- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Balinci, Cetekovac, Cojlug – BJ 0004

INDICIJE O POČINJENOM KAZNENOM DJELU

PODACI O POČINITELJIMA:

1. BORIVOJ LUKIĆ, sin Joce, rođen 5. 4. 1947.g. u Slatinskom Drenovcu

 

2. ZORAN MIŠČEVIĆ, sin Stevana, rođen 22.5.1966.g. u Voćinu

 

3. ILIJA DRAGIČEVIĆ, sin Relje, rođen 2. 8. 1960. g. u Balincima

 

4. NEVEN VESELINOVIĆ, sin Radivoja, rođen 1. 1.1963.g. u Balincima

 

5. MILAN VESELINOVIĆ, sin Ljubana, rođen 16. 5.1951.g. u Balincima

 

6. SLOBODAN ŽEŽELJ, sin Obrada, rođen 20 .9.1957.g. u Balincima

 

7. RAJKO VUKADINOVIĆ, sin Marka, rođen 2.3.1936.g. u Ćeralijama

 

8. ŽELJKO ŠEKULJICA, sin Dragutina, rođen 20. 9.1951.g. u Balincima

 

9. ZDRAVKO ŠEKULJICA, sin Dragutina, rođen 15. 11. 1969.g. u Balincima

 

10. MLADEN BUKARICA, sin Boška, rođen 28.3.1968.g. u Voćinu

 

11. ŽELJKO BUKARICA, sin Božidara, rođen 24.4.1953.g. u Balincima

 

12. MILAN ROMIĆ, sin Trivuna, rođen 14. 9. 1924.g. u Erveniku

 

13. SVETOSLAV ROMIĆ, sin Milana, rođen 26. 10. 1948.g. u Balincima

 

14. GORAN ROMIĆ, sin Dušana, rođen 14. 10. 1969.g. u Virovitici

 

15. DRAŽEN ROMIĆ, sin Svetislava, rođen 26. 2.1971.g. u Voćinu

 

16. MILAN DRAGIČEVIĆ, sin Miloša, rođen 24. 8. 1955.g., u Balincima

 

17. ŽARKO GRAVONJA, sin Petra, rođen 28. 5. 1964.g. u Balincima

 

18. RAJKO IVKOVIĆ, sin Milorada, rođen 10.6.1964.g. u Orahovici

 

19. GORAN BJELOVUK, sin Mare, rođen 24. 8. 1965.g. u Osijeku

 

20. SAVO BOLIĆ, sin Nenada, rođen 10. 11. 1946.g. u Gornjim Meljanima

 

21. MIRKO BOSANAC, sin Dragića, rođen 10.10.1940.g. u Ćeralijama

 

22. BOŽIDAR BUKARICA, sin Obrada, rođen 4.1.1940.g. u Balincima

 

23. NIKOLA BUKARICA, sin Đure, rođen 19. 7. 1933.g. u Balincima

 

24. DUŠAN DRAGIČEVIĆ, sin Petra, rođen 30.9.1956.g. u Balincima

 

25. MILORAD DRAGIČEVIĆ, sin Petra, rođen 4. 4.1967.g. u Voćinu

 

26. RELJA DRAGIČEVIĆ, sin Todora, rođen 27.2.1924.g. u Golubiću

 

27. MOMČILO GRAVONJA, sin Petra, rođen13.1.1966.g. u Balincima

 

28. MIRKO GRAVONJA, sin Nikole, rođen 12. 3. 1956.g. u Balincima

 

29. SLOBODAN GRAVONJA, sin Todora, rođen 28. 6. 1956.g. u Balincima

 

30. MILE KOKIĆ, sin Branka, rođen 7. 2. 1955.g. u Đuričićima

 

31. JOVO RADETIĆ, sin Đure, rođen 22. 5. 1966.g. u Voćinu

 

32. DUŠAN ROMIĆ, sin Milana, rođen 15. 7. 1950.g. u Osijeku

 

33. ĐURO ROMIĆ, sin Obrada, rođen 4. 5. 1958.g. u Balincima

 

34. MILAN ROMIĆ, sin Svetoslava, rođen 11.4.1972.g. u Voćinu

 

35. MLADEN STARIJAŠ, sin Blagoja, rođen 30. 8.1953.g. u Ćeralijama

 

36. MOMČILO SUBOTIĆ, sin Ljubomira, rođen 2. 12. 1957.g. u Balincima

 

37. DRAGUTIN ŠEKURICA, sin Petra, rođen 1.3.1931.g. u Balincima

 

38. DUŠAN UGLJEŠIĆ, sin Blagoja, rođen 15.2.1958.g. u Kometniku

 

39. DUŠAN VESELINOVIĆ, sin Marka, rođen 8.2.1955.g. u Balincima

 

40. MARKO VESELINOVIĆ, sin Jovana, rođen 13. 3. 1933.g. u Golubiću

 

41. MARKO VUKADINOVIĆ, sin Rajka, rođen 15. 11. 1957.g. u Ćeralijama

 

42. MLADEN ŽEŽELJ, sin Stevana, rođen 6.9.1970.g. u Balincima

 

43. DRAGOSLAV MUNČIĆ, sin Svetozara, rođen 9. 6. 1966.g. u Voćinu

 

44. SLAVKO DRAGIČEVIĆ, sin Miloša, rođen 22. 9.1959.g. u Balincima

 

45. LJUBINKO ZUBIĆ, sin Stanka, rođen 20.7.1960.g. u Kometniku

 

46. NENAD PERDIĆ, sin Rade, rođen 18. 4. 1964.g. u Šišavi

 

47. DRAGO TOPOLIĆ, sin Mile, rođen 27. 8. 1968. g. u Slatini

 

48. DRAGAN GRAVONJA, sin Steve, rođen 20.8.1950.g. u Balincima

 

49. STEVO SLADAKOVIĆ, sin Ljubana, rođen 8.3.1960.g. u Donjim Agićima

 

50. BOŽO ŠVONJA, sin Nikole, rođen 2. 1. 1956.g. u Krupi

 

51. MIRKO ŠVONJA, sin Nikole, rođen 18. 9. 1965.g. u Krupi

 

52. MILE ŠVONJA, sin Nikole, rođen 19. 4. 1949.g. u Krupi

 

53. BOŠKO JORGIĆ, zv. “Kurjak” i “Vurdelja”, sin Laze, rođenog 19. 6. 1949.g. u Kometniku-Zubići

 

54. SLOBODAN KESIĆ, sin Petra, rođen 21.2.1957.g. u Mikleušu

 

55. DRAGOSLAV BUKVIĆ, sin Jove, rođenog 15.4.1947.g. u Sl. Drenovcu

 

MJESTO POČINJENJA DJELA: sela Balinci, Četekovac i Čojlug

VRIJEME POČINJENJA DJELA: 04. rujna 1991. god.

OPIS POČINJENOG DJELA:

 

Imenovani su počinili sljedeća djela:

 

1)

dana 4. rujna 1991.g. oko 9 sati u selima Balinci, Četekovac i Čojlug, namjernim granatiranjem iz minobacača, ispaljivanjem tromblonskih mina po stanovnicima tih sela i to stanovnicima hrvatske nacionalnosti, njihovim kućama i gospodarskim objektima, oštetili i uništili veći broj kuća i druge nepokretne i pokretne imovine, te tako zastrašili to stanovništvo da su ga nagnali u bijeg, te je preko 300 stanovnika spasilo život skrivajući se u obližnjim poljima kukuruza i šumama, a u večernjim satima ti su stanovnici stigli do ceste Mikleuš-Slatina, gdje su prihvaćeni i spašeni.

2)

napravili zasjede na prometnicama kao i na dominantnim ključnim mjestima iznad tih sela, te u zasjedi na barikadi, na izlazu iz sela Čojlug, na prometnici Balinci-Četekovac-Čojlug-prema Mikleušu, sačekali i zaustavili automobile u kojima su se nalazili stanovnici, civili iz Čojluga i Četekovca i to: Franjo Sabo, Marko Sabo, Marijan Matičić, Zlatan Pinčar, Josip Tone, Terezija Troha i Milan Mlakar, a svi s namjerom bijega i odlaska u Mikleuš, ali unatoč toga što nisu imali a niti upotrijebili bilo kakvo oružje, ispalili iz automatskog oružja više hitaca u automobile i lišili ih života.

3)

u selu Balinci krećući se od kuće do kuće, lišili života hicima iz vatrenog oružja ili hladnim oružjem, odnosno posmrtno masakrirali vatrenim oružjem ili paljenjem njihovih tijela slijedeće civile: Ivana Biškupovića, Juraja Borovca, Iku Biškupović, Roziku Vlatković, Miru Lovrinca, Josipa Butorca, Ivana Rukavinu, Marka Rukavinu, Mandu Rukavinu, Nikolu Mandića i Ivicu Biškupovića.

4)

Pod prijetnjom da će ih pobiti, naredili civilima Roziki Ivčic, Đuri Ivčicu, Milanu Butorcu, Ružici Butorac, Rozaliji Borovac, Antunu Potočniku i Marku Rukavini, gurajući ih ispred sebe cijevima pušaka da hodaju po cesti i do pojedinih kuća kao taoci, te ih koristili  kao živi štit, dok su za to vrijeme pljačkali, palili kuće i gospodarske objekte civila hrvatske nacionalnosti, odnosno silili Milana Butorca i Antuna Potočnika da ulaze u pojedine hrvatske kuće i provjeravaju, zatim pozivaju na predaju i izvode preostale osobe koje su se tamo zatekle u kućama, a kao što je to bio slučaj sa Adamom Krupa, Duškom Košorogom i Miletom Starčevicem.

5)

Iako su im Duško Košorog-policajac, i Mile Starčevic, prestali pružati oružani otpor i predali im oružje, odnosno bili nesposobni za daljnji otpor zbog toga što su bili ranjeni, unatoč toga, lišili ih života.

6)

Pred trgovinom i gostionicom poduzeća “Slatinka” u Četekovcu, kad im se Marko Rukavina, inače držan kao talac, riječima usprotivio zbog divljačkog batinanja i hladnokrvnog ubojstva Duška Košoroga i Mile Starčevića, započeli ga udarati rukama, nogama i kundacima pušaka, a zatim hicima iz vatrenog oružja lišili života.

7)

U selu Četekovcu, dok su na cesti ispred sebe gurali cijevima pušaka uz već imenovane taoce u točki 4), Adama Krupu, koji je u jednom trenutku legao u travu pored ceste, iz neposredne blizine hicima iz automatskog vatrenog oružja lišili života,

INDICIJE O POČINJENOM KAZNENOM DJELU

 

 

PODACI O POČINITELJIMA:

1. VELJKO VUKELIĆ, sin Nikole, rođen 03. 03. 1958. u Virovitici

 

2. BORIVOJE RADOSAVLJEVIĆ, sin Dušana, rođen 06. 07. 1957. g. u Osijeku

 

3. DRAGOMIR KELEUVA, sin Paje, rođen 22. 04. 1955. u Novoj Bukovici

 

4. BORIVOJE LUKIĆ, sin Joce, rođen 05. 04. 1947. u Slatinskom Drenovcu

 

5. MILAN GRAOVAC, sin Petra, rođen 31. 05. 1946. u G. Daruvaru

 

6. SLOBODAN RADOŠEVIĆ, sin Jovana, rođen 22. 02. 1958. g. u Voćinu

 

7. LJUBOMIR MAKARIĆ, sin Veljka, rođen 08. 02. 1960. g. u Lisičinama

 

8. MILOVAN BOJČIĆ, sin Andrije, rođen 26. 06. 1962. g. u Kraskoviću

 

9. RAJKO CRNOBRNJA, sin Laze, rođen 13. 07. 1956. u Ćeralijama

 

10. SAVO TANOVIĆ, sin Budimira, rođen 08. 06. 1962. u Višnjici

 

11. STEVO IVKOVIĆ, sin Jakova, rođen 01. 02. 1933. u Slatinskom Drenovcu

 

12. MILAN CRNOBRNJA, sin Đure, rođen 20. 10. 1952. u Krivaji

 

13. LJUBISAV OBRADOVIĆ, sin Goluba, rođen 23. 09.1956. g. u Osijeku

 

14. MILAN JURIŠIĆ, sin Branka, rođen 20. 02. 1948. u Pušini

 

15. RAJKO BOJČIĆ, sin Marka, rođen 20. 09. 1948. u Humu

 

16. SAVO RADOŠEVIĆ, sin Steve, rođen 25. 11. 1925. u Voćinu

 

17. BRANISLAV BOLIĆ, sin Bože, rođen 13.04.1962. u Gornjim Meljanima

 

18. ILIJA DRAGIČEVIĆ, sin Relje, rođen 08.02.1960. u Balincima

 

19. RANKO DRAGOJEVIĆ, sin Marka, rođen 1957. g. u Voćinu

 

20. SLOBODAN RADMILOVIĆsin Petra, rođen 01. 06. 1961. g. u Macutama

 

21. JOVAN KOVIĆ, sin Gaje, rođen 12. 11. 1957. g. u Đuričićima

 

22. GORAN BOSANAC, sin Marka, rođen 22. 08. 1962. u Ćeralijama

 

 

MJESTO POČINJENJA DJELA: područje Podravske Slatine i Voćina i područje Papuka

VRIJEME POČINJENJA DJELA: siječanj – prosinac 1991. god.

OPIS POČINJENOG DJELA:

 

Imenovani su počinili sljedeća djela:

 

1)

U vremenskom razdoblju od siječnja pa zaključno s prosincem 1991. godine na području Podravske Slatine i Voćina, te u selima na sjevernim obroncima Papuka, posebno selima Pušina, Krasković, Slatinski Drenovac, Curičići, Gornji Meljani, Sekulinci, Dobrići, Kometnik, Macute, Bokane, Ceralije, Lisičine i Hum

a) osnovali oružanu formaciju XII. Slavonsku udarnu brigadu sa svim jedinicama, posebnim i pratećim službama koje čine jednu samostalnu brigadu u ratnim uvjetima,

b) ustrojili i koncipirali radi teritorijalne obrane u ratnim uvjetima sa svim pozadinskim službama uključujući tu službe snabdijevanja i medicinsku službu,

c) prema spiskovima teritorijalne obrane Podravska Slatina i lokalnih ogranaka SDS-a, a u okviru ranije sačinjenog plana i rasporeda, izvršili na navedenom teritoriju mobilizaciju i novačenje za rad i druge službe sposobnih pojedinaca srpske nacionalnosti i uključili ih u odgovarajuće ratne jedinice i službe, te vršili njihovu obuku,

d) izvršili dopremu ratne opreme, teškog i lakog naoružanja iz vojarni u Našicama i Podravskoj Slatini, te s istim naoružali odgovarajuće jedinice,

e) vršili razradu, zatim organizirali i vodili oružane napade na postrojbe hrvatske vojske i policije u Podravskoj Slatini i u drugim okolnim selima,

INDICIJE O POČINJENOM KAZNENOM DJELU

PODACI O POČINITELJIMA:

1. BOŽO DOBRIĆ, sin Đure, rođen 12. 02. 1962. g. u Voćinu

 

2. ZORAN MIŠČEVIĆ, sin Stevana, rođen 22. 05. 1966. g. u Voćinu

 

3. GORAN MIHAJLOV, sin Vasila, rođen 18.09.1964. g. u Beogradu

 

4. DARKO PAVLOVIĆ, sin Bože, rođenog 03. 01. 1969.u Voćinu

 

5. RAJKO KARANOVIĆ, sin Pere, rođen 06. 12. 1965. u Macutama

 

6. ACO PLAVŠIĆ, sin Stevana, rođen 03. 08. 1967. u Voćinu

 

7. MILENKO SMOLJANIĆ, sin Ane, rođen 05. 09. 1967. u Voćinu

 

8. GORAN ROMIĆ, sin Dušana, rođen 14. 10. 1969. u Virovitici

 

9. ZDRAVKO DRAGO, sin Petra, rođen 05. 03. 1968.u Španatu

 

10. MLADEN REBIĆ, sin Save, rođen 03. 02. 1969. u Voćinu

 

11. MITAR SIMIĆ, sin Petra, rođen 02. 01. 1944. g. u Blatnici

 

12. RICHARD GLUŠAC, sin Steve, rođen 25. 10. 1970. u Schweningenu, SR Njemačka

13. MIROSLAV SIMIĆ, sin Milana, rođen 25.12.1966. g. u Blatnici

 

14. VASIL MIHAJLOV, sin Kirila, rođen 06.09.1934. g. u Rajčilovcima

 

15. MILENA MIHAJLOV, kćer Jove, rođena 20. 06. 1943. u Ćeralijama

 

16. SREĆKO LAZARAC, sin Steve, rođen 10. 04. 1953. u Podravskoj

 

17. MILADIN LEGEN sin Stanka, rođen 19. 12. 1971. u Virovitici

 

18. MILORAD MAKSIMOVIĆ, sin Predraga, rođen 10.04. 1967. g. u Grabovici

 

19. GORAN NENADOVIĆ, sin Branka, rođen 09. 02.1970. g. u Slavonskoj Požegi

 

20. GOJKO TOMAŠ, sin Milana, rođen 19. 12. 1967. u Voćinu

 

21. MIROSLAV CRNOVČIĆ, sin Simeuna, rođen 03. 12. 1965. g. u Blatnici

 

22. NEDJELJKO VUJINOVIĆ, sin Đure, rođen 12. 05.1969. g. u Šišavi

 

23. BORISLAV TOMAŠEVIĆ, sin Joce, rođen 22. 10.1960. g. u Sekulincima

 

24. JOCO JORGIĆ, sin Mare, rođen 10. 06. 1949. g. u Sekulincima

 

25. RATKO JORGIĆ, sin Slavka, rođen 03. 07. 1964. u Novim Kusonjama

 

26. VLATKO STANISAVLJEVIĆ, sin Nikole, rođen 21. 08. 1966. g. u Aleksandrovcu

 

27. PETAR VESELINOVIĆ, sin Petra, rođen 05. 08.1960. g. u Balincima

 

28. STEVO TOMAŠEVIĆ, sin Dragića, rođen 16. 11.1953. g. u Sekulincima

 

29. DRAGAN PLAVŠIĆ, sin Petra, rođen 10. 05. 1962.u Voćinu

 

30. DRAGOSLAV RADOVIĆ, sin Alekse, rođen 06. 11. 1963. g. u Orahovici

 

31. MOMIR SRDIĆ, sin Jove, rođen 16. 11. 1966. g. u Orahovici

 

32. DRAGAN ŠEVA, sin Steve, rođen 25. 01. 1946. g. u Aleksandrovcu

 

33. DAMIR DANILOVIĆ, sin Vladimira, rođen 01. 01. 1970. g. u Voćinu

 

34. MILENKO BOGATIĆ, sin Rajka, rođen 15. 10. 1962. u Humu

 

35. ZORAN JOVAKARIĆ, sin Ranka, rođen 04. 07.1968. g. u Podravskoj Slatini

 

36. ĐORĐE CAREVIĆ, sin Krste, rođen 24. 04. 1946.u Lukavcu

 

37. JOVAN ALINČIĆsin Bogdana, rođen 27.05.1964. g. u Lukavcu

 

38. MILENKO MATIĆ, sin Bože, rođen 01. 11. 1960.u Bokanama,

 

39. ANĐELKO PETROVIĆ, sin Cvetana, rođen 25. 05. 1971. g. u Voćinu

 

40. DALIBOR DESANČIĆ, sin Dragana, rođen 05. 01.1973. g. u Virovitici

 

41. DAMIR ŠAKIĆ, sin Pave, rođen 23. 03. 1969. g. u Voćinu

 

42. RAJKO IVKOVIĆ, sin Radovana, rođen 28. 10.1961. g. u Slatinskom Drenovcu

 

43. MIODRAG MITROVIĆ, sin Zdravka, rođen 21. 10.1961. g. u Orahovici

 

44. RANKO RADMILOVIĆ, sin Jovana, rođen 01. 10.1959. g. u Macutama

 

45. MILORAD GRKNIĆ, sin Jovana, rođen 22.08.1970. g. u Virovitici

 

46. DRAGOSLAV DOKMANAC, sin Slobodana, rođen 31.03. 1964. g. u Macutama

 

47. STEVO ŠIMIĆ, sin Pere, rođen 06. 12. 1955. g. u Sekulincima

 

48. VLAJKO TOMAŠEVIĆ, sin Dimitrija, rođen 20. 10.1961. g. u Sekulincima

 

49. JOVAN VUČKOVIĆ, sin Kate, rođen 15. 09. 1967. u Voćinu

 

50. RAJKO IVKOVIĆ, sin Milorada, rođen 10.06.1964. u Orahovici

 

51. JOVO RADETIĆ, sin Đure, rođen 15. 03. 1954. g. u Kometliku

 

52. NENAD ŠOPALOVIĆ, sin Pante, rođen 06.09.1969. g. u Španatu

 

53. SAVO KOVAČEVIĆ, sin Milenka, rođen 21.02.1966. g. u Gornjem Miholjcu

 

54. TOMISLAV ŽIVKOVIĆ, sin Nikole, rođen 19. 09. 1964. g. u Sekulincima

 

55. DRAŽEN VESIĆ, sin Branka, rođen 26. 08. 1967. u Virovitici

 

56. MILAN OBRADOVIĆ, sin Đurađa, rođen 18.02.1966. g. u Aleksandrovcu

 

57. MILAN OSTOJIĆ, sin Steve, rođen 13. 02. 1971.u Gornjem Viljevu

 

58. BORIVOJE SMOLIĆ, sin Milana, rođen 16. 03. 1967. u Gornjem Miholjcu

 

59. JOVAN GRKINIĆ, sin Boje, rođen 15. 09. 1946. u Lisičinama

 

60. MILORAD KESIĆ, sin Miloša, rođen 01. 01. 1955. u Mikleušu

 

61. DOBRIVOJE SMOLIĆ, sin Milana, rođen 16. 05.1971. g. u Gornjem Miholjcu

 

62. DRAGOLJUB MARGETIĆ, sin Milana, rođen 12. 01.1952. g. u Gornjem Miholjcu

 

63. MILE PUŠKARIĆ, sin Nikole, rođen 04. 07. 1968. u Sopjanskoj Gredi

 

64. NEVEN VESELINOVIĆ, sin Radivoja, rođen 01. 01.1963. g. u Balincima

 

65. SLOBODAN ŽEŽELJ, sin Obrada, rođen 20.09.1957. g. u Balincima

 

66. RAJKO VUKADINOVIĆ, sin Marka, rođen 02.03. 1936.g.u Ćeralijama

 

67. MILAN VESELINOVIĆ, sin Ljubana, rođen 16. 05.1951. g. u Balincima

 

68. ŽELJAN ŠEKULJICAsin Dragutina, rođen 20. 09.1961. g. u Balincima

 

69. ZDRAVKO ŠEKULJICA, sin Dragana, rođen 16. 11. 1969. g. u Balincima

 

70. MLADEN BUKARICA, sin Boška, rođen 28. 03. 1968. u Voćinu

 

71. ŽELJKO BUKARICA, sin Boška, rođen 24. 04. 1963. u Balincima

 

72. SVETISLAV ROMIĆ, sin Milana, rođen 26. 09. 1948. g. u Balincima

 

73. MILAN ROMIĆ, sin Tribuna, rođen 14. 09. 1924. u Erveniku

 

74. MILAN DRAGIČEVIĆ, sin Miloša, rođen 24. 08. 1955. g. u Balincima

 

75. DRAŽEN ROMIĆ, sin Svetislava, rođen 26. 02. 1971. g. u Voćinu

 

76. TOMISLAV MITRIĆ, sin Mladena, rođen 08. 01.1959. g. u Osijeku

 

77. ŽARKO GRAVONJA, sin Petra, rođen 28. 05. 1964. u Balincima

 

78. SVETOZAR MITRIĆ, sin Ilije, rođen 23. 10.1957. g. u Mikleušu

 

79. TEODOR MIŠČEVIĆ, sin Stevana, rođen 01. 11.1960. g. u Macutama

 

80. ĐORĐE BOSANACsin Mirka, rođen 12. 04. 1967. u Ćeralijama

 

81. DUŠAN DRAGIČEVIĆ, sin Petra, rođen 30. 09.1956. g. u Balincima

 

82. MILORAD DRAGIČEVIĆ, sin Petra, rođen 04. 04.1967. g. u Voćinu

 

83. DRAGO STARIJAŠ, sin Joce, rođen 30. 11. 1960. u Ćeralijama

 

84. MILE BOLIĆ, sin Bože, rođen 28. 09. 1960. g. u Gornjim Meljanima

 

85. DRAGOMIR BOSANAC, sin Mile, rođen 15.10.1958. g. u Ćeralijama

 

86. MLADEN STARIJAŠ, sin Blagoja, rođen 30. 08. 1953. g. u Ćeralijama

 

87. ZDRAVKO BUKARICA, sin Nikole, rođen 11. 08.1969. g. u Podravskoj Slatini

 

88. ILIJA BOLIĆ, sin Mile, rođen 21. 08.1962. g. u Gornjim Meljanima

 

89. MIRKO GRAVONJA, sin Nikole, rođen 12. 03. 1956. u Balincima

 

90. MILE KOKIĆ, sin Branka, rođen 07. 02. 1955. u Đurčićima

 

91. MOMČILO GRAVONJA, sin Petra, rođen 13. 01. 1966. u Balincima

 

92. MILAN MILIVOJEVIĆ, sin Cvetana, rođen 12.10.1965. g. u Orahovici

 

93. MIROSLAV STOJANOVIĆ, sin Zdravka, rođen 13.07. 1970. g. u Voćinu

 

94. SAVO ZUBIĆ, sin Nikole, rođen 04. 01. 1961. u Kometniku

 

95. PETAR MATIĆ, sin Stojana, rođen 17. 05. 1957. u Bokanama

 

96. MILAN ROMIĆ, sin Svetislava, rođen 11. 04.1972. g. u Voćinu

 

97. MILE MARTIĆ, sin Stojana, rođen 17. 06. 1964.u Bokanama

 

98. SLOBODAN GRAVONJA, sin Todora, rođen 28. 06. 1956. g. u Balincima

 

99. PREDRAG BOSANAC, sin Dmitra, rođen 26. 07. 1960. g. u Ćeralijama

 

100. ILIJA DRAGIČEVIĆ, sin Relje, rođen 02. 08.1960. g. u Balincima

 

101. ĐURO ROGIĆ, sin Obrada, rođen 04. 05. 1958. u Balincima

 

102. BRANKO BOLIĆ, sin Gavre, rođen 14. 09. 1952. u Gornjim Meljanima

 

103. DUŠAN DRAGIČEVIĆ, sin Miloša, rođen 12. 09.1957. g. u Balincima

 

104. MILE BOLIĆ, sin Bože, rođen 04. 04. 1955. g. u Gornjim Meljanima

 

105. MOMČILO SUBOTIĆ, sin Ljubomira, rođen 02. 12.1957. g. u Balincima

 

106. MLADEN ŽEŽELJ, sin Stevana, rođen 06. 09.1970. g. u Balincima

 

MJESTO POČINJENJA DJELA:  šire područje Podravske Slatine i područje sjevernog Papuka

VRIJEME POČINJENJA DJELA: kolovoz – prosinac 1991. god.

OPIS POČINJENOG DJELA:

 

Imenovani su u vremenskom razdoblju od početka kolovoza do konca prosinca 1991. godine u brdskim predjelima sjevernog Papuka, na širem području oko Podravske Slatine preuzeli naoružanje koje je dopremljeno iz vojarne u Našicama i Podravskoj Slatini, da bi zatim izvršili oružane napade na policijske postaje na navedenom području, razoružali legalne policijske snage, uveli svoju vlast, zatim onemogućavali rad predstavnika zakonitih organa vlasti Republike Hrvatske, stražarili na postavljenim barikadama i pucali iz vatrenog oružja i oruđa na pripadnike hrvatske vojske i policije, onemogućavajući na takav način njihov dolazak na to područje, te uspostavu narušenog javnog reda i mira, uslijed čega je izazvan oružani sukob u kojem je došlo do pogibije velikog broja pripadnika hrvatske vojske i policije, civila, zatim velikog razaranja i oštećenja stambenih, kulturnih i privrednih objekata – primjerice

– u vremenskom periodu od 5. do 15. prosinca 1991. g. u selima Voćin i Hum, pripadnici tzv. XII. Slavonske udarne brigade i četničkih formacija prilikom povlačenja iz navedenih sela ubile su 43 civila i uništile kompletnu infrastrukturu, društvene, privredne i stambene objekte u selima Voćin i Hum.

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -