2004.10.14. - dr Tonci Tadic


Komentar na izjavu potpredsjednika talijanske vlade Gianfranca Finija , o ribolovno-ekoloskoj zoni , granicni problemi sa Slovenijom - Savurdijska uvala , zastita Jadranskog mora , zastita hrvatskih nacionalnih interesa.....


         posjetite stranice          Hrvatske stranke prava