2003.11.07. - Nenad Bach

Komentar na svjedocenje Lorda Owena u Haagu, izostanak reakcije od strane hrvatskih vlasti na izjave Lorda Owena, nacionalna strategija, nametanje osjecaja krivice i stalnog straha od Haaga,novi glazbeni albumi i reakcije glazbenih kriticara.