REMEMBER BLEIBURG MASSACRE - DO NOT HATE - DO NOT FORGET ISKAZI - SVJEDOČANSTVA ISTINA O STRADANJU, MUČENJU I NEHUMANIM POSTUPCIMA OD STRANE SRBA PREMA HRVATIMA I MUSLIMANIMA NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE CIJI JE KRAJNJI CILJ BIO STVARANJE ETNICKI ČISTE VELIKE SRBIJE....  - VIŠE
Blaiburg

 

Poziv na godisnju skupštinu Hrvatskog kulturnog vijeca 13. ozujkaPoštovani,
pozivamo Vas na Godišnju skupštinu HKV-a, pozivnica u nastavku.
 
Srdačno,
HRVATSKO KULTURNO VIJEĆE
 
 

Na temelju članka 15. Statuta Hrvatskoga kulturnog vijeća sazivam redovitu


GODIŠNJU SKUPŠTINU

H r v a t s k o g a   k u l t u r n o g   v i j e ć a


koja će se održati u subotu, 13. ožujka 2010., u 11.00 sati, u Zagrebu, u prostorijama «Hrvatskoga slova» i Hrvatske kulturne zaklade, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4. (razizemlje  Nacionalne i sveučilišne knjižnice)

 

DNEVNI REDIzvješće predsjednika Hrvatskoga kulturnoga vijeća
Govori dvojice dopredsjednika i članova Upravnog odbora
Financijsko izvješće
Izvješće Nadzornog odbora
Izvješće Časnoga suda
Rasprava

  predsjednik Hrvatskoga kulturnog vijeća

                    Hrvoje Hitrec                                                                                                 

                             

 
 
 
 

TRANSLATE


SURADNICI

majhen
sarunic
dragic
budimlic
grgic
ARGUS
NEIMENOVANI

Priopćenja u toku političkog progona HDZ-ove vlade,Ive Sanadera i haaškog tužiteljstva - Text

PRIJATELJI

KOMENTARI