- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Razno

2006.01.16. – prof dr fra Andrija Nikic

"MLADA LJETA – BUDUCNOST SVIJETA!” –
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO “NAPREDAK” M O
S T A R prireduje prvu “Napretkovu” tribinu
u 2006. godini s
prigodnim programom…U drugoj polovici 15. stoljeca Osmanlije
– Turci su nakon Bosne okupirale i Hercegovinu. Kroz
prvih stotinjak godina pripadnici islama i prisilno islamizirani
domaci ljudi su porušili sve crkvene objekte u Hercegovini,
ubili preko 113 franjevaca i veliko mnoštvo katolika,
odveli u ropstvo nekoliko desetaka tisuca katolika. Kroz slijedeca
stoljeca su nastavili odvodili djecake u janjicare, a djevojcice
u hareme…..

"MLADA
LJETA – BUDUCNOST SVIJETA!”
HRVATSKO
KULTURNO DRUŠTVO “NAPREDAK” M O S T A R

prireduje
prvu
“Napretkovu” tribinu u 2006. godini s prigodnim programom.
Tribina ce se održati u Napretkovom domu – Liska br.
2. u Mostaru u subotu 14. sijecnja 2006. godine s
pocetkom u 18.00 sati.

Tribina
je posvecena
STOTOJ
OBLJETNICI GRADNJE NAPRETKOVA DOMA I PREDSTAVLJANJU
NAPRETKOVA KALENDARA ZA 2006.

U
PROGRAMU SUDJELUJU:
Prof.
Fabijan Lovric iz Knina,
te
domacini: prof. Tihomir Maric

Miroslav Zelenika i
fra
Andrija Nikic.
Glazbeni
dio izvode: NAPRETKOV VOKALNI ANSAMBL ALELUJA.
Voditeljica
programa: Prof. Lucija Mikulic.
Dodite
i pozovite svoje susjede!

Prof. dr. fra Andrija Nikic,
predsjednik
HKD”NAPREDAK” Mostar.

Mostar,
7. sijecnja 2006.
Druga
tribina ce se održati 21. (Buntic) a treca 28. (Mucenici) sijecnja
2006. s pocetkom u isto vrijeme i u istim prostorijama.
HRVATSKO
KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK MOSTAR
88000
Mostar, p.p. 17. Liska, br. 2
Telefaks:
00387 36 323310
e-mail:
[email protected]

Predmet:
Zamolba za namještenje Napretkova doma u Mostaru i potpore
studentima!

Cijenjeni prijatelju!
Vjerojatno Vam
je poznato kako su hercegovacki fratri sa svojim vjernim katolickim
pukom u srednjem vijeku imali na podrucju današnje Hercegovine
svojih osam samostana i oko 160 crkava. To potvrduje da je bila
napucena brojnim katolicima-Hrvatima. Po uzoru na svoju subracu
u drugim dijelovima Europe franjevci su se bavili ne samo dušobrižništvom
nego i širenjem prosvjete, lijecništvom i ljekarništvom.
Tako možemo pretpostaviti da je u navedenom razdoblju bilo
brojno katolicko pucanstvo i da su franjevci držali škole
u samostanima ili njihovoj blizini, kao i po udaljenijim župnim
središtima.
U drugoj polovici
15. stoljeca Osmanlije – Turci su nakon Bosne okupirale i
Hercegovinu. Kroz prvih stotinjak godina pripadnici islama i prisilno
islamizirani domaci ljudi su porušili sve crkvene objekte u
Hercegovini, ubili preko 113 franjevaca i veliko mnoštvo katolika,
odveli u ropstvo nekoliko desetaka tisuca katolika. Kroz slijedeca
stoljeca su nastavili odvodili djecake u janjicare, a djevojcice
u hareme.
Usprkos svim
poteškocama franjevci su po selima živjeli s preostalim
katolicima i poucavali ih u temeljnim elementima pismenosti. Tek
u 16., a više u 17., 18. i 19. stoljecu franjevci pišu
i tiskaju knjige. Polovicom 19 stoljeca otvaraju škole po hercegovackim
župama u kojima po ondašnjim programima poucavaju djecu
u dva ili cetiri razreda. Godine 1872. hercegovackim franjevcima
je uspjelo nabaviti strojeve za tiskaru koja je pocela radom 1873.
godine u Mostaru. U Tiskari su franjevci tiskali svoja djela namijenjena
ucecoj mladeži i vjernicima.
Nakon oružanog
ustanka od 1875. tek 1978. doilazi do prekretnice u politickom,
društvenom, socijalnom i kulturnom pogledu u Hercegovini. Austro-Ugarsko
zaposjednuce Bosne i Hercegovine provedeno je usprkos protivljenju
nekih muslimanskih aga i begova. Nova vlast preuzima škole
od franjevaca – njih 12 i uvodi nove programe. Tek koncem
19. stoljeca uvode se srednje škole, a gimnazija u Mostaru
tek 1895. godine. Iste godine 1895. u Mostaru pocinje radom Franjevacka
bogoslovija. Srednje škole i gimnaziju je pohadalo najviše
katolicke djece. Nakon završetka srednjih škola, posebice
gimnazije franjevci su poticali katolicku mladež da traži
stipendije od državnih vlasti i da nastave studij na Sveucilištima
u Zagrebu, Becu i drugdje u Monarhiji.
Nakon što
su državne vlasti protežirale muslimanske i pravoslavnu
mladež, franjevci su se odlucili na osnivanje Društva
za pomaganje katolickoj ucecoj mladeži – srednjoškolcima
i studentima. Kada su franjevci naišli na odobrenje njihovih
ideja dana 7. sijecnja 1902. u Franjevackom samostanu u Mostaru
odlucili su napisati Statut i zatražiti odobrenje za osnivanje
Društva za pomaganje poslovicno nadarene, a siromašne
mladeži iz Hercegovine i Bosne. Nakon odobrenja Statuta, u
nedjelju 14. rujna 1902. održali su konstituirajucu sjednicu
i za prvog predsjednika izabrali rektora Franjevacke Bogoslovije
prof. fra Radoslava Glavaša. Slijede3wce godine Mostarsko Društvo
je imalo svoje podružnice u više mjesta – primjerice
i u Sarajevu.
Kako se broj
srednjoškolaca u Mostaru povecavao Društvo je za njih
1906. sagradilo Dom u kome je prefekt bio svecenik, a domacinstvo
su vodile casne sestre franjevke. Slicno Društvo za pomoc zanatl.ijama
osnovano je i u Sarajevu, te su se 1907. ujedinili pod zajednickim
imenom Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Da bi stvorili što
više prostora za ucenike u Napretkovom domu, godine 1926. dozidali
su još jedan kat. Tako je zgrada dobila konacni izgled, kako
i danas postoji. U Domu je do 1949. godine našlo hranu i stan
preko 1350 srednjoškolaca. U meduvremenu 1919. provincijal
fra Didak Buntic je našao smještaj za hercegovacke srednjošolce
koji su nastavili studij na Fakultetima Sveucilišta u Zagrebu.

Godine 1949.
ondašnje komunisticke vlasti su zabranile rad Napretku, oduzele
njegovu imovinu, a srednjoškolce rastjerali njihovim kucama.

Godine 1990.
niže potpisni predsjednik Mostarskog Napretka, uz pomoc nekolicine
hrvatskih rodoljuba, obnovio je Mostarski Napredak i razvio raznoliku
i zavidnu kulturnu aktivnost. Imamo 372 clana.
Kroz minule
sto i cetiri godine, uza sve protivštine i zabrane, Hrvatsko
kulturno društvo Napredak Mostar osiguravalo je buducnost,
olakšavalo brige, otiralo suze brojnim generacijama hrvatske
mladeži da bi završili školovanje i pomagali svom
narodu koji je stenjao pod okupacijama. Kroz posljednjih cetrnaest
godina HKD Napredak Mostar održalo je preko 145 manifestacija,
te zapocelo i ostvarilo Tjedan hrvatske kulture, objavilo 51 knjiga
u Knjižnici HKD Napredak Mostar i osam Povijesnih kalendara.
Kalendari su nam gotovo jedini izvor prihoda da možemo opstojati
i djelovati. Minule akademske 2004./2005. godine podijeli smo 107.
potpora – za Božic, Uskrs i na svršetku godine u
visini od 150 maraka, odnosno 72,30 eura i na dar po jednu knjigu
(Luconoše naše vjere, str. 736 – cijena 40 eura)
i po dva kalendara (za 2004. i 2005. godinu = po 10 eura). Prošle
godine smo uz pomoc Svjetske banke obnovili Napretkov dom u Mostaru
izvana – zgrada ima preko 1.500 m/2 slobodna prostora. U Domu
planiramo otvoriti Institut za hrvatske i europske studije –
studij informatike u dvije ucionice, studij stranih jezika sa suvremenim
ucilima, pokrenuti casopis sa sažetcima na europskim jezicima,
serijska izdanja, osnovati Hrvatsko kulturno-umjetnicko-pjevacko
društvo i sekcije koje ce proucavati, usavršavati i predstavljati
hrvatsku kulturnu baštinu, obicaje, sakupiti narodne nošnje.
Da se potonje može ostvariti pšotrebno je kupiti materijal,
sašiti, izvesti, ukrasiti i obnoviti pokrajinske narodne nošnje….
Da se to pocne ostvarivati potrebno je urediti unutrašnjost
Doma, uvesti klima-uredaje (zimo grijanje, a ljeti hladenje) postaviti
parket u gotovo cijeloj zgradi, nabaviti odgovarajuci namještaj
za svaku prostoriju od stalaža za knjižnici, do uredskih
potrepština. Tako Hrvatsko kulturno društvo Napredak Mostar
kani nastaviti sa svojim djelovanjem i u buduce.
A da uzmognemo
zapoceti s ostvarenjem naših Statutom propisanih programa potrebna
su nam znatna novcana sredstva. Stoga Vam se obracamo da nam, prema
svojim mogucnostima, pomognete namjestiti opremiti unutrašnjost
Napretkova doma sa suvremenim pomagalima i na taj nacin potpomognete
školovanje naše mladeži i ostvarivanju Napretkovih
Statutom predvidenih planova.
Poznato Vam
je da u Mostaru djeluje jedino Sveucilište s hrvatskim jezikom
u BiH. Na njemu ove godine studira preko 12.500 studenata s naših
strana. Brojni nam se obracaju za pomoc – do konca 2005. su
nam se za pomoc obratila 104 studenta i studentice.
Zaista, mnogima
treba pomoci, jer mlada su ljeta buducnost svijeta!
Svoj prilog
možete uplacivati na ime: HKD NAPREDAK MOSTAR br. žiro
racuna za KM 22-10-01-98-0-5 kod Zagrebacke banke d.d. Mostar br.
3381002201980532. Identifikacijski broj je 4227038540008 kod HNŽupanije,
a za strane valute: SWIFT ZABA BA 22. br. žiro racuna 7100-48-06-17093-8.
kod Zagrebacke banke d.d. Mostar br. 3381002201980532. U povodu
15. obljentice obnoviteljskog rada HKD Napredak Mostar planiramo
objaviti posebnu knjigu u kojoj cemo upisati i sve potpomagace obnove
i namještenja Napretkova doma u Mostaru.

Na dobro vam došla Nova 2006. godina.

Unaprijed zahvaljuje na svakom daru i pozdravlja

predsjednik HDK Napredak Mostar
Prof.
dr. fra Andrija Nikic

Mostar,
10. sijecnja 2006.


 {loadposition user18}

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -