2003.10.10. - dr. Mate Granic

Komentar na izjavu Carle del Ponte pred Vijecem sigurnosti u UN, tvrdnje glavne tuziteljice o gen. Anti Gotovini, komentar na izjavu g. Prospera i ponudi novcane nagrade($ 5 miliona) od strane SAD-a, odnosi sa Slovenijom, Europa i Hrvatska, najnovija istrazivanja javnog mijenja o popularnosti koalicije DC-a i HSLS-a.