- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Razno

2009.01.25. – Izbor Predsjednika RH 2010.godine – Hrvatski Svjetski Sabor kao jedinstvena organiz

Hrvatski Svjetski Sabor kao jedinstvena organizacija domovinskih i
izvan domovinskih pripadnika Hrvatskog Naroda pokrenuo je program 
izbora Predsjednika Republike Hrvatske 2010. godine, pod nazivom….

 


Broj: 01-11-3/2009.  
 Poreč, 17. siječnja 2009. godine,                   
                   
Predmet : Izbor Predsjednika Republike Hrvatske  2010.godine
Hrvatski
Svjetski Sabor kao jedinstvena organizacija domovinskih i izvan
domovinskih pripadnika Hrvatskog Naroda pokrenuo je program  izbora
Predsjednika Republike Hrvatske 2010. godine, pod nazivom.
   PROMIJENAMA DO PRAVEDNIJE HRVATSKE
Na
Skupu održanom dana 17 i 18 siječanj 2009. godine u Poreču uz
prisustvo   Američkih , Australijskih i   Europskih Hrvata. Te
predsjednica i predstavnika raznih udruga i organizacija iz Republike
Hrvatske, utvrđeno je slijedeće:   
1.  Omogućiti
pojedincima, udruga i organizacija u Hrvatskoj i svijetu da mogu
sudjelovati u realizaciji tog programa..
2.  Pozivaju se pojedinci, stranke, klubovi , udruge organizacije  i
drugi da predlože svoje kriterije koje oni smatraju da budući
Predsjednik RH mora ispuniti. Na osnovu dobivenih prijedloga
izradit će se kriteriji i osnovne    karakteristike budućeg
Predsjednika RH.. Kandidat koji ima najbolje uvjete biti će
predložen za kandidata za Predsjednika RH. 2010 godine.
3.  Pozivaju se pojedinci, stranke, klubovi , udruge organizacije  i
drugi subjekti da se pridruže Hrvatskom Svjetskom Saboru kako bi
zajednički izabrali    najkvalitetniju osobu za Predsjednika RH., koji
će  PROMIJENAMA  funkcioniranja vlasti u Republici,
promijeniti odnosa Vlasti prema mladima, čovjeku, Obitelji,
Braniteljima, Žrtvama rata, promijeniti za 180 stupnjeva u odnosu
na sadašnjeg aktualnog predsjednika RH. Predložit ćemo
Predsjednika koji će Hrvatskom Narodu PROMIJENAMA osigurati da dođe
do cilja a cilj je:Kršćanska, pravna, socijalna,
demokratska, nezavisna, suverena Država Hrvatska. Država
koja će služiti na čast svakom    pripadniku Hrvatskog Naroda ma gdje
bio. Država u kojoj će moral i    moralne norme biti osnovno mjerilo
vrijednosti čovjeka. Državu rada reda,morala zdrave i sretne
budućnosti, koji će vratiti nadu i osmijeh hrvatskom čovjeku..
                                                                                                   
Koordinator:
Niko Šoljak Prof.ing.
 
 
 
Broj: 01-11-5/09.
Poreč, 21.siječnja 2009. godine. 
Predmet: Izbor Predsjednika Republike Hrvatske 2010. godine.
                                                      
Na Skupu Hrvatskog Svjetskog Sabora održanom 17. i 18.
siječnja 2009. godine u Poreču odlučeno je da se pokrene i realizira 
program izbora Predsjednika Republike Hrvatske 2010. godine pod nazivom

PROMIJENAMA DO PRAVEDNIJE HRVATSKE
Kako bi  mogli podržati kandidata koji će prihvatiti program Hrvatskog
Svjetskog Sabora odnosno promjenama dovesti do pravednijeg hrvatskog
društva upućujemo ovaj poziv osobama koje se žele kandidirati za
Predsjednika RH. :
POZIV POJEDINCIMA, STRANKAMA, UDRUGAMA      I ORGANIZACIJAMA U HRVATSKOJ I U SVIEJTU
Da se (osobno) prijave ili prijave svoje  kandidate za  Predsjednika Republike Hrvatske 2010. godine.
Prijava se podnosi Hrvatskom Svjetskom Saboru (Preporučeno) sa naznakom za natječaj
Da bi se uzelo u razmatranje kandidatura, kandidat treba dostaviti:
Dokaz da je građanin RH (  Fotokopija putovnice)
Izvod iz matične knjige rođenih.
Životopis (sa osobnom  slikom i fotokopijama diploma)
Dostaviti
kronološki njegovo viđenje funkcioniranja Vlasti u Republici Hrvatskoj
od oslobođenja Države Hrvatske do danas.(Maksimum tri stranice  teksta)
.
Dostaviti progarm što će naparviti kada bude  Predsjednik RH             ( Najviše na tri stranice teksta)
Dostaviti spisak pojedinaca, udruga , stranaka i organizacija koje podržavaju njegovu kandidaturu.
Dostaviti svoje financijske mogućnosti financiranja predsjedničke kampanje.
Potpisanu izjavu o prihvaćanju ili ne prihvaćanju programa Hrvatskog Svjetskog Sabora sa naglaskom na prioritete.
Potpisana izjava iz koje će se jasno vidjeti da li želi da njezina odnosno njegova kandidatura bude javna (A) ili tajna (B)
 
Napomena :
Sve prijave će sa najvećom ozbiljnošću i detaljno razmotriti ekipa
ekspertnih Hrvatskih stručnjaka iz svih većih gradova Hrvatske i
Svijeta..
Kandidat koga taj Tim stručnjaka
predloži biti će kandidat HRVATSKOG SVEJTSKOG SABOAR , POJEDINACA,
STARNAKA, UDRUGA I ORGANIZACIJA  koje su se dogovorile i koje će se još
dogovoriti o zajedničkoj realizaciji program izbora predsjednika
Republike Hrvatske 2010. godine.
Prijave koje ne budu ispunjene u okvirima gore navedenih uvjeta neće se uzimati na razmatranje.
                                                                  
Koordinator:
Niko Šoljak prof. ing.

 


{loadposition user18}

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -