2006.12.18. - Nova Tv

Tri nove emisije Nove TV Istraga - Rekonstrukcija Stevo Borojevic - Gadafi - Dana 01.12.2006. godine u emisiji Istraga prikazana je rekonstrukcija kako su srpski specijalci likvidirali ruske novinare....Rekonstrukcija pokolja u selu Bacinu - Dana 26.10.2006. godine u emisiji Istraga prikazana je rekonstrukcija pokolja u selo Bacinu. U jednom danu cetnici su streljali 56 civila, mahom staraca i bacili ih u jamu......Rekonstrukcija pokolj na Banovini kada komsije svrate - Dana 28.09.2006. godine u emisiji Istraga prikazana je rekonstrukcija pokolja u selo Kostrici pokraj Hrvatske Kostajnice tijekom srpske okupacije 1991. godine. U jednom prijepodnevu cetnici su likvidirali cijelo selo....
Nova TV - Istraga - Rekonstrukcija Stevo Borojevic - Gadafi


Dana 01.12.2006. godine u emisiji Istraga Nov@ TV (www.novatv.hr) prikazana je rekonstrukcija kako su srpski specijalci likvidirali ruske novinare.


 
Nova TV - Istraga - Rekonstrukcija pokolja u selu Bacinu

Dana 26.10.2006. godine u emisiji Istraga Nov@ TV (www.novatv.hr) prikazana je rekonstrukcija pokolja u selo Bacinu. U jednom danu cetnici su streljali 56 civila, mahom staraca i bacili ih u jamu.


 
Nova TV - Istraga - Rekonstrukcija pokolj na Banovini kada komsije svrate

Dana 28.09.2006. godine u emisiji Istraga Nov@ TV (www.novatv.hr) prikazana je rekonstrukcija pokolja u selo Kostrici pokraj Hrvatske Kostajnice tijekom srpske okupacije 1991. godine. U jednom prijepodnevu cetnici su likvidirali cijelo selo.