REMEMBER BLEIBURG MASSACRE - DO NOT HATE - DO NOT FORGET ISKAZI - SVJEDOČANSTVA ISTINA O STRADANJU, MUČENJU I NEHUMANIM POSTUPCIMA OD STRANE SRBA PREMA HRVATIMA I MUSLIMANIMA NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE CIJI JE KRAJNJI CILJ BIO STVARANJE ETNICKI ČISTE VELIKE SRBIJE....  - VIŠE
Blaiburg

 

UDRUGA PRETPLATNIKA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

 

 

Poštovani,

obavještavamo vas da je Udruga pretplatnika Hrvatske radiotelevizije danas održala konferenciju za novinare, a povodom nezadovoljstva prijedlogom sastava Programskog vijeća HRT-a. Uz stavove iznešene u priloženom priopćenju za medije, osvrćemo se i na današnje vijesti o političkoj korupciji i nepotizmu pri predlaganju kandidata za članove programskog vijeća HRT-a. Oštro osuđujemo način na koji je Branka Pavlić, kći prijateljice premijerke Kosor postala kandidatkinjom za navedeno programsko vijeće. Očito je da se borba protiv korupcije nije proširila na sva područja političkog utjecaja, čime vjerodostojnost političkih elita pada u vodu.

Predsjednik Udruge pretplatnika HRT-a, Zdravko Vladanović, dipl.iur.

 

 

 

 

UDRUGA PRETPLATNIKA

HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

10.020 Zagreb ▪ Brune Bušića 4

e-mail: udruga.pretplatnika.hrt@gmail.com

tel. 66 32 100 ▪ mob. 091 509 61 21

osobni identifikacijski broj: 61359515875

poslovni račun: PBZ 2340009-1110456212

 

Danas je u zagrebačkom hotelu International održana prva Konferencija za novinare Udruge pretplatnika Hrvatske radiotelevizije. Udrugu su predstavili i na novinarska pitanja odgovarali članovi Upravnog odbora gospodin Željko Prpić i Darko Kujundžić, zamjenik predsjednika Udruge gospodin Ivan Kozlica te predsjednik Udruge pretplatnika Hrvatske radiotelevizije Zdravko Vladanović.

Osnovni tekst s kojim je Udruga predstavljena:

OSNIVAČKI POSTUPAK Prije svega želimo Vas upoznati s činjenicom da je na temelju Zakona o udrugama i Zakona o zaštiti potrošača 5. listopada 2010. osnovana Udruga pretplatnika Hrvatske radiotelevizije, da bi se 18. studenoga iste godine, nakon stanovitih osnivačkih poteškoća, odobrio upis u Registar udruga Republike Hrvatske.

CILJEVI I DJELATNOSTI Udruga pretplatnika Hrvatske radiotelevizije je nepolitička, nestranačka i nevladina organizacija koja poglavito okuplja obveznike plaćanja mjesečne pristojbe propisane Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji, koji su u javnosti godinama poznati kao RTV-pretplatnici. Udruga ih okuplja poradi zaštite i promicanja njihovih interesa s jedne, te s druge pak strane poradi zaštite njihovih potrošačkih prava kao krajnjih korisnika radijskih i televizijskih programa te drugih usluga Hrvatske radiotelevizije. Među temeljnim ciljevima ističemo nastojanje da Hrvatska radiotelevizija uravnoteženo, točno, istinito i pravodobno informira slušatelje i gledatelje svojih programa. U tom sklopu nastojat ćemo pasivne potrošače preoblikovati u aktivne korisnike javnih usluga Hrvatske radiotelevizije da bi u javnoj, otvorenoj i slobodnoj raspravi zajednički pridonosili razvoju gospodarskih, socijalnih, zdravstvenih, kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, religijskih, ekoloških, sportskih i drugih potreba hrvatskog društva.

OSNIVAČKI RAZLOZI Udruga pretplatnika Hrvatske radiotelevizije nastala je kao zreli društveni odgovor na društveno neprihvatljive posljedice nastale u burnoj tranziciji postkomunističkog razvoja hrvatskog društva, te s druge pak strane kao izraz stanovitog društvenog nezadovoljstva u ostvarivanju funkcije Hrvatske radiotelevizije kao hrvatskog javnog radiotelevizijskog servisa. Pretplatnici čine reprezentativni uzorak svih dijelova i sastavnica hrvatskog društva jer oni obuhvaćaju radnike, prosvjetne i zdravstvene djelatnike, umjetnike, ribare, težake, intelektualce, umirovljenike i da ne nabrajamo dalje. Upravo takvo javno nezadovoljstvo prema Hrvatskoj radioteleviziji potaknulo je skupinu savjesnih i odgovornih RTV-pretplatnika na zakonito udruživanje kako bi mogli organizirano progovarati o onome što se gleda i sluša na Hrvatskoj televiziji, odnosno Hrvatskom radiju. Pretplatnici žele znati i javno govoriti o tome kako se upravlja golemim pretplatničkim novcem jer su pretplatnici istovremeno i potrošači. Oni na to imaju pravo jer im to prije svega omogućuju Zakon o zaštiti potrošača te Zakon o pravu na pristup informacijama.

PRETPLATNIČKO NEZADOVOLJSTVO Pretplatničko nezadovoljstvo duboko je, a polazi od činjenice da pretplatnici financiraju tu hrvatsku javnu ustanovu s više od 80 posto udjela, pa će to na godišnjoj osnovi činiti više od milijardu kuna prihoda Hrvatske radiotelevizije, a da s druge pak strane pretplatnici nemaju ama baš nikakve mogućnosti stvarnog utjecaja na programsku orijentaciju Hrvatske radiotelevizije. Pretplatnici nemaju zakonsko pravo niti na svoga izravnog predstavnika u upravljačkim tijelima pa tako ni u Programskom vijeću Hrvatske radiotelevizije. Zamislite, to Vijeće zakonom je rezervirano za ugledne intelektualce, priznate umjetnike, stručnjake i ostale javne djelatnike, koji uzgred rečeno i ne moraju biti obveznici plaćanja mjesečne pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji. Upravo se ovih dana Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora, po strogo kontroliranom kriteriju stranačke i ideološke podobnosti, odlučio za 11 članova Programskog vijeća. Takvu će odluku tijekom sljedećih nekoliko dana podržati i Hrvatski sabor. Iako je Udruga pretplatnika Hrvatske radiotelevizije kandidirala svoga predsjednika za člana Programskog vijeća, resorni saborski Odbor nije prihvatio tu logičnu i posve prirodnu kandidaturu. Naprotiv, Udruga je uzaludno kod Obora tražila prijem radi predstavljanja, kako bi dodatno obrazložila razloge svoga društvenog postojanja. Upravo stoga izražavamo duboko žaljenje što Odbor za informiranje, informatizaciju i medije nije uvažio potrebe udruženih RTV-pretplatnika da imaju svoga predstavnika u upravnom tijelu Hrvatske radiotelevizije, i to onom tijelu koje odlučuje o sudbini više od milijardu njihovih pretplatničkih kuna.

KOLIKO JE STABILNA MJESEČNA RTV-PRISTOJBA? Pretplatnici su već odavno postali svjesni da Hrvatska radiotelevizija ne ostvaruje svoju punu javnu funkciju. Smatraju da se to neće moći ostvariti u opsegu i na način kako to šira hrvatska javnost očekuje i kako bi to odgovaralo stvarnim potrebama hrvatskog društva, unatoč nedavno donesenom zakonu. Hrvatska radiotelevizija glomazan je, trom i inertan sustav posve nespreman za bilo kakve ozbiljnije promjene. Tome znatno pridonosi zajamčena financijska neovisnost koja se ostvaruje stabilnim izvorima prihoda iz mjesečne pristojbe u kojoj se Hrvatska radiotelevizija monopolistički uspavala. Oni koji odlučuju o Hrvatskoj radioteleviziji moraju znati da ništa na ovom svijetu nije tako stabilno, a da se ne bi moglo urušiti, pa tako ni mjesečna RTV-pristojba, koja bi se mogla uzdrmati voljom pretplatnika ako njihovo nezadovoljstvo i nadalje bude raslo - tako nas uvjeravaju oni koji žele postati članovima ove Udruge. Značajnije promjene u tom pogledu mogu se očekivati samo s ubrzanim razvojem društvene svijesti i organiziranim angažmanom cijele društvene zajednice.

FUNKCIJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE Podsjećamo da je u ostvarivanju svojih programa Hrvatska radiotelevizija, kao javna ustanova, po zakonu dužna:

promicati nacionalne interese, pridonositi poštivanju i promicanju temeljnih ljudskih prava i sloboda, domoljublju, toleranciji, razumijevanju i poštivanju različitosti, demokratskih vrednota i institucija, civilnog društva, te unapređenju kulture javnoga dijaloga

poštivati privatnost, dostojanstvo, ugled i čast čovjeka i temeljna prava i slobode drugih, a osobito djece i mladih, kao i starijih i nemoćnih osoba

trajno, istinito, cjelovito, nepristrano i pravodobno informirati javnost o činjenicama, događajima i pojavama u zemlji i inozemstvu od javnog interesa

poštivati i poticati pluralizam političkih, religijskih, svjetonazorskih i drugih ideja te omogućiti javnosti da bude upoznata s tim idejama i ne smije u svojim programima zastupati stajališta ili interese pojedine političke stranke, kao ni bilo koja druga pojedinačna politička, religijska, svjetonazorska i druga stajališta ili interese

nepristrano obrađivati politička, gospodarska, socijalna, religijska, zdravstvena, kulturna, obrazovna, znanstvena, ekološka i druga pitanja, omogućujući ravnopravno sučeljavanje stajališta različitih izvora

u stvaralačkim procesima uvažavati kriterije izvrsnosti, stručnosti, kulturne vrijednosti i profesionalne kompetentnosti u smislu dosegnutih nacionalnih i europskih standarda, poticati medijsko-stvaralačku inovativnost i inventivnost te jamčiti angažman najboljih kreativnih stvaratelja, stručnjaka i autora.

BOŽIĆNE MANIPULACIJE HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE Tek što je novi zakon donesen, a već se grubo zanemaruju programska načela Hrvatske radiotelevizije, što potvrđuje postupanje urednika središnjeg Dnevnika kada je na Božić, 25. prosinca 2010. godine, uredio kratki izvod iz Papina blagoslova Urbi at Orbi, pri čemu smo čuli i vidjeli Svetog Oca kako božićnu čestitku upućuje dosad neuobičajenim redoslijedom - najprije na slovenskom, zatim na srpskom, a tek onda na hrvatskom jeziku. Uspoređivanjem Papina govora koji smo toga dana čuli u izravnom televizijskom prijenosu iz Vatikana u odnosu na onaj koji smo te večeri čuli u središnjem Dnevniku Hrvatske televizije dade se primijetiti kako je urednik samovoljno razmontirao tih desetak sekundi govora Svetoga Oca, pri čemu je, umjesto originalnog pozdrava na hrvatskom, slovenskom i srpskom, zamijenio pozdravni redoslijed naprijed spomenutom krivotvorinom. Još je gore od toga što se Hrvatska radiotelevizija posve oglušila na negodovanje javnosti i nije našla za potrebito uputiti riječi isprike.

PRETPLATNIČKA OČEKIVANJA I RUŽNI PREDOSJEĆAJI Čvrsto smo uvjereni da Hrvatska radiotelevizija u suradnji s Udrugom pretplatnika Hrvatske radiotelevizije može otvaranjem društvenih tema, pokretanjem javnih rasprava i drugim oblicima javnog djelovanja pronaći odgovore na mnoga otvorena društvena pitanja koja sve više opterećuju hrvatsko društvo. Ali, nakon neugodnog iskustva s odabirom članova Programskog vijeća i odbijanjem kandidature predstavnika ove Udruge teško je povjerovati da se najviše državne vlasti kao i drugi utjecajni čimbenici neće usprotiviti radu i djelovanju Udruge pretplatnika Hrvatske radiotelevizije.

STOP NASILJU - JE LI PIVO KRIVO? Nitko nas ne može uvjeriti da ne postoje cjelovita, trajna i učinkovita rješenja za sramotne pojave neciviliziranog ponašanja dijela navijača na tribinama nogometnih stadiona. Tražimo od Hrvatske radiotelevizije da pokrene javnu kampanju u kojoj će se na podlozi stručne studije pronaći trajno rješenje za te društveno neprihvatljive pojave. U tom kontekstu postavljamo pitanje zakonitosti reklamiranja piva na Hrvatskoj radioteleviziji u sadržajno dvosmislenim, odnosno prikrivenim porukama mladima o potrebi prekomjernog ispijanja piva uoči i za vrijeme gledanja velikih utakmica. Hrvatskoj javnosti dobro su poznate posljedice navijanja u takvim uvjetima. Jesu li komercijalni razlozi Hrvatske radiotelevizije ispred moralnih i drugih nacionalnih interesa? Zar su komercijalni prihodi Hrvatske radiotelevizije važniji od života i zdravlja naše mladeži, posebice s obzirom na činjenicu da Hrvatska radiotelevizija nije trgovačko društvo, nego javna ustanova koja ima stalne i stabilne izvore prihoda iz pretplate. U tom smislu pozivamo Hrvatsku radioteleviziju na oprez i dosljednu primjenu odredbi iz članka 37. stavka 7. u svezi s člankom 6. Zakona o hrvatskoj radioteleviziji.

SINOPTIČKA KARTA - GRANICA NA MORU Udruga se također pita zašto se u izradi sinoptičke, odnosno vremenske prognostičke karte, koju već godinama gledamo na kraju informativnih emisija Hrvatske televizije, ne ucrta hrvatska državna granična crta na moru po cijeloj njezinoj dužini, upravo onako kako je to učinjeno s državnom graničnom crtom na kopnu. Takvom praksom simbolički se zanemaruje hrvatsko more kao da je to ničija zemlja, koja ama baš nikome i ničemu ne koristi. Iako je Hrvatska radiotelevizija s tim u nekoliko navrata upozoravana građanskim inicijativama, ništa nije poduzela. Ovom prilikom tražimo od Hrvatske radiotelevizije da odmah to ispravi i na velikom plavetnilu Jadranskog mora ucrta ustavom zajamčenu hrvatsku državnu graničnu crtu.

DEMISTIFIKACIJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE Dakle, Udruga pretplatnika Hrvatske radiotelevizije u ostvarivanju svoje misije, vizije i ciljeva polazi od činjenice da Hrvatska radiotelevizija nije u stanju samostalno ostvariti svoju punu funkciju na potrebnoj razini u ovim složenim prilikama hrvatskog društva bez interaktivne suradnje cijele društvene zajednice. Zlouporaba javne televizije sve više dolazi do izražaja, što je nedopustivo. I u tome Udruga vidi smisao svoga društvenog postojanja pa će zbog toga raditi na javnoj demistifikaciji Hrvatske radiotelevizije.

JAVNI POZIV NA KONSTRUKTIVNU SURADNJU Polazeći od navedenoga, a uzimajući u obzir činjenicu da javne usluge Hrvatske radiotelevizije između ostaloga trebaju sadržavati programske obveze koje ispunjavaju demokratske, socijalne i kulturne potrebe hrvatskog društva, očekujemo i tražimo od Hrvatske radiotelevizije da provedbu tih programskih obveza ostvaruje po zakonu, ali na najvišoj razini izvrsnosti. Pritom Hrvatska radiotelevizija više neće biti tako usamljena kao do sada jer pored uobičajenih instrumenata državne kontrole i nadzora nad tim hrvatskim javnim radiotelevizijskim servisom od danas postoji i ova stanovita društvena kontrola i nadzor, i to upravo od ove Udruge. U tom smislu pozivamo sve udruge, nevladine organizacije i tijela državne uprave na suradnju u projektima koji će u konačnici doprinijeti boljitku hrvatskog društva.

POZIV PRETPLATNICIMA - ČLANSTVO Pozivamo sve obveznike plaćanja mjesečne pristojbe, to jest pretplatnike i članove njihovih kućanstava da se putem internetske stranice, koja će uskoro biti dovršena, upoznaju sa Statutom Udruge pretplatnika Hrvatske radiotelevizije te da pristupe Udruzi ispunjavanjem pristupnice koja se može pronaći na www.uphrt.hr. Budući da se radi o potencijalno milijunskom članstvu, molimo za strpljenje u postupku učlanjenja. Preporučujemo internetsku korespondenciju koja će umnogome olakšati rad.

S osobitim poštovanjem!

Zagreb, 24. veljače 2011.                         

PREDSJEDNIK

Zdravko Vladanović, dipl. iur.

udruga.pretplatnika.hrt@gmail.com

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

TRANSLATE


SURADNICI

majhen
sarunic
dragic
budimlic
grgic
ARGUS
NEIMENOVANI

Priopćenja u toku političkog progona HDZ-ove vlade,Ive Sanadera i haaškog tužiteljstva - Text

PRIJATELJI

KOMENTARI