- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Banovina – SI-0047

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U SISKU                                                                         K-35/94-4

 

 

R J E Š E N J E

 

 

Županijski sud u Sisku, po predsjedniku vijeća sucu Josipu Budinski, u kaznenom predmetu protiv optuženog Plavljanić Nikole, zbog kaznenog djela iz čl. 123. st. 4. OKZRH, na temelju čl. 134. ZKP-A.

 

R i j e š i o  j e

OBUSTAVLJA SE KAZNENI POSTUPAK protiv okr. PLAVLJANIĆ NIKOLE, sina Sime i majke Save rođ. 15.07.1930. godine u Komogovini br. 1, gdje je i prebivao, zbog kaznenog djela iz čl. 123. st. 4. OKZRH.

 

Obrazloženje

 

Povodom optužnice Vojnog tužiteljstva u Zagrebu protiv okr. Plavljanić Nikole vodio se postupak zbog kaznenog djela iz čl. 236. j st. 1. KZRH. Vojno državno odvjetništvo u Zagrebu izmijenilo je zakonsku i pravnu kvalifikaciju djela i optužilo imenovanog za kazneno djelo iz čl. 119. OKZRH i čl. 120. st. 1. OKZRH, to jest da je poticao na počinjenje navedenih kaznenih djela i da je time počinio kazneno djelo organiziranjem grupe i na poticanje genocida i ratnih zločina iz čl. 120. st.4. OKZRH.

Protiv imenovanog se vodila i istraga u predmetu ovoga suda Kio-178/94. U ovom predmetu sud je obaviješten da je okr. Nikola Plavljanić 20.rujna 1995.godine umro u Bolnici za osobe lišene slobodne u Zagrebu ( dopis Okružnog zatvora Sisak i Bolnice za osobe lišene slobode u spisu Kio-178/94 ).

Budući da je okrivljenik u tijeku krivičnog postupka umro u smislu čl. 134. ZKP-a riješeno je kao u izreci.

U Sisku, dne 14.studenog 1995.godine.

 

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Josip Budinski, v.r.

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -