Bosanski Samac - bs097

 

ISKAZI - SVJEDOCANSTVA - ISTINA O STRADANJU,MUCENJU I NEHUMANIM POSTUPCIMA OD STRANE SRBA PREMA HRVATIMA I MUSLIMANIMA NA PODRUCJU BOSNE I HERCEGOVINE CIJI JE KRAJNJI CILJ BIO STVARANJE ETNICKI CISTE VELIKE SRBIJE........
šifra iskaza: bs097
 
PREZIME:                                                      
IME, IME OCA:                                             
GODINA ROĐENJA:                                     1964.
MJESTO ROĐENJA:                                      Bosanski Šamac
PREBIVALIŠTE:                                             Bosanski Šamac
PRIVREMENI BORAVAK:                           
STRUČNA SPREMA:                                    
ZANIMANJE:                                                
BRAČNO STANJE:                                       
DRŽAVLJANSTVO:                                      
NACIONALNOST:                                        Musliman
 
 
 
 
I S K A Z
 
 
 
U obavljenom razgovoru sa imenovanim došlo se do saznanja da je svo vrijeme ratnih događanja na području Bosanskog Šamca proveo skrivajući se po kućama svoje rodbine,xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
U razgovoru sa imenovanim došlo se takođe do saznanja da su pripadnici srpskih vojnih postrojbi zauzeli Bos. Šamac bez otpora. Nakon čega su uslijedila zastrašivanja i protjerivanja nesrpskog pučanstva. Tada je formiran izvjesni odred kao vojna formacija koju su sačinjavali Srbi i muslimani, a radi obrane grada od svih napada. Tom prilikom ovoj formaciji se priključio veći broj muslimana. Koji su uzeli oružje, a od kojih se dobar dio i danas nalazi u srpskim vojnim postrojbama. Na čelu tzv. (…) odreda nalazi se Mladen Radaković zv. Roda, po zanimanju profesor DIF-a Bos. Šamac. U uključivanju muslimana u ovu vojnu  formaciju naročito se isticao Fadil Topčagić. Bivši policajac iz Bos. Šamca, inače zet Sime Zarića, glavnog SDS-ovca u Bos. Šamcu. Predsjednik općine Bos. Šamac sada je izvjesni Šimić, a na čelu policije se nalazi izvjesni Čančarević.
 
Od ostalih njemu poznatih osoba u Bos. Šamcu, pripadnika vojske i policije, xxxxxxxxx navodi Zorana Jovanovića, bivšeg kri. tehničara SUP-a Bos. Šamac, policajac po imenu Stevo zv. Monstrum, poznat po svojoj okrutnosti prema ne srpskom pučanstvu, a također postoji i četnička organizacija zvana “Šmrkovi”, na čelu koje se nalazi Slobodan Vidaković zv. Boban, iz Bos. Šamca, a osnovni cilj ove četničke organizacije je zastrašivanje i protjerivanje nesrpskog pučanstva iz Bos. Šamca. Od ostalih vojnika xxxxxxxxxx navodi osobu muslimanske nacionalnosti po nadimku Čaba, osobu po imenu Ibro, a po nadimku Fleka. Izvjesni Nami i Mrko po prezimenu Spljakovič, osoba po nadimku Mire, a po imenu Miroslav. Rodom iz mjesta Crkvina, također poznat po okrutnosti u odnosu na nesrpsko pučanstvo.
 
U razgovoru xxxxxxx navodi da mu je namjera sada da ode na slobodnu teritoriju BiH u mjesto Orašje, gdje mu se nalazi veći dio rodbine.
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx