2003.10.15. - prof. Vlado Djolo

Razlozi prelaza Zupanijskih odbora Hrvatskih demokrscana u Hrvatsku krscansku demokratsku uniju BiH, spremnost HKDU-a u toj situaciji, stanje u drugim ograncima Hrvatskih demokrscana, zelja za ujedinjenjem svih demokrscanskih stranaka u jednu