- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Razno

2006.02.09. – HRVATSKA SVJETSKA UDRUGA

hrvatski – english

PISMO
HRVATSKE SVJETSKE UDRUGE (CROATIAN WORLDWIDE ASSOCIATION) VISOKOM
POVJERENIKU ZA BiH: ZAUSTAVITE NOVE OPTUŽNICE PROTIV HRVATA U BiH

Poštovani gospodine dr. Schwartz – Schilling,
U ime Hrvatske svjetske udruge (Croatian Worldwide
Association), želim Vam čestitati na nedavnom imenovanju za visokog
povjerenika za Bosnu i Hercegovinu, te proširiti čestitke na nove
zadaće i odgovornosti koje Vas očekuju. Vjerujemo kako ćete ovu svoju
novu, iznimno važnu dužnost ujedno prepoznati kao tešku i punu izazova.
Najiskrenije Vam želimo svako dobro i uspjeh i nadamo se zajedničkoj
suradnji na izgradnji bolje i demokratske Bosne i Hercegovine za sve
njezine građane.

 
Pišemo Vam kako bi Vam ukazali na članak objavljen 6. veljače 2006. godine, na portalu www.index.hr,
a koji Vam i prilažemo na kraju ovoga pisma. Članak piše o tome kako se
priprema 300 optužnica protiv Hrvata u Bosni i Hercegovini za navodno
počinjene ratne zločine.
Kao što pretpostavljate, ukoliko su
te informacije točne, mi smo stvarno nesretni i ozbiljno zabrinuti za
tih tristo hrvatskih građana.
Građani Bosne i Hercegovine
glasovali su kako bi se odvojili od komunističke „Socijalističke
Federativne Republike Jugoslavije“, potpuno demokratskim sredstvima.
Nažalost, neposredno nakon toga svijet je svjedočio počinjenju najvećih
zločina i zvjerstava nakon II. Svjetskog rata, koja su prestala tek
nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma, pod pokroviteljstvom SAD-a, te
je zaustavljeno krvoproliće u bivšoj Jugoslaviji.
Tih novih tristo optužnica neće
donijeti mir i pomirenje u regiji, koja još uvijek pokušava pronaći
svoje mjesto u svijetu. Upravo suprotno, potkopati će sve napore koji
su uloženi u postizanje mira u regiji. Umjesto toga, te će optužnice
ponovno oćivjeti mnoge ružne uspomene iz rata – krvavog rata i
srbijanske agresije. Pokušavajući izjednačiti krivnju umjesto
imenovanja pravih krivaca i stavljanja krivnje na stvarno odgovorne –
Slobodana Miloševića i njegove podivljale velikosrbijanske ubojice
vođene Karadžićem i Mladićem. Ove nove optužnice ne bi donijele toliko
potrebno pomirenje u regiji. Te optužnice su prijetnja budućnosti i
stabilnosti Bosne i Hercegovine i stavljaju pod upitnik moralni i
zakonski legitimitet države Bosne i Hercegovine u okviru njezinih
sadašnjih granica. Ukratko, te optužnice stvaraju temelj za priznavanje
granica Velike Srbije i ozbiljno prijete dugoročnoj stabilnosti i
sigurnosti – ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na Balkanu i cijeloj
Europi. Mir i pomirenje mora biti glavni cilj i rat se mora izbjeći pod
svaku cijenu. Međutim, pokušaj izjednačavanja krivnje novim
optuživanjem 300 Hrvata je namjerni pokušaj poravnanja krivnje, a što
je još važnije, to neće osigurati mir i stabilnost u regiji.
Bivši visoki predstavnik za BiH Paddy Ashdown, izjavio je 25. siječnja 2006.

http://www.ohr.int/ohr-dept/presso/pressi/default.asp?content_id=36450
„Daytonski
sporazum funkcionirao je zadnjih deset godina, ali ne može
funkcionirati sljedećih deset godina, mora se mijenjati Ustav. Trebali
smo biti osjetljiviji prema Hrvatima, Bosna i Hercegovina neće biti ono
što ona jest u svojoj biti, ne budu li u njoj živjeli Hrvati …“
„Izuzetno sam zabrinut zbog broja
Hrvata koji su napustili BiH. Ukoliko se od mene očekuje da govorim u
ime međunarodne administracije, tada mogu reći da nismo dovoljno
razumjeli i bili svjesni i osjetljivi na pitanje ranjivosti Hrvata u
BiH …“
Ovo su riječi čovjeka koji je
proveo dosta vremena u Bosni i Hercegovini, te otvoreno priznaje kako
je međunarodna zajednica trebala biti osjetljivija prema pitanju i
potrebama Hrvata koji žive u BiH. Tisuće Hrvata napustile su BiH zbog
trenutnog stanja u toj zemlji. Hrvati se moraju osjećati sigurni u tome
da će imati jednaka prava i zaštitu kao i drugi narodi koji žive u BiH.

Konačno, uz svo dužno poštovanje,
tražimo da istražite ovu situaciju i učinite sve što je u vašoj moći
kako biste spriječili ove daljnje optužnice. Mi Vam nudimo svaku moguću
pomoć, očekujemo zajedničku suradnju i Vaše mišljenje o ovoj važnoj
temi.
Hrvatska svjetska udruga je
neprofitna udruga, nije dio bilo koje političke stranke, frakcije,
skupine ili ideološke grupacije. Radimo na promicanju demokratskih
vrijednosti i načela u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i iseljeništvu.

Zahvaljujemo na Vašoj pažnji i očekujemo Vaš odgovor.

Jackie Prkic

Predsjednica Hrvatske svjetske udruge

Croatian Worldwide Association

english
Dear Dr. Schwartz-Shilling:
On
behalf of the Croatian Worldwide Association, congratulations on your
recent appointment as High Representative to Bosna-Hercegovina and
extend a warm welcome to your new responsibilities.  We trust you will
find this extremely important position you have just embarked upon both
difficult and challenging.  We truly wish you all the very best and
hope we can work together to build a better and truly democratic
Bosna-Hercegovina for all its citizens.
We write in regards to an article which appeared February 6, 2005 on www.index.hr
and posted for your reference at the end of this letter.  The article
reports there are 300 indictments about to be issued against Croatians
in Bosnia-Herzegovina for “war crimes” allegedly committed.   
As
you can imagine, if this is information is even accurate and factual,
we are deeply saddened and gravely concerned for these 300 Croatian
citizens. 
The
citizens of Bosna-Hercegovina voted to succeed from the
Communist/Socialist Federal Republic of Yugoslavia via a purely
democratic means.  Unfortunately, a short time later, the world
witnessed the biggest atrocities were being committed since World War
II and only until the U.S. brokered Dayton Peace Accords were agreed
upon, did the entire bloodshed finally end in the former Yugoslavia.  
These
300 indictments will not bring peace and reconciliation to a region
still trying to find its place in the world.  They will undermine all
the hard work and effort that has gone into securing peace in the
region. Instead, these indictments will bring back many horrible
memories of life during war — a bloody war of Serbian onslaught and
aggression. By seeking to equalize guilt instead of placing the proper
blame where it belongs on Slobodan Milosevic and his rampagingg Serb
marauders led by Karadzic and Mladic, these indictments will not bring
much needed reconcialtion to the region. These indictments threaten the
future stability of Bosna-Hercegovina and call into question the moral
and legal legitimacy of the state of Bosna-Hercegovina within its
current borders. In short, these indictments lay the groundwork for the
resurgence of a Greater Serbia and severely threatens the long-term
security and stability not only of Bosna-Herceogivna, but of the
Balkans, and all of Europe.  Peace and reconciliation must be the main
objective and war must be avoided at all costs; however, equalizing the
blame and guilt by indicting 300 Croatians is a deliberate attempt to
spread blame evenly and more importantly, will not secure peace and
stability in the region. 
Former High Representative, Paddy Ashdown, stated on January 25, 2006, http://www.ohr.int/ohr-dept/presso/pressi/default.asp?content_id=36450
“The
Dayton Agreement worked in the last ten years, but it cannot work in
the next ten years: you have to change the Constitution * We should
have been      more sensitive towards Croats; Bosnia and Herzegovina
will not be what it is in      essence without Croats living in it…”
“I
am very concerned about the number of Croats who have left BiH. If I am
to          speak on behalf of the international administration, then I
can say that it was not   sufficiently aware of and sensitive to the
vulnerability of Croats.”
These
are the words of the very individual who spent a great deal of time in
Bosna-Hercegovina and openly admits the international community should
have been more sensitive to the issues and needs of the Croatian people
living in Bosna-Hercegovina. Thousands of Croatians have left
Bosna-Hecegovina because of its current state of affairs.  The Croatian
population needs to feel assured they will too have equal rights and
protections as do the other ethnic groups living in Bosna-Hercegovina.
Finally,
we respectfully request that you please investigate this situation and
do whatever you can to put an end to the issuance of these indictments.
 We are here to offer any assistance and look forward to working with
you and welcome your thoughts regarding this important issue.
The
Croatian Worldwide Association is non-profit organization and not part
of any political party, faction or ideological affiliation.  The CWA
works to promote democratic values and principles in Croatia,
Bosnia-Hercegovina and abroad.
Thank you for your attention and consideration. We wholeheartedly look forward to your response.  
Warm regards,
Jackie Prkic  
President
 

 {loadposition user18}
 
 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -