2003.10.06. - Josko Kontic

Danasnji posjet Carle del Ponte Zagrebu, teme razgovora tog posjeta, komentar na proglasenje ribolovno-ekoloskog pojasa u Jadranu, reakcija Slovenije i EU na tu odluku, komentar na posjet premijera Racana Velikoj Britaniji, reakcije na koaliciju HSLS-a i DC-a.