sigurnost za sela
Aliće i Ekiće, ali kad je Srbin iz sela Jašovo poginuo na ratištu, Srbi
su došli u ta dva sela i masakrirali dvadesetisedam ljudi. Sedam ljudi
je uspjelo pobjeći u Bosanski Novi. U tom selu ubili su mi oca i brata.
Iskaz dao:
xxxxxxxxx
Slijedi spisak poginulih koji je svjedok priložio:
Ekić Šaban, Fadil, Izet, Juso,, Sejfo, Ismet, Mustafa, Hasan, Samid, Midho, Šefko, Muharem, Bekir,
Ramadan Emir, Senad, Jasmin, Ramo,
Klehić Asim,
Spionca Meho,
Alić Džemal, Mensud, Hajrudin, Jusuf, Elvir,
Dedić Hajro,
Selmić Elvir.
Prema
spisku koji su potpisale Čustić Bajrama, Alić Mirsada i Mujkić Razija,
u selima oko Bosanskog Novog od strane četnika ubijeni su sljedeći
ljudi:
Selo Ekići i Alići:
Alić Džemal, Mensud, Elmir, Jusuf, Hajrudin, Elvir,
Dedić Salih, Hajrudin,
Ekić Bekir, Muharem, Hasan, Samid, Sejfo, Ismet, Mustafa, Midho, Šaban, Izet, Fadil, Juso, Šefik,
Zdionica Meho
Ramadani Emir, Jasmin, Senad, Ramo.
Selo Prekosanje:
Čustić Šukrija, Hatidža,
Karabegović Šukrija,
Jahijević Nasko,
Mujkić Muharem,
Mujagić Šefik,
Duraković Smajo,
Veletanlić Fuad,
Žmirić Mehmed,
Mašinović Mustafa,
Oraščan Ramo,
Begić Bego,
Huzejrović Dule, Vehid,
Selimagić Ibro, Ismet.
Selo Vidorija:
Berberović Ferid, Rolan,
Ekić Hamdija,
Duraković Adem,
Konjević Ismet,
Mustić Enes,
Dizdarević Samir,
Hotić Husein.
Na
potpisanom spisku nalaze se navedena i imena zločinaca koje su svjedoci
prepoznali: Goronja Rade, Baltić Mirko, Vujanović Milanko, Rude
Vujanović, Lazarević Veljko, Vujanović Milan (Rožin), Sandrać Mićo i
Braco, Kenjalo Stojan, Petić Zoran (Grk), Čugalj Miloš, Petić Miroslav
(Titin), Denković Brane, Petić Čembro, Kuruzović Slobodan – Major
(pedesetak godina star, bio je profesor u mašinskoj školi).
 
U Zagrebu, svibanj 1992.
Iskaz dale:
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
 
DODATAK ISKAZU
Pobijeni ljudi iz općine Bosanski Novi:
Selo Ekići i Alići:
1.  Alić Džemal
2.  Alić Mensud
3.  ALić Elmir
4.  Alić Jusuf
5.  Alić Hajrudin
6.  Alić Elvir
7.  Dedić Salih
8.  Dedić Hajrudin
9.  Ekić Bekir
10. Ekić Muharem
11. Ekić Hasan
12. Ekić Samid
13. Ekić Sejfo
14. Ekić Ismet
15. Ekić Mustafa
16. Ekić Midho
17. Ekić Šaban
18. Ekić Izet
19. Ekić Fadil
20. Ekić Juso
21. Zdionica Meho
22. Ramadani Emir
23. Ramadani Jasmin
24. Ramadani Senad
25. Ramadani Ramo
26. Ekić Šefik
Naselje Prekosanje:
27. Ćustić Šukrija
28. Karabegović Šukrija
29. Ćustić Hatidže
30. Jahiević Nasko
31. Mujkić Muharem
32. Mujagić Šefik
33. Duraković Smajo
34. Veletanlić Fuad
35. Žmirić Mehmed
36. Mašinović Mustafa
37. Oraščan Ramo
38. Begić Bego
39. Huzejrović Dule
40. Selimagić Ibro
41. Selimagić Ismet
42. Huzejrović Vehid
Naselje Vidorija:
43. Berberović Ferid
44. Berberović Rolan
45. Ekić Hamdija
46. Duraković Adem
47. Konjević Ismet
48. Mustić Enes
49. Dizdarević Samir
50. Hotić Husein
Ljude iz sela Ekići i Alići i ostalih područja ubili su:
Rade Goronja, Mirko Baltić, Milanko Vujanović, Rude Vujanović, Veljko
Lazarević, Milan Vujanović (Rožin), Mićo Sandrač, Stojan Kenjalo, Zoran
Petić (Grk), Miloš Čugalj, Miroslav Petić (Titin), Brane Denković,
Čembro Petić.
Iskaz dale:
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
Spionica
Meho, Ekić Muharem, Ekić Bekir, Alić Đemal, Alić Mensud, Alić Hajrudin,
Alić Jusuf, Alić Elvir, Selmić Elvir, Dedić Hajro, Dedić Muhamed.
Slobodan Kuruzović – major, visok, prosijed, bio profesor u mašinskoj školi, ima oko pedeset godina

{loadposition user18} 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -