- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Benkovac – ZD 0023

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU

 

 

R J E Š E NJ E

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru, u krivičnom predmetu protiv okr. NIKOLE KRESOVIĆA zbog krivičnog djela iz čl. 120.st.l. OKZ RH, odlučujući o zahtjevu za provedbu istrage Županijskog državnog odvjetništva u Zadru, br. KT-35/96. od 22. travnja 1996. godine, temeljem čl. 150.st.l. i 2. ZKP,

 

r i je š i o    je

 

protiv okr.

 

 

NIKOLE KRESOVIĆ, sina Petra i majke Borke r. Mandić, rođenog 17. lipnja 1972. godine u Benkovcu, u ul. Z. Kneževića br. 18, Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

PROVEST ĆE SE ISTRAGA

jer postoji osnovana sumnja,

 

da je 5. kolovoza 1995. godine, u tijeku oružanog sukoba između paravojnih postrojbi pobunjenih Srba u tzv. RSK i oružanih snaga Republike Hrvatske i upravo u ranim prijepodnevnim satima neposredno pred ulazak vojno redarstvenih snaga Republike Hrvatske u akciji “Oluja” u Benkovac, kao naoružani pripadnik rečenih paravojnih postrojbi, protivno čl.3. toč.l a Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, prihvaćene u Ženevi 1949. godine, kao i protivno čl.4. i 13. Dopunskog Protokola uz tu konvenciju o zaštiti žrtava ne međunarodnih oružanih sukoba (Protokol II), bez ikakvog povoda hicima iz vatrenog oružja neposredno marke cal. 7,62 mm u Benkovcu i to u njihovim obiteljskim kućama (Biogradska bb, odnosno Benkovačkog odreda 11) ubio Zorku Zrilić, staru 84 godine, Vladu Bešlić, starog 60 godina te njegovu ženu Stanu Bešlić također staru 60 godina, a nakon toga, zajedno s ostalim pripadnicima istih postrojbi, napustio teritorij Republike Hrvatske,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba ubijao civilno stanovništvo,

pa da je time počinio kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva, označeno u čl.120.st.1. OKZ RH.

ODREDJUJE SE PRITVOR

protiv okr. Nikole Kresovića na temelju čl.182.st.l. ZKP, koji pritvor u odnosu na njega započinje sa danom njegova uhićenja, i od tog dana može trajati najduže mjesec dana.

Obrazloženje

 

Županijski državni odvjetnik u Zadru, podnio je zahtjev za provedbu istrage protiv okr. Nikole Kresovića, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo činjenično opisano i pravno okvalificirano kao u izreci ovog rješenja.

Okr. Kresović nije ispitan od strane istražnog suca, budući je za sada nepoznatog boravišta. Imajući u vidu činjenicu da bi odlaganjem provedbe određenih istražnih radnji moglo doći do štetnih posljedica, jer postoji mogućnost da se određeni dokazi protekom vremena ne bi mogli izvesti, odlučeno je provesti istragu, a da okr. Kresović prethodno nije ispitan.

Osnovana sumnja da je upravo on počinitelj krivičnog djela koje mu se stavlja na teret proizlazi iz bilješki sačinjenih po obavljenim razgovorima sa osobama koje se predlažu saslušati u ovom krivičnom predmetu kao svjedoci.

Imajući u vidu zapriječenu kaznu za krivično djelo koje se okr. Kresoviću stavlja na teret, nalazim osnovanim prijedlog državnog odvjetnika za određivanje pritvora po osnovi iz čl.182.st.l. ZKP, jer su ispunjeni svi zakonski uvjeti.

U Zadru, 15. listopada 1997.

 

ISTRAŽNI SUDAC

Antun Klišmanić

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -