- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Razno

2009.01.11. – Bleiburg i križni put

Damir Borovcak to hrvatskim prijateljima
 

U srijedu, 14. siječnja 2009. u 19 sati na Kaptolu 27

održati će se javna tribina na kojoj će govoriti:

Martina Grahek Ravančić

Hrvatski institut za
povijest

Bleiburg i križni put

Bleiburg_card_front.jpg

Ulaz je slobodan.

Po želji možete unaprijed dostaviti pitanja i u
pismenom obliku elektroničkom poštom na adresu [email protected]

U
očekivanju dolaska s poštovanjem pozdravljam,

Marko Melčić, voditelj
tribine

 

Sažetak
U drugoj polovici 1944. godine političke i ratne prilike
obilježene su općim napredovanjem Savezničkih jedinica. Opće napredovanje
pratile su i završne operacije na prostoru bivše Jugoslavije. Raspad njemačkog
bojišta u Grčkoj primorao je Skupinu armija E na povlačenje, preko Balkana prema
zapadu. S vojskom Trećeg Reicha, povlačile su se Oružane snage NDH, slovenski
domobrani i razne četničke jedinice, te dio civila. Drugi svjetski rat službeno
je završen 9. svibnja 1945., no pitanje geopolitičkih odnosa i dominacije na
ovim prostorima (posebice onima koji su pripadali poraženoj strani), kao i
pitanje pravednog odnosa prema pripadnicima poraženih snaga, ostali su otvoreno
pitanje i velika obaveza ratnih pobjednika. Pismeni dogovori, kojima se trebalo
regulirati postojeće stanje, potpisani su na konferencijama, održanim i prije
završetka ratnih operacija. U taj kontekst nužno je smjestiti događaje s kraja i
neposredno nakon završetka Drugoga svjetskog rata, koji su danas poznati pod
nazivom Bleiburg i križni put. Ovaj naziv obuhvaća: opkoljavanje i zarobljavanje
postrojbi Trećeg Reicha, vojske NDH i dijela civila, na prostoru Celje –
Slovenjgradec – Dravograd – Bleiburg, izručivanje zarobljenika iz savezničkih
logora u Austriji, te događaje koji su uslijedili duž križnog puta. Za konačni
cilj postavlja se približno utvrđivanje broja stradalnika i žrtava bleiburških i
poslijebleiburških događaja, do kojih nije moguće doći na osnovi improvizacija,
već isključivo uz pomoć stvarnih pokazatelja uvrštenih u interdisciplinarnu
analizu. Ovo vremenski kratko razdoblje, predstavlja jednu od emotivnijih tema
hrvatske, slovenske, bošnjačke, srpske i crnogorske historiografije. Spomenuti
događaji dugi niz godina opisivani su tek "s pobjedničke strane", dok u osnovi
vrijedni napori hrvatske, slovenske i srpske emigracije, donose uglavnom iskaze
svjedoka, koji su često nabijeni emocijama i onemogućuju sveobuhvatno
sagledavanje problematike. Krajem prošlog stoljeća, tema Bleiburga i križnog
puta postaje sve prisutnija, no većina produkcije predstavlja memoarsku
publicistiku i prigodničarsku literaturu. Radi toga prilično je teško
rekonstruirati prošlu stvarnost, ostavljajući pritom prostora za različite
manipulacije. Analiza dosadašnje (dostupne) produkcije o Bleiburgu i križnom
putu nudi osnovu za daljnja istraživanja, otvara neka nova pitanja i sugerira
moguće odgovore.
O predavačici
Martina Grahek Ravančić rođena je
1978. godine u Rijeci. Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu. Studij
povijesti upisala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirala
2001. godine. Od 1. travnja 2002. zaposlena je kao znanstveni novak u Hrvatskom
institutu za povijest, na projektu Žrtve Drugoga svjetskog rata i poraća. Iste
godine upisuje poslijediplomski studij Hrvatske povijesti na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu, te 2006. brani magistarski rad pod naslovom Bleiburg i
"križni put" u historiografiji, publicistici i memoarskoj literaturi.
Sudjelovala na nekoliko znanstvenih skupova i surađivala za Hrvatsku
enciklopediju. Tema doktorske disertacije odnosit će se na Rad Zemaljske
komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača (1944. – 1947.)

Martina Grahek Ravančić, Hrvatski institut za povijest, Opatička 10,
Zagreb, tel. 098-884525, e-mail: [email protected]

Izbor iz bibliografije
· "Controversies about the Croatian victims at
Bleiburg and in ‘Death marches’", Review of Croatian History II (2006), 1, 27-46
(izvorni znanstveni rad)
· "Izvještaji Zemaljske komisije za utvrđivanje
zločina okupatora i njihovih pomagača na području Bjelovara od 1944. do 1947.
godine", u: 1945. – Razdjelnica hrvatske povijesti / Kisić Kolanović, Nada;
Jareb, Mario; Spehnjak, Katarina (ur.), Zagreb: Hrvatski institut za povijest,
2006., 339-355. (izvorni znanstveni rad)
· "Konec Neodvisne države Hrvaške in
umik njenih oboroženih sil ter civilnega prebivalstva maja 1945.", Prispevki za
novješo zgodovino 47 (2007), 2, 77-96 (izvorni znanstveni rad)
· "Izručenja
zarobljenika s Bleiburškog polja i okolice u svibnju 1945.", Časopis za
suvremenu povijest 39 (2007), 3, 531-550 (izvorni znanstveni rad)
· "Na
križnom putu kroz Slavoniju", Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice za
povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest 8 (2008),
1, 301-316 (pregledni rad)

 

 

{loadposition user18}

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -