2006.02.21. - Nova TV

Dana 17. veljače 2006. godine Nova TV u emisiji Istraga, prikazan je prilog o operaciji "Žaoka". U operaciji "Žaoka" u srpnju 1991 godine ubijeno je 9 Hrvatskih civila i 11 policajaca. 26 srpnja 1991. godine na mjesto Zamlača palo je jako puno granata. ...
Dana 17. veljače 2006. godine Nova TV (www.novatv.hr) u emisiji Istraga, prikazan je prilog o operaciji "Žaoka". U operaciji "Žaoka" u srpnju 1991 godine ubijeno je 9 Hrvatskih civila i 11 policajaca. 26 srpnja 1991. godine na mjesto Zamlača palo je jako puno granata. 
Za istragu govori Hrvat Milan Begić koji je iz kuće gledao svoje susjede kako niz ulicu hodaju podignutih ruku, a za njima i četnike sa uperenim puškama. Srbi su zarobili njegove rođake i tjerali ih da priznaju gdje se Milan nalazi. Po glasovima je prepoznao nekoliko četnika iz okolnih sela. Predraga Orlovića, Predraga Korismu i mladog Dodoša. Kada više nije mogao slušati svije rođake izašao je i tada su rekli da njega i trebaju no nisu ga ubili već su ih sve iskoristili kao živi štit kako bi se lakše probili do susjedne sela Struge Banske. U jednoj kući ulovili su tri hrvatska policajca te ih izgurali van i skinuli ih u gaće te ih tukli i potjerali da biježe i tada ih sa leđa ubili.
Prilikom ulaska u selo Struge Banske Hrvatski policajac Mile Blažević - Čađo opasan eksplozivom došao je među četnike te se raznio da bi spasio svoje sunarodnjake. Njegovo ime danas nosi jedna ulica u Dvoru.
Predsjednik skupštine općine Dvor tada Simo Raišić bio je detaljno upoznat sa svime i sa operacijom "Žaoka".  Simo Raišić i danas živi u Dvoru  i općinski je vijećnik. Naravno odbio je intervju sa Novom TV. Ovo je još jedna priča iz Hrvatske.