- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Razno

2005.12.09. – Insight on the News – Crni dan za Hrvatsku

Autor: Jeffrey Kuhner
– Odbjegli
hrvatski general Ante Gotovina uhicen je ucetvrtak u Spanjolskoj.
To je crni dan za sve one koji su se borili i ginuli za hrvatsku
neovisnost od Jugoslavije. Ustvari, njegovo uhicenje i izrucenje
Medjunarodnom sudu za ratne zlocine za bivsu Jugoslaviju (ICTY)
najzlokobniji je dogadjaj u tom podrucju od zavrsetka balkanskih
ratova…..Hrvatska
je pretvorena u politickog i ekonomskog slugu Brusselsa. Hrvati
sad spoznaju da su, otrgnuvsi se iz Jugoslavije u kojoj su
vladali Srbi, promijenili jedino gospodara….
 
Black
day for Croatia – Commentary by Jeffrey Kuhner – Fugitive
Croatian General Ante Gotovina was captured in Spain on Thursday.
It is a dark day for the general and for all those who fought
and died for Croatia?s independence from Yugoslavia. In fact,
his arrest and extradition to the International Criminal Tribunal
for the former Yugoslavia is the most calamitous event in
the region since the end of the Balkan wars….Croatia
has been transformed into a political and economic vassal
of Brussels.Croatians are now finding out that, after breaking
away from Serb-dominated Yugoslavia, they have only exchanged
one master for another….

Note:
English translation following Croatian version.
Hrvatska
svjetska organizacija (CWA) radi na planu akcije svih Hrvata diljem
svijeta. Slijedi vise obavijesti tijekom danasnjeg dana. Ostanite
s nama za sve dodatne informacije i ne zaboravite da mozemo i hocemo
nesto uciniti da pomognemo generalu Gotovini.?
Insight
on the News, 8. prosinca 2005.
Crni dan za Hrvatsku
Komentar
Autor: Jeffrey Kuhner

Odbjegli hrvatski general
Ante Gotovina uhicen je ucetvrtak u Spanjolskoj. To je crni dan
za sve one koji su se borili i ginuli za hrvatsku neovisnost od
Jugoslavije. Ustvari, njegovo uhicenje i izrucenje Medjunarodnom
sudu za ratne zlocine za bivsu Jugoslaviju (ICTY) najzlokobniji
je dogadjaj u tom podrucju od zavrsetka balkanskih ratova.

Protiv gen. Gotovine
je ICTY podignuo optuznicu 2001. za navodne zlocine pocinjene 1995.
kad su vraceni dijelovi zemlje koje su bili okupirali srpski pobunjenici.
Konkretno, optuzen je za  zapovjednu odgovornost u  zajednickom
kriminalnom pothvatu koji je pokrenula hrvatska drzava da bi protjerala
150,000 etnickih Srba.

Glavna tuziteljica, Carla
Del Ponte, skupa s Europskom unijom, State Departmentom i hrvatskom
vladom, tvrdi da je uhicenje gen. Gotovine pobjeda vladavine prava.
Hrvatski premijer Ivo Sanader cak inzistira na stavu da je generalovo
uhicenje i izrucenje UN-ovu sudu  konacno potvrdjena vjerodostojnost
Hrvatske.? Pogrijesili su.

Brojni su svjetski pravni
strucnjaci pokazali da je optuznica protiv gen. Gotovine neutemeljena,
neeticna i lazna. Povijesni zapisi jasno pokazuju da je hrvatska
operacija 1995. provedena u skladu s najvisim standardima zapadne
vojne prakse sa izricitim ciljem da se popratne civilne zrtve svedu
na minimum. Sluzbeni dokumenti takodjer otkrivaju da je do povlacenja
hrvatskih pobunjenih Srba doslo po zapovijedi vodstva iz Beograda
koja je izdana nekoliko dana prije pocetka operacije. Stoga, to nije bio niti je
mogao biti planirani pothvat hrvatske vojske.

Vojska gen. Gotovine
nije samo uspostavila teritorijalni integritet Hrvatske, nego je
razbila srpske snage i u susjednoj Bosni. Njegove operacije su uspostavile
ravnotezu snaga protiv srpskog diktatora, Slobodana Milosevica.
Time su balkanski krvnik i njegovi poslusnici u Bosni i Hrvatskoj
bili prisiljeni na mirovne pregovore za diplomatskim stolom. Ukratko,
gen. Gotovina je heroj, koji je ucinio vise nego bilo tko drugi
ukljucujuci birokrate skrstenih ruku iz UN-a da se zaustavi genocidna
kampanja za Veliku Srbiju.

Da bi on sad trebao doci
na optuzenicku klupu u Haagu, uzasna je karikatura pravde. S gdjom
Del Ponte na celu, ICTY je postao politizirani sud. Kao na montiranim
procesima u komunistickoj Jugoslaviji, gen. Gotovina je vec proglasen
krivim.

Po varljivoj teoriji
za  zapovjednu odgovornost, svaki vojni celnik u povijesti
(ukljucujuci americke generale) moze biti oznacen kao  ratni
zlocinac zato sto nije uspio sprijeciti izolirane slucajeve zlocina
od strane svojih postrojbi. Tako ce zbog same naravi optuzbi protiv
njega gen. Gotovina biti osudjen na visegodisnji zatvor.

Cinjenica da je on nevin
nista ne znaci za gdju Del Ponte. Del Ponte i njoj bliske globaliste
u ICTY-u ne zanima istinska pravda. Ona zapravo vjeruje da kroz
svoj mandat treba donijeti konacni  povijesni sud o raspadu
Jugoslavije. Odlucna je u unistenju gen. Gotovine kako bi kriminalizirala
rat za neovisnost Hrvatske od 1991.

Presuda protiv gen. Gotovine
potvrdit ce po medjunarodnom pravu da je Hrvatska drzava uspostavljena
na masovnom etnickom ciscenju. Takvom presudom, podijelit ce se
teret krivnje za krvoprolice devedesetih godina jednako izmedju
Srba i Hrvata. Jos bitnije, osporit ce se legitimitet hrvatskog
teritorijalnog suvereniteta. Time se polazu temelji zahtjevima srpskih
revansista za oduzimanje velikih dijelova hrvatskog teritorija putem
zalbi pred medjunarodnim sudovima. Generalovo uhicenje je ozbiljan
udrac hrvatskoj ustavnoj demokraciji prije nego jacanje vladavine prava. Najjaca
politicka stranka u Srbiji, radikalni ultra-nacionalisti, vec nastoji
na slucaju generala Gotovine uspostaviti moralno-pravni temelj za
veliku Srbiju.

Uhicenje gen. Gotovine
predstavlja diplomatski trijumf za Beograd. Od pocetka jugoslavenskih
ratova za odcjepljenje, Beograd se sluzi strategijom izbjegavanja
odgovornosti za svoju glavnu ulogu u agresiji. Zbog toga Srbi uporno
zagovaraju uhicenje gen. Gotovine. Sada su postigli svoj cilj.

Najveci krivac u ovome
fijasku, ipak je hrvatska vlada. Zagreb je mogao iskoristiti svoju
diplomaciju za lobiranje zapadnih sredista moci kako bi se general
oslobodio. Gosp. Sanader je to javno i obecao tijekom svoje posljednje
izborne kampanje.

Mjesto toga, danasnji
hrvatski vodja izdao je svoje birace. Odigrao je kljucnu ulogu u
uhicenju generala; gosp. Sanader je cinicno iskoristio generalov
slucaj u nagodbi kojom ce se Zagreb dodvoriti Britaniji, Austriji
i Brusselsu. Gosp. Sanader se pokazao plitkim oportunistom, koji
ce bilo sto napraviti i reci u nadi da ce tako uvesti Hrvatsku u
Europsku uniju cak i po cijenu izdaje vitalnih nacionalnih interesa
drzave.

A ovakav stil vladanja
nije potvrdjen samo na primjeru Gotovine. Otkako je dosao na vlast
2003., Sanader se pokazao nesposobnim za vodjenje drzave: njegova
je vlada aktivno poticala britanske agente na spijuniranje hrvatskih
gradjana; veliki dio hrvatske netaknute obale prodan je stranim
ulagacima; Hrvatima su uskracena prava na ribolov da bi ih izdao
Talijanima; nebrojeni su skandali korupcije; ugusena je sloboda
tiska obzirom da su urednici novina pod pritiskom da ne objavljajuju
pozitivne clanke o Gotovini. Ukratko, postojeca vlada prodaje vitalne
interese hrvatske drzave u svojoj slijepoj zurbi da udje u EU-ju.
Gosp. Sanader je prokockao svoj mandat za vodjenje drzave. Biraci
trebaju smijeniti njegov rezim na sljedecim izborima.

Hrvatska je pretvorena
u politickog i ekonomskog slugu Brusselsa. Hrvati sad spoznaju da
su, otrgnuvsi se iz Jugoslavije u kojoj su vladali Srbi, promijenili
jedino gospodara. A u konacnoj analizi, nikoga ne mogu za to kriviti
nego sebe same.

– Jeffrey T. Kuhner je
urednik Insight on the News.

"The
Croatian Worldwide Association is working on an "action plan"
for Croatians worldwide. We will be posting the message later today.
Stay tuned for further details and remember we can and will do something
to help General Gotovina."
Black
day for Croatia
Commentary by Jeffrey Kuhner

Fugitive Croatian General
Ante Gotovina was captured in Spain on Thursday. It is a dark day
for the general and for all those who fought and died for Croatia’s
independence from Yugoslavia. In fact, his arrest and extradition
to the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
is the most calamitous event in the region since the end of the
Balkan wars.

Gen. Gotovina was indicted
by the ICTY in 2001 for alleged atrocities when Croatian forces
retook parts of the country from Serb rebels in 1995. In particular,
he is charged with having  command responsibility over a 
joint criminal enterprise directed by the Croatian state to expel
150,000 ethnic Serbs.

The ICTY’s chief prosecutor,
Carla Del Ponte, along with the European Union, the State Department
and the Croatian government are all claiming that Gen. Gotovina’s
capture is a victory for the rule of law. Croatian Prime Minister
Ivo Sanader even insisted that the general’s arrest and extradition
to the U.N. tribunal is  the final confirmation of Croatia’s
credibility. They are wrong.

Numerous international
law experts have shown that the indictments against Gen. Gotovina
are flimsy, unethical and bogus. The historical record clearly demonstrates
that the 1995 Croatian operation was carried out according to the
highest standards of Western military practice with the specific
aim of minimizing civilian casualties. Public documents have also
revealed that the removal of Croatia’s rebel Serb population came at the direction
of the leadership in Belgrade several days before the operation
began. Hence, it was not nor could it have been a premeditated campaign
by incoming Croatian forces.

Gen. Gotovina’s army
not only restored Croatia’s territorial integrity, but it also smashed
Serbian forces in neighboring Bosnia. His actions tilted the strategic
balance of power against Serbia’s dictator, Slobodan Milosevic.
This forced the Butcher of the Balkans and his proxies in Bosnia
and Croatia to the diplomatic peace table. In short, Gen. Gotovina
is a hero, who did more than anyone else   including the hand-wringing bureaucrats
at the United Nations to stop the genocidal campaign for a Greater
Serbia.

That he should now go
to the dock in The Hague is a gross travesty of justice. Under Mrs.
Del Ponte’s leadership, the ICTY has become a politicized court.
Like the mock trials under communist Yugoslavia, Gen. Gotovina has
already been found guilty.

Under the specious theory
of  command responsibility, every military leader in history
(including an American general) can be branded a  war criminal
for having failed to prevent isolated atrocities by his troops.
Hence, due to the nature of the charges against him, Gen. Gotovina
will be convicted and sentenced to years in prison.

The fact that he is innocent
is irrelevant to Mrs. Del Ponte and her fellow ICTY globalists.
Mrs. Del Ponte is not interested in real justice. Rather, she believes
her mandate is to pass the final  judgment of history on the
disintegration of Yugoslavia. She is determined to destroy Gen.
Gotovina in order to criminalize Croatia?s 1991 war for independence.

The conviction of Gen.
Gotovina will establish in international law that the Croatian state
is founded upon mass ethnic cleansing. This verdict will result
in distributing the burden of guilt for the bloodletting of the
1990s equally among the Serbs and Croats. More importantly, it will
undercut the legitimacy of Croatia’s territorial sovereignty. This
lays the groundwork for revanchist Serbs to claim large swaths of Croatian territory by appealing to
international courts. Rather than strengthening the rule of law,
the general’s arrest is a severe blow to Croatia’s constitutional
democracy. Serbia’s largest political party, the ultra-nationalist
Radicals, is already insisting that the Gotovina case establishes
the moral and legal basis for a Greater Serbia.
Gen. Gotovina’s capture
represents a diplomatic triumph for Belgrade. Since the beginning
of the Yugoslav wars of succession, Belgrade’s strategy has been
to evade its responsibility for being the primary source of aggression.
This is why the Serbs have been relentlessly advocating the arrest
of Gen. Gotovina. They have now accomplished their goal.

The biggest culprit in
this fiasco, however, has been the Croatian government. Zagreb could
have used its diplomacy to lobby Western capitals to free the general.
Mr. Sanader publicly vowed to do this during the last election campaign.

Instead, the current
Croatian leader betrayed the electorate. He played a pivotal role
in the general’s arrest; Mr. Sanader cynically used the general’s
cause as a bargaining chip to ingratiate Zagreb with Britain, Austria
and Brussels. Mr. Sanader has demonstrated that he is a shallow
opportunist, who will do and say anything in the hopes of getting
Croatia into the European Union even at the cost of betraying his
country’s vital national interests.

And this pattern of conduct
is not just evident on the Gotovina issue. Since entering office
in 2003, Mr. Sanader has shown he is unfit to govern: his government
has actively encouraged British agents to spy on Croatian citizens;
much of Croatia’s pristine coastline has been sold to foreign investors;
Croatian fishing rights have been betrayed in order to curry favor
with the Italians; there have been numerous corruption scandals;
and press freedoms have been curtailed as newspaper editors are
pressured not to run pro-Gotovina stories. In short, the current government is selling out the vital
interests of the Croatian state in its blind rush to join the EU.
Mr. Sanader has forfeited his mandate to govern. The voters need
to implement regime change at the next elections.

Croatia has been transformed
into a political and economic vassal of
Brussels.Croatians are now finding out that, after breaking away
from Serb-dominated Yugoslavia, they have only exchanged one master
for another. And, in the final analysis, they have no one to blame
but themselves.
– Jeffrey T. Kuhner is editor of Insight on the News.

 
posjetite
– visit www.insightmag.com



{loadposition user18} 


Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -