REMEMBER BLEIBURG MASSACRE - DO NOT HATE - DO NOT FORGET ISKAZI - SVJEDOČANSTVA ISTINA O STRADANJU, MUČENJU I NEHUMANIM POSTUPCIMA OD STRANE SRBA PREMA HRVATIMA I MUSLIMANIMA NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE CIJI JE KRAJNJI CILJ BIO STVARANJE ETNICKI ČISTE VELIKE SRBIJE....  - VIŠE
Blaiburg

 

Prof. dr. Zdravko Tomac - BOŽIĆNI USTAV MORAMO OBRANITI


Ove godine, 22. prosinca, navršava se dvadeset godina od donošenja Ustava Republike Hrvatske koji je nazvan Božićni Ustav, jer je donesen uoči Božića 1990. godine.
Ogromna je povijesna uloga toga Ustava. Kako bi se spriječile eventualne promjene koje bi mogle ugroziti suverenitet i samostalnost Hrvatske Božićni Ustav je namjerno ugradio vrlo tvrde odredbe koje onemogućavaju promjene bez većinske volje svih državljana. Tako, primjerice, Ustav utvrđuje u 2. članku da je "suverenitet Republike Hrvatske neotuđiv, nedjeljiv i neprenosiv". Danas se pokušavaju nametnuti promjene koje će bez većinske volje građana (državljana) omogućiti prenošenje suvereniteta na Europsku uniju.


Taj Ustav donesen je još dok je Hrvatska bila u sastavu SFRJ. On je bio platforma za stvaranje suverene i samostalne hrvatske države i obrana njezine suverenosti.
Posebno je značajna odredba u kojoj se utvrđuje da "saveze s drugim državama Republika Hrvatska sklapa zadržavajući suvereno pravo da sama odlučuje o prenesnim ovlastima i pravo da slobodno iz njih istupa". Zatim Ustav određuje da se granice Republike Hrvatske mogu mijenjati samo odlukom Hrvatskog sabora. Značajna je i odredba Ustava u kojem se kaže da se "dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske". Zatim Ustav vrlo precizno utvrđuje da svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
Dakle, Ustav utvrđuje da su svi pred zakonom jednaki i da svi državljani Republike Hrvatske imaju ista prava i obveze.
Na žalost, pokušavaju se nametnuti suprotno volji većine građana promjene Ustava suprotne tim odredbama.

Želi se promijeniti članak 141. u kojem se obvezuje "da se odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi referendumom većinom glasova ukupnog broja birača u državi". Želi se također izbaciti iz Ustava odredba koja zabranjuje pokretanje postupka udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama u kojem bi udruživanje dovelo, ili moglo dovesti, do obnavljanja jugoslavenskog državnog zajedništva, odnosno, neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku.

Dakle, dvadeset godina nakon Božićnog Ustava, pokrenute su ustavne promjene bez dubljih i svestranijih rasprava o tome što bi trebalo mijenjati i u kojem pravcu. Nema ni analize ostvarivanja Božićnog Ustava i njegovog značenja. Rasprave se svode uglavnom na pokušaje da se iz Ustava izbace mnoge odredbe koje smetaju promjenama, koje slabe suverenitet Republike Hrvatske, koje ukidaju ustavne zabrane balkanskim integracijama, i koje bi onemogućile da se bez većinske volje državljana Hrvatske donose odluke koje bi objektivno značile gubljenje suvereniteta Republike Hrvatske.

Predlaže se i vrši se pritisak da se usvoje ustavne promjene koje bi ugrozile same temelje Božićnog Ustava, a onda i same temelje suvereniteta i samostalnosti hrvatske države te dovele u pitanje ravnopravnost hrvatskih državljana.
Neke odluke su već donesene suprotno Ustavu. U Ustavu jasno piše da o granicama odlučuje Hrvatski sabor ili državljani referendumom. Međutim, u sporu oko granice na moru sa Slovenijom Hrvatski sabor je prekršio Ustav jer je prepustio odlučivanje o granici Međunarodnom arbitražnom tijelu. Dakle, Sabor može donijeti odluku, ali ne može prepustiti donošenje odluke nekom arbitražnom tijelu.

Vrši se pritisak da se omogući udruživanje Hrvatske suprotno sadašnjem Ustavu, dakle, bez većinske volje državljana Hrvatske. Božićni Ustav donesen je na temelju referenduma u kojem je 94 % građana glasovalo za razdruživanje od Jugoslavije i samostalnu hrvatsku državu.
Sada se želi promijeniti Ustav kako bi četvrtina građana + jedan glas od izašlih na izbore moglo donijeti odluku o udruživanju Hrvatske u Europsku uniju na koju će se suprotno članku 2. "da je suverenitet neprenosiv" prenijeti hrvatski suverenitet, odnosno, omogućiti da europska tijela i sudovi budu iznad svih tijela i sudova u Hrvatskoj.
Želi se i ukinuti članak 141. koji zabranjuje balkanske integracije, čak i inicijativu pokretanja takvih integracija. Kaže se da Srbija više nije Miloševićeva, da je došlo novo vrijeme i da treba te ustavne odredbe brisati.

Suprotno Ustavu žele se državljani Hrvatske podijeliti na tri kategorije s različitim pravima. Manjinama se želi dati dvostruko prava glasa, državljanima Hrvatske s prebivalištem u Hrvatskoj jedan glas, a državljani koji žive izvan Hrvatske, prema nekim prijedlozima imali bi samo desetinu prava glasa. Konkretno, radi se o velikom pritisku da nacionalne manjine imaju dva glasa, da državljani Hrvatske koji žive u Hrvatskoj imaju jedan glas, a državljani koji žive izvan Hrvatske svega desetinu glasa. To je najjasnije izrazila gospođa Vesna Pusić, koja je rekla da državljani Hrvatske koji žive u Bosni i Hercegovini i inozemstvu mogu imati najviše dva zastupnika što bi značilo da je glas jednog Srbina vrijedi dvadeset glasova hrvatskih državljana u inozemstvu, odnosno, da glas jednog državljanina u Hrvatskoj vrijedi deset glasova hrvatskih državljana u inozemstvu.

Vrši se pritisak na stvaranje privilegiranih građana po etničkom kriteriju. Iako je Hrvatska nacionalna država hrvatskog naroda, nikakva posebna ili dodatna prava Hrvati kao većinski narod nemaju niti mogu imati u demokratskoj državi. Međutim, traži se da nacionalne manjine, osobito Srpska, dobiju pravo učešća u vlasti kao privilegij na osnovu etničke pripadnosti.
Iz svega navedenog vidljivo je da je već bez promjene Božićnog Ustava u Hrvatskoj počeo proces protuustavnog donošenja zakona i odluka koji ugrožavaju temeljne ustavne odredbe, suverenitet države i ravnopravnost državljana. Kako se želi ići dalje tim putem shvatilo se da Božićni Ustav smeta, te da treba brisati odredbe Ustava koje onemogućavaju daljnje razvodnjavanje suvereniteta Hrvatske i njezine samostalnosti koje onemogućavaju donošenje bitnih odluka bez volje većine građana.

Svi oni kojima je na srcu hrvatski suverenitet i vladavina naroda ne smiju dopustiti ustavne promjene koje će omogućiti gubljenje ili razvodnjavanje suvereniteta i donošenje bitnih odluka suprotno većinskoj volji, odnosno, koje će dovesti do dijeljenja državljana na neravnopravne, ravnopravne i dvostruko ravnopravne. Dužni smo u dvadesetoj obljetnici Božićnog Ustava obraniti temelje toga Ustava kao pretpostavku očuvanja suverenosti i samostalnosti Hrvatske i pune ravnopravnosti svih njenih državljana.TRANSLATE


SURADNICI

majhen
sarunic
dragic
budimlic
grgic
ARGUS
NEIMENOVANI

Priopćenja u toku političkog progona HDZ-ove vlade,Ive Sanadera i haaškog tužiteljstva - Text

PRIJATELJI

KOMENTARI