2003.09.22. - dr. Mate Granic

Parlamentarni izbori, koalicija HSLS-a i DC-a, zajednicki koalicijski gospodarski i politicki programi koji rjesavaju nagomilane probleme, strucnost koalicijskih kadrova, komentar na izvjesce Human Rights Watcha, komentar na optuzbe dr Sanadera prema hrvatskim tajnim sluzbama.