- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Razno

2009.08.23. – Croatia Libertas

CROATIA LIBERTAS
NEVLADINA ORGANIZACIJA
Dr. Ante Starčevića 68, E-1, 00387/(0)63/459-191
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
NON BENE PRO TOTO LIBERTAS VENDITUR AURO

  TUŽITELJSTVO BOSNE i HERCEGOVINE                           TUŽITELJSTVO
                      KAZNENA PRIJAVA                                         ŽUPANIJE/KANTONA                   
              ODJEL ZA ORGANIZIRANI                                                SARAJEVO
               KRIMINAL I KORUPCIJU                                        KAZNENA PRIJAVA
Bosna
i Hercegovina je država u kojoj je duboko ukorijenjen kriminal i
korupcija te je neophodno formirati tijelo koje bi iskorijenilo
kriminal i korupciju iz državnih institucija kako bi ispunili
najvažniji uvjet iz mape pute vrlo važan za prijem u Europsku Uniju.
Posljednja u nizu korupcijskih afera i skandala dolazi iz Regulatorne
agencije za komunikacije BiH (RAK BiH). Sukladno važećim zakonskim
aktima, prema saznanjima i izvješćima državne Revizije te prema
zapisnicima i dokumentima Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK
BiH), protiv sljedećih osoba podnosimo kaznenu prijavu:

Kemal Huseinović, direktor RAK-a
Dunja Mijatović, direktorica Odjela RAK-a za dodjelu frekvencija
NN odgovorne osobe, uposlene u RAK-u
Zbog sljedećih kaznenih djela i opisanih radnji: Regulatorna
agencija za komunikacije (RAK) je prema postojećoj službenoj
dokumentaciji i prema stanju službenih dokumenata od kojih mnogi
nedostaju jer ne postoje jer nisu izdati kroz proceduru te prema
iskazima zaposlenih djelatnika u RAK-u, nezakonito dodjeljivala
frekvencije i dozvole radio i televizijskim stanicama preglasavanjem u
Vijeću RAK-a ili čak u pojedinim slučajevima mimo Vijeća RAK-a zbog
čega uopće ne postoje službeni zapisnici i dokumentaciona procedura uz
ostvarenu osobnu korist prijavljenih osoba što predstavlja kazneno
djelo korupcije i zloporabe službenog položaja i ovlasti te
krivotvorenje službene isprave (dozvole i koncesije).
Nadalje,
niti sa jednog od službenih putovanja u inozemstvo direktor RAK-a,
Kemal Huseinović nikada nije podnio izvještaj Vijeću RAK-a  iako je po
zakonu na to bio obvezatan što predstavlja zloporabu službenog položaja
i ovlasti te kazneno djelo pronevjere državnog novca. Jedini pisani
izvještaji predstavljaju rukom pisane „informacije o susretima“ s
veleposlanicima u BiH te „konstatacije“ kako ima njihovu punu podršku.
Nadalje, Agencija RAK, gore prijavljene osobe i ostale NN osobe, nikada
nisu realizirali Zakon BiH o Sektorskoj politici koji je usvojilo i
odredilo Vijeće ministara BiH, a što predstavlja temeljnu obvezu
Agencije RAK propisanu i definiranu Zakonom o komunikacijama čime su
prijavljene osobe izvršile tešku zloporabu službenog položaja i ovlasti
jer nisu izvršile što ima državni zakon i nalaže da učine za vrijeme
svoga mandata a nisu opravdano bile spriječene u izvršenju istog.
Nadalje, niti jednu žalbu nositelja dozvole i koncesija na odluke
generalnoga direktora – nije usvojilo Vijeće RAK-a niti su dozvolili
nazočnost stranke koja je podnijela žalbu i sve odluke ovdje su
donesene preglašavanjem što je protuzakonito po nekoliko točaka Zakona
o Sektorskoj politici te suprotno važećim zakonskim i pravnim aktima
same Agencije što predstavlja zloporabu službenog položaja i ovlasti i
kršenje propisanih zakonskih procedura Agencije RAK.
Nije ispunjena ni temeljna zakonska procedura da se najmanje jednom
godišnje uradi „Analiza tržišta telekomunikacija“ što je zakonska
obveza RAK-a. Sukladno tome „odobrene“ cijene telefonskih usluga su pod
znakom pitanja i na štetu korisnika na temelju čega Agencija RAK ima
svake godine „milijunske viškove sredstava“. Ovim je počinjena klasična
zloporaba službenog položaja i ovlasti, pronevjera, prekršen je Zakon o
zaštiti potrošača te je prekršen Zakon o konkurenciji tržišta. Samo
možemo pretpostaviti u čije privatne džepove iz Agencije RAK su se
slila sredstva od pravnih subjekata kojima je „nečinjenje analize
tržišta“ išlo na ruku i pogodovalo u poslovanju na tržištu čime je
oštećen i državni budžet što je neophodno temeljitije istražiti preko
nadležnih tijela.
Nadalje, kupovana je oprema višemilijunske vrijednosti ( izraženo u
Eurima) za koju stručnjaci i analize, računi i rukom pisane
„Priznanice“ govore kako je plaćena po višestruko većoj cijeni od
stvarne tržišne vrijednosti. Ovu činjenicu mogu potvrditi zatečena
dokumentacija ali i inženjeri uposleni u samoj Agenciji RAK koji mogu
potvrditi navode iz ove kaznene prijave. Poslovi su dogovarani
„direktnom nagodbom“ bez javnih natječaja. Ovime je počinjeno kazneno
djelo korupcije i organiziranog kriminala, klasično kazneno djelo
pranja novca poreskih obveznika iz državne institucije i zloporaba
službenog položaja i ovlasti te namjerno nesavjesno poslovanje te je
nedvosmisleno prekršen Zakon o javnim nabavama i tenderima državnih
institucija čime je državni budžet oštećen za višemilijunske iznose u
Eurima jer nabave nisu javno objavljivane kao ni rezultati javnih
natječaja.
U nadi kako ćete pristupiti na najbrži način sukladno informacijama iz
ove kaznene prijave za organizirani kriminal i korupciju, molimo
primite naše poštovanje.
 
U Mostaru, dne 19.08.2009.                      
 
Leo Pločkinić, predsjednik
NVO Croatia Libertas

{loadposition user18} 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -