REMEMBER BLEIBURG MASSACRE - DO NOT HATE - DO NOT FORGET ISKAZI - SVJEDOČANSTVA ISTINA O STRADANJU, MUČENJU I NEHUMANIM POSTUPCIMA OD STRANE SRBA PREMA HRVATIMA I MUSLIMANIMA NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE CIJI JE KRAJNJI CILJ BIO STVARANJE ETNICKI ČISTE VELIKE SRBIJE....  - VIŠE
Blaiburg

 

2. MEĐUNARODNA KROATOLOŠKA KONFERENCIJASVEUČILIŠTE U ZAGREBU – HRVATSKI STUDIJI

UNIVERSITY OF ZAGREB – CROATIAN STUDIES

 

 

2. MEĐUNARODNA KROATOLOŠKA KONFERENCIJA

2nd INTERNATIONAL CROATOLOGY CONFERENCE

 

Zagreb     29. 3ujna do 1. listopada 2011.        September 29 till October 1, 2011.

 

 

PROGRAM

Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji

Znanstveno-učilišni kampus Borongaj

Borongajska cesta 83 d, HR-10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia

 

 

ORGANIZACIJSKI I PROGRAMSKI ODBOR

Sanja Vulić, predsjednica; Davor Piskač, koordinator; Irena Cajner Mraović; Šime Demo; Tomislav Janović; Mijo Korade; Ivan Šestak; Mislav Stjepan Žebec

 

 

POČASNI ODBOR

Ljubomir Antić, Alojz Jembrih, Radoslav Katičić, Pavao Knezović, Ivan Koprek, Mijo Korade, Marko Pranjić, Branka Tafra, Josip Talanga

 

Okvirni program

 

Četvrtak, 29. rujna

 

PRIJEPODNE

 

od 08.30 Registracija sudionika  Predvorje dvorane Zagreb

09.45.-10.00 Otvaranje konferencije i pozdravne riječi  Dvorana Zagreb prof. dr. sc. ZVONIMIR ČULJAK, voditelj Hrvatskih studija sveučilišta u Zagrebu

 

10.00-10.30 Plenarno predavanje Dvorana Zagreb

 

VINKO GRUBIŠIĆ

 

Priznanje hrvatskoga kao posebnoga jezika u SAD i Kanadi

 

10.30-11.00 Piće dobrodošlice  Predvorje dvorane Zagreb

11.00-13.00 Usporedne sjednice

 

 

I.

Predsjedava: Georg Holzer

ALOJZ JEMBRIH

Karnerov prijevod Od nasljeduvanja Kristuševoga u kontekst hrvatskih prijevoda

 

GEORG HOLZER

Primjeri gradišćanskohrvatskoga spričanja iz muzeja u Novom Selu

 

DAVOR PISKAČ

Kulturalni aspekti Miloradićeva pjesništva

 

ŽELJKA LOVRENČIĆ

Tri magallanska pjesnika hrvatskoga podrijetla

 

LUCIJA RADOŠ

Hrvatski latinisti u Gutenbergovoj galaksiji

 

ZDRAVKO KORDIĆ

Suvremeno hrvatsko pjesništvo Bosne i Hercegovine

 

 

II.

 

 

Predsjedava: Jasna Čapo

 

CAROLINE HORNSTEIN TOMIĆ

KATICA IVANDA JURČEVIĆ

Vraćanje kući? Iskustva povratne migracije u Hrvatskoj

 

JASNA ČAPO
Hrvati u Australiji: dijaspora, domovina, povratak

 

MIRTA MIHOVILOVICH

Desde lejos para siempre. Tres generaciones  de una familia magallánica de origen croata como ejemplo de la estructura social de los chileno-croata

 

VAL COLIC-PEISKER

Croatian immigrants in multicultural Australia: a community in transformation

 

 

13.00-15.30   Stanka za ručak Restoran  Borongaj

 

 

 

 

 

Četvrtak, 29. rujna

 

POSLIJEPODNE

 

15.30-16.00 Plenarno predavanje Dvorana Zagreb

PETER HOUTZAGERS

Burgenland Croatian and Burgenland Croats: some unanswered questions

 

16.00-16.30 Stanka za kavu

 

I.30-18.0 Usporedne sjedice

I.

Predsjedava:  Mijo Korade

DINKO ŠOKČEVIĆ

Problemi hrvatske nacionalne integracije bunjevačkih Hrvata u Mađarskoj nekada i sada

 

MIJO KORADE

Karaševvski Hrvati i njihovi misionari u 17. i 18. stoljeću

 

BELA TONKOVIĆ

Franjevačka provincija Presvetoga Spasitelja u Mađarskoj: njezini članovi Hrvati i dušobrižništvo Hrvata za vrijeme turske vlasti 1552.-1696.

 

IVAN BRLIĆ

Društvo Bokeljska mornarica promatrano kroz strano i hrvatsko novinstvo 19. i prve polovice 20. stoljeća

 

CRISTIAN ŠPRLJAN

Una aproximación estadística de la inmigración croata a la República Argentina

 

EDUARDO ANTONICH

Unificacion  institucional de la colectividad Croata en el Uruguay

 

DANIJEL VOJAK

FILIP TOMIĆ

Iseljavanje stanovništva Zagrebačke županije u prekomorske zemlje u razdoblju od 1880. do 1918.

II:

Predsjedava:  Nikola Benčić

 

KATARINA KOPREK

Doprinos Miroslava Vuka Croate (1930.-2005.) hrvatskoj etnomuzikologiji

 

ROBERT SUČIĆ

Narodni običaji gradišćanskih Hrvata u Austriji

 

JADRANKA GALIOT KOVAČIĆ

Petrovo u Hrtkovcima, Petrovo u Hrvatskoj – živi li tradicija u novim društvenim okolnostima?

 

NIKOLA BENČIĆ

«Hrvatska stranka» u austrijskom Gradišću

MARIN SOPTA

Rad i političko djelovanje Hrvatskoga oslobodilačkog pokreta, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatskoga narodnog vijeća u iseljeništvu poslije Drugoga svjetskog rata

 

 

BRANKO BARBIĆ

Političke kulture hrvatskih iseljenika

 

 

Petak, 30. rujna

PRIJEPODNE

10.00-10.30 Plenarno predavanje  Dvorana Zagreb

 

Andrés Morales Milohnić

La poesía chilena de origen croata

 

10.30-11.00 Stanka za kavu 

 

11.00-13.00 Usporedne sjednice

 

 

I.

Predsjedava:  Andrea Zorka Kinda-Berlakovich

 

 

SANJA VULIĆ

O Hrvatima u Skopju s jezikoslovnoga aspekta

 

Andrea Zorka Kinda-Berlakovich

Problemi i izazovi u dvojezičnom školstvu gradišćanskih Hrvata u Austriji

 

ROBERT HAJSZAN

Hrvatski velikani u zapadnoj Mađarskoj - reformatori hrvatskoga jezika

 

SABINE PAWISCHITZ

Glagolski vid u razgovornom gradišćanskohrvatskom jeziku

 

ĐURO VIDMAROVIĆ

Problem književnoga jezika u poeziji Josipa Gujaša Đuretina

 

TIMEA BOCKOVAC

Jezično-pravna analiza novoga mađarskog ustava

 

 

 

II.

 

 

Predsjedava:  Željka Lovrenčić

TAMARA TVRTKOVIĆ

Hrvatski latinisti - dijaspora prije dijaspore

 

ISABEL TORRES DUJISIN

La vida de Pasko Baburizza: de joven emigrante a visionario empresario

 

JASMINKA BRALA-MUDROVČIĆ

Znameniti Otočani izvan Hrvatske

 

BORIS KUKIĆ

Miroslav Gal – prilog životopisu istaknutoga hrvatskog sportaša i političara u Hrvatskoj i emigraciji

 

 

 

13.00-15.30   Stanka za ručak Restoran  Borongaj

 

Petak, 30. rujna

 

POSLIJEPODNE

 

15.30-16.00 Plenarno predavanje Dvorana Zagreb

ERNEST BARIĆ

Prošlost i budućnost hrvatskoga jezika u Mađarskoj ( Status hrvatskoga jezika u Mađarskoj)

 

16.00-16.30 Stanka za kavu

 

16.30-18.00 Usporedne sekcije

I.

Predsjedava:  Mislav Stjepan Žebec

 

LADISLAV HEKA

Sustav manjinskih samouprava. Pravni položaj i zakonska regulativa

 

SANDRA CVIKIĆ

Suvremene problematike hrvatskih zajednica u Vojvodini

 

ALOJZ JEMBRIH

Izdavačka djelatnost Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov

 

KATJA BAKIJA

Hrvatsko kazalište u Pečuhu – čuvar identiteta i kulturnih tradicija Hrvata u Mađarskoj

 

 

MARIJA LACKIĆ

Hrvati u Rumunjskoj nakon 1989.

 

IVAN HRSTIĆ

Položaj hrvatskih iseljenika u Australiji za vrijeme Prvog svjetskog rata

 

 

 

II.

Predsjedava:  Šime Demo

 

 

STJEPAN BLAŽETIN

Hrvatski književni časopisi u Mađarskoj

 

BRANKA BLAŽETIN

Hrvatski glasnik, tjednik Hrvata u Mađarskoj

 

VALENTINA KRČMAR

Hrvatska iskra, novine u torontskoj zajednici

 

Gerlinde Stern-Pauer

Većjezična regija – obrazavonje,kreativnost i kultura – protiv asimilacije

 

DAMIR BOROVČAK

Komu je smetalo Ministarstvo iseljeništva?

 

Tomislav Nurnberger

Američki studiji

18.00 Zatvaranje radnoga dijela konferencije  Dvorana Zagreb

19.00 Zajednička večera sudionika na konferenciji

 

 

 

Subota, 1. listopada

08.00 Polazak na izlet na Plitvička jezera

TRANSLATE


SURADNICI

majhen
sarunic
dragic
budimlic
grgic
ARGUS
NEIMENOVANI

Priopćenja u toku političkog progona HDZ-ove vlade,Ive Sanadera i haaškog tužiteljstva - Text

PRIJATELJI

KOMENTARI